Nyheter

The Nordic Permaculture Festival 2020

The Nordic Permaculture Festival 2020

Mark the dates in your calendar! The Nordic Permaculture Festival in 2020 will be held on August 6th-9th. The location will be at Holma folkhögskola in the south of Sweden! Lots of planning ahead You can follow the Nordic Permaculture Festival’s facebook page HERE

PDC del 3

PDC del 3

PERMACULTURE DESIGN COURSE – PERMAKULTUR GRUNNKURS Hvordan designe et godt liv for deg og planeten? Gjennom dette kurset vil du få grunnleggende kunnskap om kretsløpsbasert design, fra dyrking til livsstil. Du vil få teoretisk kunnskap om, og praktisk erfaring med, de grunnleggende verktøyene i permakultur. Vi jobber ut i fra etikken; omsorg for jord, mennesker …

Les mer Les mer

PDC del 2

PDC del 2

PERMACULTURE DESIGN COURSE – PERMAKULTUR GRUNNKURS Hvordan designe et godt liv for deg og planeten? Gjennom dette kurset vil du få grunnleggende kunnskap om kretsløpsbasert design, fra dyrking til livsstil. Du vil få teoretisk kunnskap om, og praktisk erfaring med, de grunnleggende verktøyene i permakultur. Vi jobber ut i fra etikken; omsorg for jord, mennesker …

Les mer Les mer

Åpent møte med Norske Økosamfunns forening

Åpent møte med Norske Økosamfunns forening

Program og presentasjoner: Jan Bang leder introduksjonsrunden og møtet Økosamfunn i Norge Jan Bang har nettopp holdt seminar om økosamfunn design på Bergen Økologisk Landsby og gir en kort presentasjon med siste utvikling derfra. Internasjonalt samarbeid Mette Pauline om WWOOF. (Ikke bekreftet.) Michael Hektoen om økolandsbyer i Europa. (Ikke bekreftet.) Økolandsby for Syriske flyktninger i …

Les mer Les mer

Fellesskap, samhandling og bærekraft

Fellesskap, samhandling og bærekraft

Kursets hovedtemaer: fællesskab fredag, samhandling lørdag og bærekraft søndag. Programmet består af miniforedrag, dialog, fortællinger, eksempler, opgaver, gruppearbejde, praktisk og kreativt arbejde, film, rundvisning på BØLs områder ved Bruvik på Osterøy, fællesmåltider mm. Bergen Økologiske Landsby (BØL) er et økosamfunn under etablering ved Bruvik på Osterøy. Kursleder Jan Martin Bang er styremedlem og uddannelsesansvarlig i …

Les mer Les mer

PDC del 1

PDC del 1

PERMACULTURE DESIGN COURSE – PERMAKULTUR GRUNNKURS Hvordan designe et godt liv for deg og planeten? Gjennom dette kurset vil du få grunnleggende kunnskap om kretsløpsbasert design, fra dyrking til livsstil. Du vil få teoretisk kunnskap om, og praktisk erfaring med, de grunnleggende verktøyene i permakultur. Vi jobber ut i fra etikken; omsorg for jord, mennesker …

Les mer Les mer

Økosamfunn i sentrum av byer

Økosamfunn i sentrum av byer

Velkommen til en samtale om økosamfunn i sentrum av byer. Urbane økosamfunn kan innebære nye boformer og kollektiver i stor skala (hele bygårder eller større områder) der beboerne er deltakende i skapelsen av boligene/samfunnet, og at dette samfunnet er tilrettelagt for å kunne leve et liv med lavest mulig økologisk fotavtrykk. Diskusjonen legger vekt på …

Les mer Les mer

PDC oppfølging og fordypning

PDC oppfølging og fordypning

Vi har holdt flere Permakultur Design Kurs og treff her på Jevnaker i de siste årene, og i tillegg PDC kurs andre steder i Norge. Vi inviterer nå alle deltagerne til enda en samling i etterkant for å treffes igjen og for å se på hvordan veien går videre med Permakultur. Vi tror at de …

Les mer Les mer

Permakultur grunnkurs – Del 4

Permakultur grunnkurs – Del 4

Et kurs for mennesker som vil gjøre et bærekraftig prosjekt i eget nærmiljø, for å bygge opp sunne og frodige omgivelser og en dypere forståelse for økologiske prosesser og livskvalitet. Tema: Sosial permakultur Matforedling Slow food i praksis Økologisk økonomi Medvirkningsprosesser og nettverksbygging. Gjennomgang av prosjekter Avslutningsfest Generelle opplysninger Permakultur er definert som den bevisste …

Les mer Les mer