Norsk permakulturforening

Nasjonal Lansering av LAND!

Velkommen til lansering av LAND og til feiring av opprettelsen av LAND-nettverket! LAND står for «Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon» og har som mål å kartlegge permakultur besøkssentre i Norge, og gjøre stedene og forståelsen av permakultur i praksis lettere…

LAND- nyheter

Alvastien Telste (Hardanger) har blitt vurdert og godkjent som Norges første medlem i LAND nettverket, iom at de nå har LAND-lærling status! Vi gratulerer! I April fikk vi besøk på Vestlandet, fra Cathrine Dolleris som er Danmarks’ LAND-koordinator. Vi benyttet…