Medlemskap

Medlemskap

Du er hjertelig velkommen som medlem i Norsk permakulturforening!


Norsk permakulturforening setter stor pris på alle medlemmer. Jo flere vi er, jo mer kan vi bidra til et mer bærekraftig Norge. Du kan støtte foreningens arbeid ved å:

BLI MEDLEM

Gi bort et medlemskap

Gi en gave til foreningen

Medlemskap gjelder for hele kalenderår, og inkluderer:

forside 13 svensk

  • Nyhetsbrev ca. fire ganger i året via epost
  • To årlige utgaver av Tidsskrift om Permakultur i posten
  • Invitasjon til kurs og seminarer, gratis digitale kurs.
  • Gratis deltagelse på årsmøte, hvor medlemmer har stemmerett
  • Mulighet til å bidra i foreningen med informasjon om kurs du holder, innspill og deltagelse i aktiviteter, artikler osv.
  • Som kursholder kan du få økonomisk støtte for kurs/ studiesirkler gjennom permakulturforeningens medlemskap i Studieforbundet Solidaritet

En sterk forening med mange medlemmer er med på å skape et mer bærekraftig samfunn her i Norge.