Opprette et lokallag

Opprette et lokallag

Her følger en veiledning for hva som må gjøres for å opprette et lokallag.

 1. En gjeng permakulturentusiaster i lokalområdet som ønsker å jobbe sammen for å skape lokal aktivitet samles.
 2. Lokallaget oppretter et styre.
 3. Lokallaget utarbeider egne vedtekter. Disse må være i tråd med Norsk permakulturforenings (NPF) vedtekter, og formålsparagrafen:

  NPF vedtekter #8:

  ”Lokallag. Lokallagene skal ha samme formålsparagraf som Norsk permakulturforening men kan også ha tilleggspunkter. Norsk permakulturforenings styre skal godkjenne lokallagenes vedtekter. Norsk permakulturforenings vedtekter gjelder der lokallagenes vedtekter ikke sier noe. Lokallagene skal ha eget organisasjonsnummer. Man må være medlem av Norsk permakulturforening for å være medlem i lokallag. Kontingent betales nasjonalt. Lokallag kan søke økonomisk støtte fra den nasjonale foreningen. Man kan melde seg inn i de lokallag man ønsker.”

 4. Lokallaget søker NPF om godkjenning av vedtektene.
 5. Eventuelt revidere vedtekter dersom det er tilbakemelding om det fra NPF, og søke på nytt.
 6. Lokallaget oppretter eget organisasjonsnummer og egen bankkonto.
 7. Lokallaget oppretter et medlemsregister.
 8. Ved opprettelse av lokallag søker de selv om støtte til oppstart og medlemsstøtte fra NPF.
 9. Årsrapport fra lokallaget, inkl medlemsantall, leveres NPF minst 8 uker før NPF’s årsmøte.

NPF tar imot søknader til nye medlemmer. De nye medlemmene vil kunne velge et relevant lokallag ved påmelding.

Det er 3 mulige måter for lokallag å få økonomisk støtte fra NPF:

 1. Lokallaget kan søke NPF om støtte til oppstart. NPF støtter oppstart av opptil 2 lokallag per år med kr 2000,- per lokallag.
 2. Lokallaget får etter det første året, og innlevert årsrapport, 20% av kontingenten for 50% av medlemmene, etter en generell søknad om dette, og dokumentasjon av antall medlemmer.
 3. Lokallaget kan få støtte for kurs på samme vis som NPF, gjennom Studieforbundet solidaritet. Dvs Lokallaget kan, gjennom sine aktiviteter, søke støtte til studiesirkler (dvs kurs, samlinger osv) hvor kursleder vil få 50% av inntektene, og lokallaget de resterende 50%. For å gjøre dette må det fremlegges en studieplan og oppmøteregister. Kursleder i NPF kan veilede og assistere i denne prosessen.