Month: February 2016

Temakvelder om permakultur

Temakvelder om permakultur

Nina Bergitte Bentzen arrangerer fem temakvelder om permakultur på Geitmyra skolehage med ulike foredragsholdere. Les om kveldene her:

25. februar: Andelsbruk i en permakulturkontekst

10. mars: Leire som byggematerialer til norsk bærekraftig arkitektur

31. mars: LAND et permakulturprosjekt

14. april: Plantearven i en permakulturkontekst

28. april: Jord og kompost i permakulturen

Lenke til arrangementenes Facebook-event:

https://www.facebook.com/events/1150148845018836/

Temakveldene foregår fra kl. 18 til 20, og vil gi innblikk i hvordan vi praktiserer og integrerer permakulturdesign prinsipper og metoder i vår hverdag. Kaja og Nina BB lager vegetarsuppe med brød, som er klar til kl.18.00 eller til kl.18.45 når temainnlegget er ferdig.

GRATIS adgang og donasjoner mottas med takk! Kr.50 for suppe.

Maks 20 personer per kveld. På grunn av lokalets størrelse og mengde suppe vi skal lage setter vi pris på at du sender en påmelding til Nina Bergitte Bentzen: Merk påmeldingen med hvilken dag/dager du ønsker å delta på og om du vil spise med oss.

Temakveldene holdes i Norges største skolehage; Geitmyra skolehager. Lokalet er i Rødstua! Adr. og inngang Kierschowsgt. 17, 0462 Oslo
Buss nr.:20,34,54,37 Gå av på holdeplass ved Sagene kirke. Inngang ved trehus like etter rundkjøringen.
Kontakt Nina tilf.nr:477 02 789

Kjøkkenhager på asylmottak – søk midler!

Kjøkkenhager på asylmottak – søk midler!

Kjøkkenhager på asylmottak

Refugee Greenspace Initiative er en frivillig organisasjon som med dette ønsker å oppmuntre plante-entusiaster til å søke om midler fra UDI til å etablere kjøkkenhager på asylmottak i deres respektive kommuner/fylker.

Du kan lese mer om vårt arbeid på våre hjemmesider www.refugeegreenspace.org. Siden er helt ny, og vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere den. Det er et stort potensiale ved mange norske asylmottak til å etablere kjøkkenhager. UDI har nylig gjort tilgjengelig 60 millioner kroner for aktiviteter for barn i asylmottak, og vi ønsker å oppmuntre privatpersoner og organisasjoner til å søke her: https://www.udi.no/aktuelt/udi-deler-ut-60-millioner-kroner-i-tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-i-asylmottak/

Dersom du kunne tenke deg å kopiere den vedlagte rapporten – ikke nøl med å søke innen 1. mars. Det er en rapport fra Svein Elias Gautefall som har etablert kjøkkenhager ved åtte asylmottak i Oslo/Akershus. Det er bare å bruke hans rapport som utgangspunkt for en søknad: https://www.folkehjelp.no/layout/set/print/Vaart-arbeid/Flyktning-og-inkludering/Asylmottak/Dikemark/Flott-kjoekkenhage-paa-plass-paa-Torshov-Transittmottak

Vi ønsker også å holde kontakten med deg og håper du vil ta et par minutter til å registrere din interesse for å bli med i Refugee Greenspace Initiativet sitt nettverk: http://www.refugeegreenspace.org/make-a-difference.html

For å kontakte asylmottak for interesse, sjekk ut ditt nærmeste asylmottak her: https://www.udi.no/asylmottak/adresser-til-asylmottakene/

LAND Norge – en av foreningens store satsninger

LAND Norge – en av foreningens store satsninger

Teksten under er hentet fra nyhetsbrevet som Norsk permakulturforening sendte ut 5. februar 2016. Som medlem i foreningen får du nyhetsbrevet på e-post ca. fire ganger i året. Her kan du lese mer og melde deg inn.

LAND Norge

LAND (Læring, Aktivitet og Nettverk- Demonstrasjonsprosjekt) er en av foreningens store satsninger, og har mål om å opprette et nasjonalt nettverk av lokale sentre som demonstrerer permakultur i praksis. LAND vil identifisere og opprette drift av besøkssteder og stimulere til omvisninger, kurs og praktiske aktiviteter.

