Month: September 2017

Jubel og anlægsstart – i økologisk landsbyprojekt ved Bruvik på Osterøy

Jubel og anlægsstart – i økologisk landsbyprojekt ved Bruvik på Osterøy

Fejring af anlægsstart 2. september 2017: Kjetil, Kjersti, Bendik, Brita, Randi, Emma, Sarah og Sondre (fra venstre). Foto: Jac.

Bergen Økologiske Landsby (BØL) jubler og fejrer anlægsstart på tomten ved Bruvik lørdag 2. september – med sang, samvær, mad og arbejde – og alkoholfri champagne. Anlægsarbejdet er netop begyndt, her sidst i august, og bliver udført af firmaet Anlegg AS under ledelse af Roger Tyssebotn.

Bergen Økologiske Landsby er en frivillig organisation som blev stiftet i 2004, udsprunget af Framtiden i våre hender (FIVH) og organiseret som samvirkelag. BØL bliver ledet af et styre, og en projektgruppe udvikler det store landsbyprojekt som BØL er i gang med at realisere.

Såvel medlemmer som venner, gæster og eksterne fagpersoner har ydet mange og betydningsfulde bidrag, såvel i den lange og solide planlægningsfase frem til Bruvik kom på banen i 2013, som nu i realiseringsfasen. Et frugtbart samarbejde med Osterøy kommune og med flere lokale aktører har sat sit præg på processen de sidste tre år.

BØL har 10 medlemmer og er åben for nye medlemmer som støtter BØLs formål og vision. Oplysninger om medlemskab findes hjemmesiden og fås ved personlig kontakt eller på informationsmøder eller dugnadssamlinger. Se: http://bergenokologiskelandsby.no eller https://www.facebook.com/bergenokolandsby.

Landsbyen kommer til at hedde Bruvik Økologiske Landsby. Stedet er Bruvik på Osterøy. Der er ca. 40 km til Bergen. Der er planlagt 39 boenheder i landsbyen, til omkring 100 mennesker. I det første tun er der fem huse. Tun 2 består af 6 boenheder i et rækkehus. Tun 3 er sat af til fælleshus og lejligheds-”blok”. I tun 4 kommer der små hybler og lejligheder: Tun 5 giver mulighed for minihuse, kuppelhuse og andre typer former for eksperimentelle boligformer. Der er ledige boliger i alle tun bortset fra det første.

I løbet af efteråret 2017 er landsbyens første hus klar. Det er et visningshus, bygget som grindbygg af lokale materialer fra Solberg Sagbruk i Lonevåg. Grindbygg-konstruktionen er lavet i et værksted i friluftsmuseet Gamle Bergen i Bergen, under ledelse af grindbygger Torbjørn Andersen. I 2018 ser flere huse i landsbyens første tun dagens lys, om alt går efter planen. Visningshuset og de øvrige boliger i de første tun er udviklet i samarbejde med bergensfirmaet Opa Form AS. Se http://opaform.no/BOL.

BØL inviterer til dugnad den første lørdag i hver måned. De kommende dugandslørdage er 7. oktober, 4. november og 2. december 2017 – og vi fejrer høstjævndøgn fredag 22. september. Alle er velkomne: medlemmer, venner og nye og gamle interesserede. Alle kan deltage og bidrage efter lyst og interesse. På dugnadslørdage rydder vi BØLs område for buske og træer, og vi fælder træer og anlægger stier. Vi dyrker jorden, passer og plejer planterne i BØLs lille planteskole, slår græs på en del af det dyrkningsområde hvor kartofler for tiden bidrager som jordforbedringsstrategi.

Landsbyprojektet er nøje planlagt og gennemtænkt. Det økologiske aspekt kommer til udtryk i bl.a. det praktiske arbejde og bygger på et solidt permakultur-fundament. Flere i kernegruppen er permakultur-certificeret og har bidraget med kurser i permakultur. Også sociale, kulturelle, holistiske, økonomiske og globale aspekter og værdier, som vi finder samlet i Global Ecovillage Network (GEN: https://gen-europe.org), er centrale i BØLs landsbyprojet og arbejde: fx årstidsfejringer, dyrkning af mad, selvforsyning, formidling og kursusvirksomhed, empatisk kommunikation og konflikthåndtering.

BØL ser altid med glæde og spænding frem til at kunne byde nye medlemmer, venner, gæster og andre interesserede velkommen, både på dugnadslørdage – 7. okt., 4. nov. og 2. dec. – og på visninger af tomteområdet og visningshuset i løbet af efteråret.

Tag kontakt! Og besøg BØLs hjemmeside: http://bergenokologiskelandsby.no/. Velkommen til BØL og Bruvik!

Innlegg skrevet af Randi Benedikte Brodersen, leder af Bergen Økologiske Landsby [4. sept. 2017]

Gravearbejdet er i gang! Foto: Brita.