Oppstart av fellesskap

Oppstart av fellesskap

People care (omsorg for mennesker) er ett av permakulturetikkens tre sentrale elementer. Det betyr å bidra til å forbedre andre menneskers liv gjennom hjelp til selvhjelp, i form av opplæring, støtte og praktisk hjelp med å skaffe grunnleggende nødvendigheter, så vel som positive medmenneskelige relasjoner.  Vi starter med oss selv og involverer gradvis familie, venner, naboer og til slutt hele (lokal-)samfunnet.

Noen velger å starte opp et menneskelig felleskap fra bunnen av. Å grunnlegge et fellesskap handler om

  • Gruppen
  • Visjonen
  • Prosessen

Gruppen må bestå av mennesker med ulike ferdigheter. Kjernegruppen må være ‘selvbærende’ og evne å ta ansvar for seg selv og andre.

Visjonen skal gi retning for det daglige arbeidet og må være noe alle kan slutte seg til.

Prosessbevissthet: Ulike mennesker og ferdigheter vil passe under ulike deler av prosessen; tenk langsiktig. Mennesker vil alltid komme og gå.

Les mer

Det finnes mange gode bøker om dette temaet, av Jan M. Bang, Diane L. Christian og andre.

Det er også viktig å besøke ulike økosamfunn i inn- eller utland før en går i gang.