LAND i Norge er en videreføring av et britisk prosjekt, som har hatt stor suksess med over 32 000 besøkende på de ca. 100 sentrene som er knyttet til prosjektet der. Vi er i en prosess hvor vi søker diverse midler, og har så langt fått innvilget Erasmus+ mobiliteter, og skal være med på ’Utdanning i bærekraftig utvikling’ som er et prosjekt støttet av Nordisk ministerråd, og hvor flere prosjekter i Norden møtes og lærer av hverandre. LAND Danmark og Island blir også med, så dette er flott for vårt nordiske samarbeid og videre fremdrift for LAND!

LAND-opplæring i England

I januar var vi en gruppe på 6 stykker som ved hjelp av Erasmus+ mobiliteter fikk opplæring i LAND-prosjektet fra de som har drevet det lengst der. Louise Cartwright gav oss to dager undervisning, og vi besøkte to LAND-sentre i løpet av de 3 dagene opplæringen varte. Koordinator, Helene Bøhler, hadde også to dager med ’Jobshadowing’ i etterkant for innblikk i drift og organisasjon. Studiereisen vår har gitt luft under vingene til prosjektet i Norge og vi er nå en gruppe som jobber aktivt sammen for å bringe prosjektet videre i Norge. Mer om både reisen og LAND i neste utgave av tidsskriftet.

Vil du være med i LAND?

Som en konsekvens av LAND-opplæringen og prosjektets fremdrift, vil vi i løpet av våren ha flere samlinger (se kalenderen) for å invitere inn dere som er nysgjerrige på å finne ut mer om LAND; om hva det er, om du vil bli med og involvere deg, og på hvilke måter folk kan være med på veksten til dette nettverket. Har du et lite eller stort permakultur prosjekt – eller er du i begynnelsen av et design – så er LAND midt i blinken for å ha et felleskap med andre som driver med lignende prosjekter.

LAND-eventer:

Årsmøte: 5. og 6. mars på Jevnaker stasjon, inkl LAND-presentasjon, med introduksjon av LAND og gruppearbeid

Temakveld på Geitmyra skolehage i Oslo, Torsdag 31.03.2016 kl.18.00-20.00 Tema: «LAND et permakulturprosjekt»

Ny vår i byen MAJOBO vårslepp 2016, 3. April kl 12.00. Vøyenvolden park. LAND- presentasjon og stand. Eventen ligger på facebook.

LAND introduksjonskurs og event vestlandet. 8 – 10 April: I Bergen og på Alvastien Telste, Hardanger. Med Catherine Dolleris (Dk) og Helene Bøhler (No).

For mer informasjon om LAND-prosjektet og eventer ta kontakt på:

Årsmøte 2016 for Norsk permakulturforening

Årsmøte 2016 for Norsk permakulturforening

Kjære medlemmer! Dere er invitert til Norsk permakulturforenings årsmøte 2016, på Jevnaker stasjon, Glassverksveien 2, 3520 Jevnaker i Oppland Fylke. Vi ønsker velkommen til en samling for gamle og nye medlemmer, for å dele inspirasjoner og å styrke vårt felleskap; med årsmøte, omvisning på lokale prosjekter og annet faglig og sosialt påfyll.

 

Lørdag 5. – søndag 6. mars

Program:

Lørdag 5. mars

10 00              Ankomst og velkomst.

10.30              Presentasjon av Permakulturprosjektet ”Jevnaker Hage” med Trude Skåre Johansen.

11.00  Presentasjon av Refugee Greenspace Initiative v Andrew McMillion

12.00              Lunsj

13.00              Årsmøte

14.00              Besøk hos Kristin og Johan Swärd lørdagen kl. 15 00 til 17 00. Vi får omvisning og “foredrag/undervisning/samtale” om frø, rettigheter, arvesorter og biodynamisk dyrkning. De selger også mel og korn.

17.00              Felles forberedelse til festmiddag / fri tid.

19.00              Fesmiddag, felles samvær og open space.

Vi inviterer alle å ta med instrumenter, sang, dikt, musikk, dans, lek, eller annet du kunne tenke deg å dele i felleskapet.

 

Søndag 6. Mars

10.00              Presentasjon av LAND-prosjektet + arbeid i grupper.

12.00              Avslutningssirkel

 

Deltagelse er gratis og vegetarmat inkludert. Gratis overnatting mulig, men begrenset med overnattingsplasser, så meld deg på nå! Og meld fra om du har noen allergier eller andre hensyn vi bør ta mht din helse.

Vi oppfordrer til ressursvennlig reising, og bildeling der det er mulig.

 

Påmelding til

Spørsmål til: 

 

Velkommen til årets viktigste happening i foreningen!