Forfatter: Michael Böhm

NYHETSBREV VINTER 2020

NYHETSBREV VINTER 2020

TID FOR Å FEIRE OG TA EN PAUSE!

Norsk Permakulturforening tar ferie nå inntil mandag 4. januar 2021.
Til tross for færre fysiske samlinger i 2020, så har foreningen hatt mye online aktivitet og en stor satsing på å dyrke organisasjonen.
Vi har vokst fra litt over 300 til nesten 500 medlemmer i 2020!
Takk til alle som har bidratt! Vi gleder oss til å se deg i 2021!

les mer