Category: Kurs

Kurs og undervisning

Utlysning: Delta på Permakulturkurs i Portugal!

Utlysning: Delta på Permakulturkurs i Portugal!

Utlysning: Delta på Permakulturkurs i Portugal 6.- 17. juli 2021 ’Regenerative Paths: Steps towards sustainability’

Norsk permakulturforening sender 5 deltakere til kurset ’Regenerative Paths: Steps towards sustainability’. Kurset er organisert av Reflorestar Portugal og finansiert av EU.

Sted: Branda da Murca, Soajo Village, Arcosde Valdevez Munucipalit
Dato: 6.-17. juli 2021, reisedager kommer i tillegg.
Pris: Kurset er gratis for de norske delegatene. Reisekostnader blir også dekket opp til maks 390 euro.
Målgruppe: Alle som ønsker å lære om permakulturdesign og bidra til et mer regenerativt landbruk. Deltakerne må være forberedt på enkle boforhold og mye tid ute.

Kurset vil bestå av disse temaene, og blir beriket av praktiske aktiviteter, refleksjon og deling:
-Permakulturdesign og konsept.
-Designmetoder.
-Naturlig suksesjon og ’agroforestry’.
– Hvordan forvalte et ’agroforestry’- området ved hjelp av beskjæring og bruk av organisk materiale.
– Planteskole – etablering og planting.
-Jord – introduksjon til kompost og naturlig gjødsel.
-Vannhåndtering.
-Vannbevaring i jorden.
-Biointensive markedshager.
-Design av ulike typer hagebed.

For mer informasjon om vertsorganisasjonen og hva de jobber med se:https://reflorestar-portugal.com/

Ønsker du å delta?
Send en søknad til  innen mandag 26. april

Søknaden skal inneholde en kort tekst om
– Litt om deg, inkludert alder
– Hvordan vil du videreføre kunnskapen og inspirasjonen etter endt kurs

Etter endt kurs skal deltakerne dele en liten presentasjon av hva de har lært, enten gjennom en videopresentasjon, artikkel til hjemmesiden eller på annet kreativt vis. Ta kontakt om du har spørmål rundt kurset.

Obs: Muligheter for endringer pga Covid-19
Vi planlegger kurset for disse datoene med forbehold om endringer ettersom Covid-19 situasjonen og muligheter for reising kan endre seg. Arrangørene av kurset følger med på nasjonale retningslinjer og gir beskjed snarest dersom kursdatoene må flyttes.

 

Grunnkurs (PDC) over to år

Grunnkurs (PDC) over to år

Et kurs for mennesker som vil gjøre et bærekraftig prosjekt i eget nærmiljø, for å bygge opp sunne og frodige omgivelser og en dypere forståelse for økologiske prosesser og livskvalitet.

Kurs 1 21 – 24 april 2016, Kosters Tradgårder, Syd-Koster

Tema: Introduksjon til permakultur

Gjennomgang av permakulturens grunnleggende prinsipper og planleggingsmetoder. Eksempler på permakulturprosjekter fra by og land. Koblinger, observasjon, kartlegging, designøvelse mm.

Kurs 2 15 – 18 september 2016, Gartneriet, Bygdø Kongsgård, Oslo

Tema: Jord, planter, hagedesign, klima, randsoner, jordforståelse, matproduksjon, hagedesign, og avfallshåndtering, husdyrhold. Prosjektarbeid.

Kurs 3 April 2017, Sletta, Nesodden

Tema: Økologisk bygging, kretsløpshus, byøkologi, økosamfunn, materialbruk, kretsløp, fornybar energi, naturbaserte vann og avløpssystemer, fruktskog. Økosamfunn og byøkologiske prosjekter. Lage maling. Prosjektarbeid.

Kurs 4 Sept 2017, Kosters Tradgårder

Tema: Sosial permakultur, matforedling, Slow Food i praksis. Økologisk økonomi, medvirkningsprosesser og nettverksbygging. Gjennomgang av prosjekter. Avslutningsfest.

Kurslederne har bred faglig kompetanse og solid praktisk erfaring innen økologisk planlegging, arkitektur og bygging, jord- og hagebruk, prosessledelse med mer.

Helena von Bothmer er agronom, trädgårdsmästare och permakulturdesigner. Hon har startat Kosters Trädgårdar och arbetar där heltid. Hon har erfarenhet av lokaltutvecklingsarbete med fokus på hållbarhet och självförsörjning, og stor erfarenhet av kursverksamhet speciellt inom permakultur och odling. Helena är också certifierad inom fruktträdsbeskärning (Grönt Kort) och är en erfaren syltkokerska. Hon har skrivit boken Kosters Trädgårdar – Historien – odlingen – maten.

