Velkommen til nye sekretærer i Norsk permakulturforening!

Velkommen til nye sekretærer i Norsk permakulturforening!

Viktige og spennende endringer i Norsk permakulturforening!

Velkommen til Ine Andersen og Norun Laahne Thomassen som blir våre to nye informasjonssekretærer; henholdsvis nettverkssekretær og driftssekretær. Vi gleder oss til hva deres erfaringer og bidrag til foreningen vil føre til av videre utvikling!
Ine og Norun tar over etter Jennifer McConachie som slutter etter 3 år som foreningens første informasjonssekretær!

Jen har vært en fantastisk medarbeider som har bidratt med formidabel dedikasjon, kunnskap og hjerte i foreningens effektivitet og vekst. Å ha Jen med på laget i foreningen har vært gull verdt i å øke vår kapasitet og avling på veldig mange fronter. Det er med stor og hjertelig takk vi ønsker Jen lykke til videre på hennes vei, og ser frem til fortsatt samarbeid med henne i andre former!

Våre nye sekretærer:

Ine trer inn i rollen som nettverkssekretær og vil blant annet jobbe med oppfølging av lokallag og sosiale medier, organisering og booking av kurs og treff, og for foreningens vekst. Hun er svært opptatt av bærekraftig matproduksjon og livsstil, og er i startfasen av å utvikle sin egen permakulturhage.

Norun har sluttet seg til organisasjonen i rollen som driftssekretær. Hun vil blant annet støtte oss med medlemsoppfølgning, nettsiden, samt strategier og organisasjonsutvikling. Norun er siviløkonom og selvstendig coach med fokus på selvledelse og sunn organisasjonskultur. Hun har også stor interesse for permakultur og regenerativ utvikling med sikte på økt vitalitet, velvære og velstand for alt liv på jorden.

Sekretærene kontaktes via epost:

Comments are closed.