Permabrev fra 78 grader nord

Permabrev fra 78 grader nord

PDC gruppa

Det er midt på sommeren, temperaturen er vel noe som ligner det dere fleste har i kjøleskapet, snøen ligger fortsatt i fonner utenfor vinduet i kurslokalet men vi dyrker grønsaker, den mest Arktiske dyrking på vår klode. Vi er på Svalbard, og deltar på den nordligste PDC kurs som noen gang har blitt gjennomført i verden. Selv om de fleste reiser om ett par uker, er det jo mange som bor her, og det må jo være fint å oppleve noe hjemme dyrket grønt i mørketiden.

Om et par dager samarbeider vi med Grønn Sirkel, en gruppe miljø aktivister som bygger et dome drivhus bare hundre meter borte. Vi håper at vårt bidrag vil hjelpe litt til at denne spede Permakultur spiren vil vokse og bli stor.

To deltagere og læreren har sterke tilknytninger til ørken i Nevada, USA og Israel og er klar over at det er mange av de samme utfordringer som preger miljøaktivister på begge steder. Det er tørt, vi må skape et inneklima som planter kan vokse i, og vi må samarbeide med å finne nye teknikker. Permakultur er som skreddersydd til å møte slike utfordringer.

Svalbard er bygget på kull, og er nå i ferd med en stor omsetning til en post karbon tilværelse. Kull kan ikke lenger danne noe grunnlag for inntekter, eller forsvare at folk bor her hvor det ikke er egnet for mennesker å bo. Men stedet er på front linjen i klima forskning, og har en stadig voksende turistindustri. Disse danner nye grobunn, og nå har vi muligheten til å være med på å utvikle et bærekraftig samfunn.

Å oppleve at folk her bruker krefter på Permakultur er en inspirasjon for de som tror de har store utfordringer i et lettere klima. Vi er takknemlige for at vi fikk være med på dette spennende prosjektet!

Vennlig hilsen til alle Permakulturister fra PDC gruppen på 78 grader nord, Hanne, Christine, Cathrine, Almira, Tor Erik, Melissa, Ben, Jan, Ragnhild og Marija.

Comments are closed.