Marianne Leisner er hage- og permakulturplanlegger og medlem av Gaia-gruppen. Hun har lang erfaring med planlegging av utomhusområder, skolehager, gårdsbruk og hager. Hun har drevet Grønn omsorg for psykiatrien i Tjøme kommune. Nå er hun prosjektleder for Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Hun har skrevet: ’Villrosene – økologi i hagen’ og ’Skolehagen’. Tlf. (+ 47) 40045945 E-post:

Frederica Miller er sivilarkitekt, permakulturdesigner og medlem av Gaia-gruppen. Hun har lang erfaring fra økologisk bygging og planlegging i Norge, og arbeider blant annet med bærekraftige boligområder, byøkologi, skoler og gårdsbruk. Hun har skrevet ’Levende hus, om miljø- og ressursvennlig bygging’ samt “10 økosamfunn på 10 år”.

Åse Harjo Schmidt er kreativ naturutnyter og eventyrmaker som bruker naturen rundt seg til mat, inspirasjon og lek. Hun bor på Verdens Ende, Tjøme, og i Asker.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kursene er temarettet og en kan delta på en enkelt kurshelg. Prisen er da Nkr. 1900,- + kost og losji. Ved påmelding til hele grunnkurset er prisen for 4 samlinger Nkr 7 200,- + kost og losji. For å få sertifikat for Permakultur grunnkurs må alle 4 kurs være gjennomført. Kost kr. 1200.-/kurs. Kosten er en viktig del av kursene og vil være i størst mulig grad kortreist og økologisk. Overnatting tilbys rimeligst mulig. Påmelding ved betaling av kursavgift. Påmelding er bindende. Kursavgift refunderes ikke etter påmeldingsfrist. Kurset er ettertraktet, vi anbefaler å være tidlig ute for å sikre plass. Rundt 20 deltakere. Påmeldingsfrist. 30 dager før kurs

Kurskontonr.: permakulturkurs 1254 05 88358

For betaling fra Sverige: Swift/Bic adresse CULTNOK1 DNBANOKK og IBAN NO4512540588358

Påmelding til: Sverige: Helena von Bothmer -+ 46 (0)70 25623401 /

Norge: Frederica Miller, M: +47

Gratis utdanning for bærekraftig utvikling

Gratis utdanning for bærekraftig utvikling

Er du engasjert i folkeopplysning og frivillige organisasjoner, opptatt av bærekraftig utvikling i utdanningsinstitusjonen din, kommunen eller nærmiljøet ditt? Vil du bidra til at flere engasjerer seg, men trenger inspiration, gode eksempler og nye metoder som verktøy?

For andre gang finansierer Nordisk Ministerråd i 2016 et nordisk kurs i Kunnskap for bærekraftig utvikling. Søknadsfrist er 11. desember. Les alt her:

http://nvl.org/hallbar-utveckling

PDC på Svalbard 12.-24. juni 2016

PDC på Svalbard 12.-24. juni 2016

(Passer det bedre med helgekurs? Det er også satt opp et grunnkurs med Jan Bang fordelt over seks helger våren 2016 – les mer her)

We invite people who want to expand their knowledge about sustainable living to attend the internationally acclaimed Permaculture Design Certificate (PDC) course. By completion of the course, you will get a certificate that is valid worldwide. The course covers topics such as house building and gardening, soil and composting systems, eco-  friendly technology, water supply and water purification systems, alternative economy and eco-villages.

Participants will get a solid start in the world of permaculture, and gain access to an international movement working to generate a sustainable future, filled with abundance, prosperity and joy. The changes start with you, and how you design your own life!

The course will be designed specifically for Polar conditions, but still retaining the principles of the traditional Permaculture Design Course. It is hoped that during the course we will create a group who will continue working towards making Longyearbyen the first polar sustainable town in the world. This course is a unique opportunity to be part of a design team that has as it’s goal to move the frontiers of sustainability!

The course tutor, Jan Martin Bang, has a Diploma from the Nordic Permaculture Institute and will give certificates to candidates successfully completing the course (attending at least 75% of the sessions, and presenting a personal design project to the rest of the participants).

Details about cost, accommodation and registration are still being worked out.

More info: http://polarpermaculture.com/permaculture-design-course/

For more information please get in touch with

Jan Bang Miljøråd

Tel: 48 12 96 53       Email: