LAND Norge – en av foreningens store satsninger

LAND Norge – en av foreningens store satsninger

Teksten under er hentet fra nyhetsbrevet som Norsk permakulturforening sendte ut 5. februar 2016. Som medlem i foreningen får du nyhetsbrevet på e-post ca. fire ganger i året. Her kan du lese mer og melde deg inn.

LAND Norge

LAND (Læring, Aktivitet og Nettverk- Demonstrasjonsprosjekt) er en av foreningens store satsninger, og har mål om å opprette et nasjonalt nettverk av lokale sentre som demonstrerer permakultur i praksis. LAND vil identifisere og opprette drift av besøkssteder og stimulere til omvisninger, kurs og praktiske aktiviteter.

LAND i Norge er en videreføring av et britisk prosjekt, som har hatt stor suksess med over 32 000 besøkende på de ca. 100 sentrene som er knyttet til prosjektet der. Vi er i en prosess hvor vi søker diverse midler, og har så langt fått innvilget Erasmus+ mobiliteter, og skal være med på ’Utdanning i bærekraftig utvikling’ som er et prosjekt støttet av Nordisk ministerråd, og hvor flere prosjekter i Norden møtes og lærer av hverandre. LAND Danmark og Island blir også med, så dette er flott for vårt nordiske samarbeid og videre fremdrift for LAND!

LAND-opplæring i England

I januar var vi en gruppe på 6 stykker som ved hjelp av Erasmus+ mobiliteter fikk opplæring i LAND-prosjektet fra de som har drevet det lengst der. Louise Cartwright gav oss to dager undervisning, og vi besøkte to LAND-sentre i løpet av de 3 dagene opplæringen varte. Koordinator, Helene Bøhler, hadde også to dager med ’Jobshadowing’ i etterkant for innblikk i drift og organisasjon. Studiereisen vår har gitt luft under vingene til prosjektet i Norge og vi er nå en gruppe som jobber aktivt sammen for å bringe prosjektet videre i Norge. Mer om både reisen og LAND i neste utgave av tidsskriftet.

Vil du være med i LAND?

Som en konsekvens av LAND-opplæringen og prosjektets fremdrift, vil vi i løpet av våren ha flere samlinger (se kalenderen) for å invitere inn dere som er nysgjerrige på å finne ut mer om LAND; om hva det er, om du vil bli med og involvere deg, og på hvilke måter folk kan være med på veksten til dette nettverket. Har du et lite eller stort permakultur prosjekt – eller er du i begynnelsen av et design – så er LAND midt i blinken for å ha et felleskap med andre som driver med lignende prosjekter.

LAND-eventer:

Årsmøte: 5. og 6. mars på Jevnaker stasjon, inkl LAND-presentasjon, med introduksjon av LAND og gruppearbeid

Temakveld på Geitmyra skolehage i Oslo, Torsdag 31.03.2016 kl.18.00-20.00 Tema: «LAND et permakulturprosjekt»

Ny vår i byen MAJOBO vårslepp 2016, 3. April kl 12.00. Vøyenvolden park. LAND- presentasjon og stand. Eventen ligger på facebook.

LAND introduksjonskurs og event vestlandet. 8 – 10 April: I Bergen og på Alvastien Telste, Hardanger. Med Catherine Dolleris (Dk) og Helene Bøhler (No).

For mer informasjon om LAND-prosjektet og eventer ta kontakt på:

Comments are closed.