Kategori: Info

Informasjon

Møt vår nye redaktør!

Møt vår nye redaktør!

Etter å ha gått med drømmen om å lage magasin i magen i flere år, er vi glade for å kunne fortelle at vi har tatt et stort skritt nærmere målet! Vi var privilegerte som fikk en god søknadsbunke, og er glade for at Elin Enger har takket ja til tilbudet om redaktørjobben! Med utdannelse fra både presse og permakultur i bunnen, ser hun fram til å bruke sin journalistiske erfaring til å formidle permakulturelle perspektiver.
–  “Jeg vil gjerne øke bevisstheten rundt hva permakultur tilbyr av skritt vi alle kan ta for ei bærekraftig fremtid både for folk og natur”, forteller hun.
Elin er sertifisert permakulturdesigner og driver egen gård og retreatsenter – Indal Forest Retreat, hvor hun røkter bier og har vaktler, renser gråvann, komposterer og utvikler matskogen full av flerårige grønnsaker.
Ønsker du å bidra til magasinet?
Send epost til redaksjonen@permakultur.no, og fortell litt om deg selv og hva du har lyst til å bidra med!
Godt nyttår 2021!

Godt nyttår 2021!

Vi ønsker deg et godt nyttår og håper at du blir med oss videre som medlem i 2021!
Fakturaene for medlemskontingent har blitt sendt ut på epost fra “Zubarus”. Dette er navnet på vårt nytt medlemssystem. Les nyhetsbrevet for en videohilsen fra organisajonskoordinatoren, spennende nyheter og permakulturprinsipp inspirasjon for året!
 Vi gleder oss til å treffe deg i 2021! 

LES NYHETSBREVET 

 

Nå kan du gi permakultur i julegave!

Nå kan du gi permakultur i julegave!

Nå kan du gi permakultur i julegave, samtidig som du støtter Norsk Permakulturforeningen sitt arbeid!

 

  1. Velg “Gavemedlemskap” i innmeldingsskjema.
  2. Skriv “Gave fra <ditt navn>  i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet.
  3. Last ned gavemedlemskap PDF og printe den ut for å gi bort i gave!

Tusen takk for at du sprer permakultur budskapet og støtter vårt arbeid!

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra ny styreleder Helene Bøhler!

Hilsen fra ny styreleder Helene Bøhler!

Det våres i permakulturforeningen!  Vi har nettopp hatt et vellykket online årsmøte, og et nytt styre er på plass for vår videre utfoldelse. Jeg gleder meg til å være organisasjons-koordinator sammen med en flott, mangfoldig og ressurssterk gjeng i styret og arbeidsgruppene.

Med en fantastisk innsats fra det forrige styret har vi jobbet målrettet for å få på plass verktøy som vil spare energi, gi oss inspirasjon og gjøre det lettere å nå ut. På den måten styrkes vår evne til å nå våre mål for 2020; så veien videre ser lys ut!
Våre mål for 2020:
-Synliggjøre det som er unikt med permakultur, gjennom formidling, kurs, lokallag og LAND-sentre.
-Bygge en regenerativ organisasjon som bidrar til en verden i balanse.

Vi står i en unik tid, hvor vår avhengighet av jordens ressurser blir tydeliggjort. Det er en tid for å reflektere over hva vi virkelig verdsetter, og for å se hvordan vi kan komme styrket videre i dette for å være regenererende medskapninger i livet i denne verden.

Den eksplosjonen av kreativitet, varme, omsorg, humor og fellesskap som har gitt seg uttrykk i den siste tiden, har vist frem vår menneskelighet på en måte vi sjelden opplever, enten det er i medier, ‘på gata’ eller med familie og venner.

Jorden fornyer seg og viser tydelig sin ustoppelige livskraft, når den får en hvilepause. Det vises politisk vilje til å ta drastiske tiltak fordi det føles viktig nok. Disse tingene gir en samlet erfaring som så vidt jeg kan se også kan styrke en dreining mot et nytt paradigme.

