Month: June 2015

Årsmøte 26.-28. juni 2015

Årsmøte 26.-28. juni 2015

Kjære medlemmer!

Dere er invitert til Norsk permakulturforenings årsmøte fredag 26.–søndag 28. juni 2015 på Erga Gard i Klepp. Et flott, inspirerende sted å være, og med Norges mest økovennlige drivhus.

Vi ønsker velkommen til en samling for gamle og nye medlemmer, for å dele inspirasjoner og for å styrke vårt felleskap; med årsmøte, omvisning på gården og annet faglig og sosialt påfyll.

Program:

Fredag 26. juni

Fra kl. 18.00 Ankomst og velkomst. Omvisning, mat og hygge, med aktiviteter til felleskapets glede.

Lørdag 27. juni

9.00 Årsmøte

12.00 Lunsj

14.00 Diplompresentasjon v/ Julio Perez

16.00 Organisasjonsutvikling, lett og ledig idémyldring

17.00 Felles forberedelse til festmiddag. Til festmiddagen og kveldens feiring inviterer vi alle til å ta med instrumenter, sang, dikt, musikk, dans, lek, eller annet du kunne tenke deg å dele i felleskapet.

Søndag 28. juni

10.00 Diplomprosess, status og diplomlaug

11.00 LAND-presentasjon og stiftelsesmøte

12.00 Avslutningssirkel

Mer detaljert program og reiseinformasjon osv., kommer etter hvert til påmeldte deltagere. Deltagelse er gratis og vegetarmat inkludert. Vi oppfordrer til ressursvennlig reising, og bildelig der det er mulig.

Adresse: Erga Gard, Orrevegen 653, 4343 Orre – Klepp kommune

Påmelding til:

Velkommen til årets viktigste happening i foreningen!