Grunnkurs (PDC) over to år

Grunnkurs (PDC) over to år

Et kurs for mennesker som vil gjøre et bærekraftig prosjekt i eget nærmiljø, for å bygge opp sunne og frodige omgivelser og en dypere forståelse for økologiske prosesser og livskvalitet.

Kurs 1 21 – 24 april 2016, Kosters Tradgårder, Syd-Koster

Tema: Introduksjon til permakultur

Gjennomgang av permakulturens grunnleggende prinsipper og planleggingsmetoder. Eksempler på permakulturprosjekter fra by og land. Koblinger, observasjon, kartlegging, designøvelse mm.

Kurs 2 15 – 18 september 2016, Gartneriet, Bygdø Kongsgård, Oslo

Tema: Jord, planter, hagedesign, klima, randsoner, jordforståelse, matproduksjon, hagedesign, og avfallshåndtering, husdyrhold. Prosjektarbeid.

Kurs 3 April 2017, Sletta, Nesodden

Tema: Økologisk bygging, kretsløpshus, byøkologi, økosamfunn, materialbruk, kretsløp, fornybar energi, naturbaserte vann og avløpssystemer, fruktskog. Økosamfunn og byøkologiske prosjekter. Lage maling. Prosjektarbeid.

Kurs 4 Sept 2017, Kosters Tradgårder

Tema: Sosial permakultur, matforedling, Slow Food i praksis. Økologisk økonomi, medvirkningsprosesser og nettverksbygging. Gjennomgang av prosjekter. Avslutningsfest.

Kurslederne har bred faglig kompetanse og solid praktisk erfaring innen økologisk planlegging, arkitektur og bygging, jord- og hagebruk, prosessledelse med mer.

Helena von Bothmer er agronom, trädgårdsmästare och permakulturdesigner. Hon har startat Kosters Trädgårdar och arbetar där heltid. Hon har erfarenhet av lokaltutvecklingsarbete med fokus på hållbarhet och självförsörjning, og stor erfarenhet av kursverksamhet speciellt inom permakultur och odling. Helena är också certifierad inom fruktträdsbeskärning (Grönt Kort) och är en erfaren syltkokerska. Hon har skrivit boken Kosters Trädgårdar – Historien – odlingen – maten.

Marianne Leisner er hage- og permakulturplanlegger og medlem av Gaia-gruppen. Hun har lang erfaring med planlegging av utomhusområder, skolehager, gårdsbruk og hager. Hun har drevet Grønn omsorg for psykiatrien i Tjøme kommune. Nå er hun prosjektleder for Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Hun har skrevet: ’Villrosene – økologi i hagen’ og ’Skolehagen’. Tlf. (+ 47) 40045945 E-post: marianne@gaiaarkitekter.no

Frederica Miller er sivilarkitekt, permakulturdesigner og medlem av Gaia-gruppen. Hun har lang erfaring fra økologisk bygging og planlegging i Norge, og arbeider blant annet med bærekraftige boligområder, byøkologi, skoler og gårdsbruk. Hun har skrevet ’Levende hus, om miljø- og ressursvennlig bygging’ samt “10 økosamfunn på 10 år”.

Åse Harjo Schmidt er kreativ naturutnyter og eventyrmaker som bruker naturen rundt seg til mat, inspirasjon og lek. Hun bor på Verdens Ende, Tjøme, og i Asker.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kursene er temarettet og en kan delta på en enkelt kurshelg. Prisen er da Nkr. 1900,- + kost og losji. Ved påmelding til hele grunnkurset er prisen for 4 samlinger Nkr 7 200,- + kost og losji. For å få sertifikat for Permakultur grunnkurs må alle 4 kurs være gjennomført. Kost kr. 1200.-/kurs. Kosten er en viktig del av kursene og vil være i størst mulig grad kortreist og økologisk. Overnatting tilbys rimeligst mulig. Påmelding ved betaling av kursavgift. Påmelding er bindende. Kursavgift refunderes ikke etter påmeldingsfrist. Kurset er ettertraktet, vi anbefaler å være tidlig ute for å sikre plass. Rundt 20 deltakere. Påmeldingsfrist. 30 dager før kurs

Kurskontonr.: permakulturkurs 1254 05 88358

For betaling fra Sverige: Swift/Bic adresse CULTNOK1 DNBANOKK og IBAN NO4512540588358

Påmelding til: Sverige: Helena von Bothmer -+ 46 (0)70 25623401 / helena@kosterstradgardar.se

Norge: Frederica Miller, M: +47 91345677frederica@gaiaarkitekter.no

Kommentarfeltet er stengt.