Nyheter

Øko 2020 – Landbrukets økologikongress

Øko 2020 – Landbrukets økologikongress

Øko 2020 er en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet er lagt opp slik at det skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ikke. Bli med på årets viktigste møtested! På den nasjonale kongressen om økologisk landbruk skal vi sammen løfte kunnskapen om hvordan landbruket kan bidra …

Les mer Les mer

Kurs i heilskapleg gardsdrift og regenerativt landbruk

Kurs i heilskapleg gardsdrift og regenerativt landbruk

Gjennom to samlingar á tre dagar vil deltakarane lære å bruke planleggings-verktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og heilskapleg drifts-, økonomi- og  beiteplanlegging. Kurshaldar, Anders Lerberg Kopstad, er utdanna innan agroøkologi. Han og kona har sau, høns og grønsaker og praktiserer Holistic Management på eigen gard. Han er godkjent rettleiar i Holistic management frå Savory …

Les mer Les mer

Vi søker engasjert sekretær og informasjonsarbeider!

Vi søker engasjert sekretær og informasjonsarbeider!

Er du opptatt av bærekraft, økologi og naturens fantastiske innretninger? Vil du være med på laget og skape en aktiv forening som imøtekommer dagens store miljøengasjement med praktiske løsninger? Norsk Permakulturforening tilbyr nå et ettårig engasjement som sekretær og informasjonsmedarbeider for 2020 med mulighet for forlengelse og utvidelse av arbeidsoppgaver om økonomien tillater dette. Vi …

Les mer Les mer

Kurs i småskala økologisk grønnsaksproduksjon

Kurs i småskala økologisk grønnsaksproduksjon

Marked, økonomi, utfordringer, regelverk og utvikling! Ledige plasser på dagskurs – meld deg på! To påfølgende kurs. Kurset passer for rutinerte gartnere og gartnere i oppstartfasen. Ypperlig for nettverkbygging og ny kunnskap. Lørdag 23.11 Stange, Fokhol gård Søndag 24.11 Jevnaker, Thorbjørnrud hotel Mer info her.

Åpent møte med Norske Økosamfunns forening

Åpent møte med Norske Økosamfunns forening

Program og presentasjoner: Jan Bang leder introduksjonsrunden og møtet Økosamfunn i Norge Jan Bang har nettopp holdt seminar om økosamfunn design på Bergen Økologisk Landsby og gir en kort presentasjon med siste utvikling derfra. Internasjonalt samarbeid Mette Pauline om WWOOF. (Ikke bekreftet.) Michael Hektoen om økolandsbyer i Europa. (Ikke bekreftet.) Økolandsby for Syriske flyktninger i …

Les mer Les mer

Medlemsskap i julepresang?

Medlemsskap i julepresang?

Årets andre medlemsblad er på trappene og ser særs bra ut. Meld deg inn før 1. desember og få bladet + medlemskap ut 2020! Et års medlemskap i Permakulturforeningen er en flott julepresang Medlemskapet koster kr 350,- og kr. 50,- i tillegg for hvert familiemedlem. Mer info her: http://www.permakultur.no/medlemskap/bli-medlem  

PDC del 1

PDC del 1

PERMACULTURE DESIGN COURSE – PERMAKULTUR GRUNNKURS Hvordan designe et godt liv for deg og planeten? Gjennom dette kurset vil du få grunnleggende kunnskap om kretsløpsbasert design, fra dyrking til livsstil. Du vil få teoretisk kunnskap om, og praktisk erfaring med, de grunnleggende verktøyene i permakultur. Vi jobber ut i fra etikken; omsorg for jord, mennesker …

Les mer Les mer

Økosamfunn i sentrum av byer

Økosamfunn i sentrum av byer

Velkommen til en samtale om økosamfunn i sentrum av byer. Urbane økosamfunn kan innebære nye boformer og kollektiver i stor skala (hele bygårder eller større områder) der beboerne er deltakende i skapelsen av boligene/samfunnet, og at dette samfunnet er tilrettelagt for å kunne leve et liv med lavest mulig økologisk fotavtrykk. Diskusjonen legger vekt på …

Les mer Les mer

PDC oppfølging og fordypning

PDC oppfølging og fordypning

Vi har holdt flere Permakultur Design Kurs og treff her på Jevnaker i de siste årene, og i tillegg PDC kurs andre steder i Norge. Vi inviterer nå alle deltagerne til enda en samling i etterkant for å treffes igjen og for å se på hvordan veien går videre med Permakultur. Vi tror at de …

Les mer Les mer

Permakultur grunnkurs – Del 4

Permakultur grunnkurs – Del 4

Et kurs for mennesker som vil gjøre et bærekraftig prosjekt i eget nærmiljø, for å bygge opp sunne og frodige omgivelser og en dypere forståelse for økologiske prosesser og livskvalitet. Tema: Sosial permakultur Matforedling Slow food i praksis Økologisk økonomi Medvirkningsprosesser og nettverksbygging. Gjennomgang av prosjekter Avslutningsfest Generelle opplysninger Permakultur er definert som den bevisste …

Les mer Les mer