Vær med som aktiv medlem

Vær med som aktiv medlem

Som medlem i foreningen, støtter du spredningen av permakultur og det norske nettverket. 2016 vil bli preget av vår satsing på LAND prosjektet (se nedenfor), og mer utadrettet fokus for å synliggjøre permakulturprosjekter og felleskap. Om du ønsker å involvere deg aktivt i foreningens arbeid og formidling av permakultur tar vi gjerne imot flere aktive støttespillere, enten i styret eller i andre aktiviteter vi er involvert i.

Om du har et prosjekt, kurs eller et tema å fortelle om er vi glad for å kunne formidle dette gjennom vår nettside, Facebook, nyhetsbrev og magasinet. Skriv til:

Visste du at kursholdere som er medlemmer kan få økonomisk støtte gjennom permakulturforeningen ved å søke støtte til Studieforbundet Solidaritet? Ta kontakt med .

Nyhetsbrev 2016 utgivelser og frister

Utgave Nummer og MånedUtgisFrist for artikler/ innlegg
52 juniuke 2413 juni
53 septemberuke 3529 august
54 novemberuke 457 november

Medlemskap 2016

Som medlem er du med i et felleskap til gjensidig støtte for fordypning og spredning av permakultur. Alle medlemmer får tilsendt tidsskriftet Permakultur to ganger i året, elektronisk nyhetsbrev minst fire ganger i året og hyppige invitasjoner til kurs og seminarer. Dessuten har dere muligheter for å delta på samlinger lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Foreningen bidrar gjerne med å spre din informasjon, artikler og lignende, og du kan søke midler gjennom oss til støtte for kurs og andre samlinger.

Medlemskap for 2016 koster

  • Enkel medlem: 300,- (nyhetsbrev og annen info via epost)
  • Enkel medlem: 350,- (nyhetsbrev og annen info via vanlig post)
  • Ekstra husstandsmedlem: 50,-
  • Forening/Organisasjon: 600,-

Permakulturforeningens epostadresse er

Comments are closed.