Month: December 2018

Nordisk Treff i Oslo 1.- 3. februar 2019

Nordisk Treff i Oslo 1.- 3. februar 2019

Agenda in English below

Velkommen til Nordisk Treff, de nordiske Permakulturforeningenes fellesmøte på ByKuben i Oslo! Treffet er åpent for alle som er medlem av en av de nordiske permakulturforeningene.

Treffet foregår på ByKuben, Oslos nye senter for byøkologi ved Akershus festning i Myntgata 2. ByKuben ligger 10 minutters gange fra Oslo sentralstasjon og Danskebåten. Treffet koster rundt 875 kr inkludert måltider for hele helgen eller 325 kr fredag og lørdag og 225 søndag. Losji kommer i tillegg. Prisene er veiledende, betal gjerne mer eller mindre, ettersom hva du har til rådighet.
I løpet av helgen blir det diplompresentasjon, LAND seminar, permakulturblåtur, lokalmat, samtaler om utdanningsprosessen, foredrag, erfaringsutveksling og fest!
I forkant av treffet, torsdag ettermiddag og fredag morgen, blir det to seminarer. Disse er åpne for alle, se eget program og påmelding. Torsdagen blir en hel kursdag med introduksjon til permakultur på Bygdø kongsgård, se https://bygdokongsgard.no/permakulturkurs.

Vi kan tilby noen ulike overnattingsmuligheter.
-Steinerskolen i Oslo, 100 kr/natt (må ha med liggeunderlag og sovepose).
-Mulig privat hos permakultunettverket med eget sengetøy/sovepose, ca 150,- inkl frokost
-Hotel, ca. 430 kr per natt, inkludert frokost.

Dersom du kan tilby overnatting i Oslo til andre deltakere, gi oss en lyd. Oversikt over kollektivtransporten i Oslo-området finner du her: ruter.no/reiseplanlegger. Husk å ta med med varme klær og gode sko til blåturen! Betal til 12540518422 merket med ‘Nordisk Treff 2019’ i forkant av treffet, eller betal kontant ved oppmøte.

Påmelding til innen 10. januar. Du får da tilsendt et mer detaljert påmeldingsskjema.

Program

Fredag 01/02

09.00-13.00: Frokost-seminar, se eget program og påmelding.

13-14.30: Oppmøte. Permakulturmingling. Enkel lunsj.

14.30: Nordisk permakulturtreff begynner.

15.00: Nordisk permakultur tidskrift.

16.00: Nordisk institutt, nettsiden, Hans Ryding.

16.30: Presentasjon av diplomgruppe i Chile ved Julio Perez. Videokonferanse.

17.00: Åpent forum.

18.30: Middag og sosialt.

20.00: Solskinnshistorier fra deltakerne, arbeid i Norden.


Lørdag 02/02

09-09.30: Samling på ByKuben.

09.30: Samtale om sosiokrati og eventuelt kurs.

11.00: Diplompresentasjon av Jona Elfdahl.

12.30: Plukkhogst i Nordmarka. Samarbeid mellom skognæringen og naturvernforbundet i Norge. Gjermund Andersen.

13.30: Permakulturblåtur. Lunsj og diplomholder samtale.

18.00: Middag og fest!


Søndag 03/02

09-09.30: Samling på ByKuben.

09.30: LAND- Status og framtid med Cathrine Dolleris og Helene Bøhler.

11.00: Nordisk institutt-møte.

Alternativt permakulturprogram for øvrige:
Permakultur og skoghage i barneskolen Gyttorpskolan- Roland Strandbrigde.

12.00: Lunsj.

13.00: Fortsettelse av nordisk instituttmøte og valg av nytt sekretariat.

14.00: Extinction Rebellion Norge. Dag Kolstø

14.30: Visjoner og samarbeid for større gjennomslagskraft i en kritisk tid

16.00: Avslutning. 

Vi tar forbehold om endringer i programmet

English version 

Welcome to the Nordic Meeting in ByKuben Oslo. The meeting is open to all members of any of the Nordic permaculture associations, this time also members from the Baltic organizations.

The meeting will be situated at ByKyben, a new center for city ecology in Oslo. The address is Myntgata 2 and it takes about 10 minutes to walk from central bus- and train station and the port where the boat from Denmark arrives.

We suggest these prices for the weekend:

All weekend, 3 days: 875 kr
Friday: 325 kr
Saturday: 325 kr
Sunday: 225 Kr

These prices includes meals, but not accomodation. If you are on a low budget you are welcome to pay less and take part anyway! Likewise you are welcome to pay more if you feel a bit financially rich and want to share.

During the weekend there will be a diploma presentation, LAND seminar, permaculture excursion, local food, conversations about the educational prosess, different presentations, sharing of permaculture experiences and party.

Friday morning there will be a separate permaculture event open to everyone. A presentation by Karoline Nolsø Aasen. Philipp Weiss and Andrew McMillion. A detailed program for this will be published at the website in a short while.

There will be a permaculture introduction course on Thursday at Bygdø kongsgård, for more information about this see https://bygdokongsgard.no/permakulturkurs.

We can offer some different accommodation options:

-Steinerschool in Oslo, need to bring a mattress and sleeping bag. 100 kr/night
-Private with our permaculture network in Oslo. Bring a sleeping bag. 150 kr/night including breakfast.
-Hotel. 430 kr/night including breakfast.

If you can offer accommodation in Oslo to anyone else, email us and we can coordinate. For information about public transport see here ruter.no/reiseplanlegger. 

Remeber to bring warm clothes and good shoes ! It might be cold in Oslo at this time, and we will spend some time outdoors.

Pay for your participation to bank account: 12540518422
for internationals:
IBAN account: NO1812540518422
BIC code: CULTNOK1  

note your payment with ‘Nordic Meeting 2019’. You can also pay in cash when you arrive- this is cheaper as paying from abroad takes quite some extra costs in fees.

Registration to before the 10th of January.Agenda

Friday

09.00-12.00: Open seminar with Karoline Nolsø Aaen, Andrew McMillion and Philipp Weiss ByKuben, Oslo municipality.

13.00-14.30: Registration. Permaculture small talk. Lunch. 

14.30: Introduction to the weekend. 

15.00: Nordic permaculture journal.

16.00: Nordic institute and the website, Hans Ryding. 

16.30: Open forum.

18.30: Permie-dinner.

20.00: Happy stories from participants, work in the Nordic countries and Balticum.

Saturday

09-09.30: Meet-up at ByKuben

09.30: Sociocracy in permaculture- do we want a course?

11.00: Diploma presentation by Jona Elfdahl.

12.30: Permaculture special excursion. Lunch. Diploma holders evaluation.

18.00: Dinner and party!

Sunday

09-09.30: Meet-up at ByKuben.

09.30: The state and the future of LAND, Cathrine Dolleris and Helene Bøhler.

11.00: Nordic institute meeting. 

Alternative agenda for others:
Permaculture and forest garden at primary school Gyttorpskolan- Roland Strandbrigde.

12.00: Lunch.

13.00: Continuation of nordic institute meeting and voting for new secretariat.

14.00: Visions and collaboration for greater impact in a critical time.

16.00: End of Nordic Meeting.

Be aware that there can be smaller changes in the agenda

Registration to  before the 10th of January