Om permakulturforeningen

Om permakulturforeningen

Norsk permakulturforening er del av et internasjonalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis. Den norske foreningen ble stiftet i 1987.

Som en motvekt til forbrukersamfunnet behøver vi noen som kan vise et bærekraftig liv i praksis. Vi trenger å vektlegge andre verdier i fremtidens samfunn, og her kommer permakultur inn som et helhetlig planleggingssystem for å skape bærekraftige samfunn hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Vi skaper det gode liv i et økologisk perspektiv og viser i praksis hva dette betyr. Permakultur tar utgangspunkt i det eksisterende, og har naturen med dens optimale løsninger som forbilde.

I Norsk permakulturforenings vedtekter står det at «Foreningens formål er å arbeide for permakulturens utbredelse og utvikle den for norske forhold, bl.a. gjennom informasjons- og kursvirksomhet og kontaktformidling.»

Permakultur foreningens vedtekter

Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser om foreningen sendes til:
post@permakultur.no

Henvendelser om medlemskap sendes til:
medlem@permakultur.no

Henvendelser om kurs sendes til kurs-koordinator Jan Martin Bang:

kurs@permakultur.no

Henvendelser om LAND sendes til Robin Leeber:

land@permakultur.no

Henvendelser relatert til fakturaer sendes til kasseren:

hanne@permakultur.no

 

Foreningens postadresse:

Norsk Permakulturforening
Maridalsveien 120
0461 Oslo