Vi må fortsette å la denne tiden inspirere oss til videre direkte handling. Det finnes ingen normal å gå tilbake til, vi er alltid på vei videre. Permakultur bidrar med et enkelt budskap om våre verdier og veier vi kan bevege oss videre;

Omsorg for Jorden, Omsorg for mennesker og Omsorg for fremtiden

Jeg vet jeg har mange med meg i å kjenne at tiden er høyst moden for å nå ut til flere i Norge med kunnskap om permakultur; LAND-nettverket, lokallag, temaer som matsikkerhet, lokal tilpasning m.m. vil være med på å formidle budskapet.

Jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret i en livskraftig og relevant forening!

Med hjertelig hilsen!
Helene C. Bøhler
Organisasjonskoordinator
epost: helene@permakultur.no

Vær med som aktiv medlem

Vær med som aktiv medlem

Som medlem i foreningen, støtter du spredningen av permakultur og det norske nettverket. 2016 vil bli preget av vår satsing på LAND prosjektet (se nedenfor), og mer utadrettet fokus for å synliggjøre permakulturprosjekter og felleskap. Om du ønsker å involvere deg aktivt i foreningens arbeid og formidling av permakultur tar vi gjerne imot flere aktive støttespillere, enten i styret eller i andre aktiviteter vi er involvert i.

Om du har et prosjekt, kurs eller et tema å fortelle om er vi glad for å kunne formidle dette gjennom vår nettside, Facebook, nyhetsbrev og magasinet. Skriv til: info@permakultur.no

Visste du at kursholdere som er medlemmer kan få økonomisk støtte gjennom permakulturforeningen ved å søke støtte til Studieforbundet Solidaritet? Ta kontakt med kurs@permakultur.no.

Nyhetsbrev 2016 utgivelser og frister

Utgave Nummer og Måned Utgis Frist for artikler/ innlegg
52 juni uke 24 13 juni
53 september uke 35 29 august
54 november uke 45 7 november

Medlemskap 2016

Som medlem er du med i et felleskap til gjensidig støtte for fordypning og spredning av permakultur. Alle medlemmer får tilsendt tidsskriftet Permakultur to ganger i året, elektronisk nyhetsbrev minst fire ganger i året og hyppige invitasjoner til kurs og seminarer. Dessuten har dere muligheter for å delta på samlinger lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Foreningen bidrar gjerne med å spre din informasjon, artikler og lignende, og du kan søke midler gjennom oss til støtte for kurs og andre samlinger.

Medlemskap for 2016 koster

  • Enkel medlem: 300,- (nyhetsbrev og annen info via epost)
  • Enkel medlem: 350,- (nyhetsbrev og annen info via vanlig post)
  • Ekstra husstandsmedlem: 50,-
  • Forening/Organisasjon: 600,-

Permakulturforeningens epostadresse er post@permakultur.no

Presentasjon av LAND prosjektet, av Helene Bøhler

Presentasjon av LAND prosjektet, av Helene Bøhler

På Permakulturforeningens årsmøte 5-6. Mars 2016 på Jevnaker gav Helene Bøhler en presentasjon om LAND prosjektet. Helene er leder i Norsk permakulturforening og koordinator for LAND prosjektet i Norge.

LAND prosjektet ønsker å kartlegge eksempler på hva praktisk permakultur er, styrke nettverk og skape
arenaer for aktiv deltagelse, kurs. Kort fortalt en oversikt over steder hvor du kan bli kjent med Permakultur.

Tilsvarende prosjekt er opprettet i Storbritannia, hvor de nå har over 100 LAND sentre, steder hvor man kan se permakultur i praksis og få informasjon, demonstrasjoner og kurs om hva det går ut på. Danmark nå opprettet 10 sentre på 3 år og i Norge er dette nå igang!

Slides: LAND presentasjon

Temakvelder om permakultur

Temakvelder om permakultur

Nina Bergitte Bentzen arrangerer fem temakvelder om permakultur på Geitmyra skolehage med ulike foredragsholdere. Les om kveldene her:

25. februar: Andelsbruk i en permakulturkontekst

10. mars: Leire som byggematerialer til norsk bærekraftig arkitektur

31. mars: LAND et permakulturprosjekt

14. april: Plantearven i en permakulturkontekst

28. april: Jord og kompost i permakulturen

Lenke til arrangementenes Facebook-event:

https://www.facebook.com/events/1150148845018836/

Temakveldene foregår fra kl. 18 til 20, og vil gi innblikk i hvordan vi praktiserer og integrerer permakulturdesign prinsipper og metoder i vår hverdag. Kaja og Nina BB lager vegetarsuppe med brød, som er klar til kl.18.00 eller til kl.18.45 når temainnlegget er ferdig.

