Forfatter: Ane Gjerland

Vi søker engasjert sekretær og informasjonsarbeider!

Vi søker engasjert sekretær og informasjonsarbeider!

Er du opptatt av bærekraft, økologi og naturens fantastiske innretninger? Vil du være med på laget og skape en aktiv forening som imøtekommer dagens store miljøengasjement med praktiske løsninger?

Norsk Permakulturforening tilbyr nå et ettårig engasjement som sekretær og informasjonsmedarbeider for 2020 med mulighet for forlengelse og utvidelse av arbeidsoppgaver om økonomien tillater dette. Vi ser for oss å starte opp med et honorar på ca kr 7500 kr pr mnd.


Følgende arbeidsoppgaver er aktuelle:

Informasjon

  • Arbeide med vår nettside til en inspirerende og kunnskapsbasert kilde for alle som søker naturlige løsninger på vår tids store miljø- og klimautfordringer.
  • Være pådriver for medlemsverving.
  • Bygge opp og vedlikeholde et digitalt bibliotek av bilder og dokumenter.
  • Lage jevnlige nyhetsbrev til våre medlemmer samt innsamling av aktuelt stoff til vårt medlemsblad, nettside og sosiale medier (facebook, instagram).

Sekretær

  • Økonomiarbeid med regnskap og budsjettering.
  • Utsending av medlemsbladet 2 ganger i året.
  • Holde vårt medlemsregister oppdatert. Velkomsthilsen og oppfølging av medlemmer.

Vi ønsker en initiativrik, strukturert og samvittighetsfull person med hjerte for permakultur.

Detaljer om lønn og arbeidsoppgaver kan justeres i samarbeid med styret. Om ønskelig kan stillingen deles mellom 2 personer etter avtale med styret.

Vennligst send din søknad innen 12. Januar 2020 til: post@permakultur.no

Ved spørsmål ta kontakt med Benedicte Brun på tlf 41515785 eller Anne Marit Skovly på tlf 45044298.

Medlemssamling og årsmøte på Tingvoll

Medlemssamling og årsmøte på Tingvoll

tekst av Christian Høie og Aina Storvold

Vi var 5 nye medlemmer som ikke hadde vært med på dette før og møtte spent opp i et bolighus i Rimstadbrekka på Tingvoll. Årsmøtet sammenfalt med Benjamin Bro-Jørgensen og Irja Frydenlund sin søknad om å bli LAND-senter. Deltagerne hadde tatt turen til den vesle kommunen Tingvoll på Mørekysten fra Sør-Vest og Midt-Norge.

Første samlingsdag begynte med en grundig omvisning i skogshagebruket til Benjamin, som han begynte å bygge opp for 4 år siden. Mesteparten av produksjonen er nøtter og mellom stammene og gangene stakk det opp et overveldende antall flerårige vekster, mange som allerede hadde begynt å gi god avling. Foreningen fikk en innføring i vekstvilkårene og bruksområdene, før staudene etterpå ble med oss opp til lunsj- og middagsbordet. Det var en lystig tone som fulgte oss videre til idémyldring rundt foreningens videre arbeid.

Neste dag startet med gruppetur i hageanlegget til NORSØK. Stjernehagen skal være et utstillingsvindu for økologiske prinsipp i praksis og hadde et vell av ettårige- så vel som flerårige grønnsaker og blomster, forslag til vekstskifter og alternativ gjødsling. I tillegg hadde elever fra Tingvoll barneskole en egen avdeling, hvor de kunne velge å følge plantene gjennom sesongen. For noen år siden ble det også reist et nytt fjøs med treinnredning og et sirkelforma dyrerom.

Etter omvisningen fikk vi en kreativ oppgave der vi skulle se for oss Permakulturforeningens arbeid i 2030. Det kom mange inspirerende forslag og vi utarbeidet en konkret plan for å nå disse ambisiøse målene. Årsmøtet ble avholdt senere og nye styremedlemmer ble klappet inn. Foreningen benyttet anledningen til å stille nysgjerrigheten rundt etableringen av hasselnøtt-produksjon, poding og samplanting. Benjamin delte velvillig av tankene han hadde rundt designet og hva han ville ha endret på i dag.

Det sosiale samværet stod sentralt gjennom hele helgen, til glede for nye og gamle medlemmer. Den avslappede og jordnære tonen gjorde at vi raskt ble husvarme hjemme hos Benjamin. På slutten av medlemssamlingen ble arbeidsoppgaver, stauder og frø delt ut og søknaden om å bli LAND-senter innvilget. Det gjør hasselnøttplantasjen på Tingvoll til landets 4. LAND-senter! Vi gratulerer!