GRATIS adgang og donasjoner mottas med takk! Kr.50 for suppe.

Maks 20 personer per kveld. På grunn av lokalets størrelse og mengde suppe vi skal lage setter vi pris på at du sender en påmelding til Nina Bergitte Bentzen: nina@levendelandskap.com Merk påmeldingen med hvilken dag/dager du ønsker å delta på og om du vil spise med oss.

Temakveldene holdes i Norges største skolehage; Geitmyra skolehager. Lokalet er i Rødstua! Adr. og inngang Kierschowsgt. 17, 0462 Oslo
Buss nr.:20,34,54,37 Gå av på holdeplass ved Sagene kirke. Inngang ved trehus like etter rundkjøringen.
Kontakt Nina tilf.nr:477 02 789

Kjøkkenhager på asylmottak – søk midler!

Kjøkkenhager på asylmottak – søk midler!

Kjøkkenhager på asylmottak

Refugee Greenspace Initiative er en frivillig organisasjon som med dette ønsker å oppmuntre plante-entusiaster til å søke om midler fra UDI til å etablere kjøkkenhager på asylmottak i deres respektive kommuner/fylker.

Du kan lese mer om vårt arbeid på våre hjemmesider www.refugeegreenspace.org. Siden er helt ny, og vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere den. Det er et stort potensiale ved mange norske asylmottak til å etablere kjøkkenhager. UDI har nylig gjort tilgjengelig 60 millioner kroner for aktiviteter for barn i asylmottak, og vi ønsker å oppmuntre privatpersoner og organisasjoner til å søke her: https://www.udi.no/aktuelt/udi-deler-ut-60-millioner-kroner-i-tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-i-asylmottak/

Dersom du kunne tenke deg å kopiere den vedlagte rapporten – ikke nøl med å søke innen 1. mars. Det er en rapport fra Svein Elias Gautefall som har etablert kjøkkenhager ved åtte asylmottak i Oslo/Akershus. Det er bare å bruke hans rapport som utgangspunkt for en søknad: https://www.folkehjelp.no/layout/set/print/Vaart-arbeid/Flyktning-og-inkludering/Asylmottak/Dikemark/Flott-kjoekkenhage-paa-plass-paa-Torshov-Transittmottak

Vi ønsker også å holde kontakten med deg og håper du vil ta et par minutter til å registrere din interesse for å bli med i Refugee Greenspace Initiativet sitt nettverk: http://www.refugeegreenspace.org/make-a-difference.html

For å kontakte asylmottak for interesse, sjekk ut ditt nærmeste asylmottak her: https://www.udi.no/asylmottak/adresser-til-asylmottakene/

LAND Norge – en av foreningens store satsninger

LAND Norge – en av foreningens store satsninger

Teksten under er hentet fra nyhetsbrevet som Norsk permakulturforening sendte ut 5. februar 2016. Som medlem i foreningen får du nyhetsbrevet på e-post ca. fire ganger i året. Her kan du lese mer og melde deg inn.

LAND Norge

LAND (Læring, Aktivitet og Nettverk- Demonstrasjonsprosjekt) er en av foreningens store satsninger, og har mål om å opprette et nasjonalt nettverk av lokale sentre som demonstrerer permakultur i praksis. LAND vil identifisere og opprette drift av besøkssteder og stimulere til omvisninger, kurs og praktiske aktiviteter.

LAND i Norge er en videreføring av et britisk prosjekt, som har hatt stor suksess med over 32 000 besøkende på de ca. 100 sentrene som er knyttet til prosjektet der. Vi er i en prosess hvor vi søker diverse midler, og har så langt fått innvilget Erasmus+ mobiliteter, og skal være med på ’Utdanning i bærekraftig utvikling’ som er et prosjekt støttet av Nordisk ministerråd, og hvor flere prosjekter i Norden møtes og lærer av hverandre. LAND Danmark og Island blir også med, så dette er flott for vårt nordiske samarbeid og videre fremdrift for LAND!

LAND-opplæring i England

I januar var vi en gruppe på 6 stykker som ved hjelp av Erasmus+ mobiliteter fikk opplæring i LAND-prosjektet fra de som har drevet det lengst der. Louise Cartwright gav oss to dager undervisning, og vi besøkte to LAND-sentre i løpet av de 3 dagene opplæringen varte. Koordinator, Helene Bøhler, hadde også to dager med ’Jobshadowing’ i etterkant for innblikk i drift og organisasjon. Studiereisen vår har gitt luft under vingene til prosjektet i Norge og vi er nå en gruppe som jobber aktivt sammen for å bringe prosjektet videre i Norge. Mer om både reisen og LAND i neste utgave av tidsskriftet.

Vil du være med i LAND?

Som en konsekvens av LAND-opplæringen og prosjektets fremdrift, vil vi i løpet av våren ha flere samlinger (se kalenderen) for å invitere inn dere som er nysgjerrige på å finne ut mer om LAND; om hva det er, om du vil bli med og involvere deg, og på hvilke måter folk kan være med på veksten til dette nettverket. Har du et lite eller stort permakultur prosjekt – eller er du i begynnelsen av et design – så er LAND midt i blinken for å ha et felleskap med andre som driver med lignende prosjekter.

LAND-eventer:

Årsmøte: 5. og 6. mars på Jevnaker stasjon, inkl LAND-presentasjon, med introduksjon av LAND og gruppearbeid

Temakveld på Geitmyra skolehage i Oslo, Torsdag 31.03.2016 kl.18.00-20.00 Tema: «LAND et permakulturprosjekt»

Ny vår i byen MAJOBO vårslepp 2016, 3. April kl 12.00. Vøyenvolden park. LAND- presentasjon og stand. Eventen ligger på facebook.

LAND introduksjonskurs og event vestlandet. 8 – 10 April: I Bergen og på Alvastien Telste, Hardanger. Med Catherine Dolleris (Dk) og Helene Bøhler (No).

For mer informasjon om LAND-prosjektet og eventer ta kontakt på: post@permakultur.no

Årsmøte 2016 for Norsk permakulturforening

Årsmøte 2016 for Norsk permakulturforening

Kjære medlemmer! Dere er invitert til Norsk permakulturforenings årsmøte 2016, på Jevnaker stasjon, Glassverksveien 2, 3520 Jevnaker i Oppland Fylke. Vi ønsker velkommen til en samling for gamle og nye medlemmer, for å dele inspirasjoner og å styrke vårt felleskap; med årsmøte, omvisning på lokale prosjekter og annet faglig og sosialt påfyll.

 

Lørdag 5. – søndag 6. mars

Program:

Lørdag 5. mars

10 00              Ankomst og velkomst.

10.30              Presentasjon av Permakulturprosjektet ”Jevnaker Hage” med Trude Skåre Johansen.

11.00  Presentasjon av Refugee Greenspace Initiative v Andrew McMillion

12.00              Lunsj

13.00              Årsmøte

14.00              Besøk hos Kristin og Johan Swärd lørdagen kl. 15 00 til 17 00. Vi får omvisning og “foredrag/undervisning/samtale” om frø, rettigheter, arvesorter og biodynamisk dyrkning. De selger også mel og korn.

17.00              Felles forberedelse til festmiddag / fri tid.

19.00              Fesmiddag, felles samvær og open space.

Vi inviterer alle å ta med instrumenter, sang, dikt, musikk, dans, lek, eller annet du kunne tenke deg å dele i felleskapet.

 

Søndag 6. Mars

10.00              Presentasjon av LAND-prosjektet + arbeid i grupper.

12.00              Avslutningssirkel

 

Deltagelse er gratis og vegetarmat inkludert. Gratis overnatting mulig, men begrenset med overnattingsplasser, så meld deg på nå! Og meld fra om du har noen allergier eller andre hensyn vi bør ta mht din helse.

Vi oppfordrer til ressursvennlig reising, og bildeling der det er mulig.

 

Påmelding til medlem@permakultur.no

Spørsmål til: post@permakultur.no

 

Velkommen til årets viktigste happening i foreningen!