Norsk permakulturforening

LAND-senter

Den beste måten å forstå permakulturdesign på er å oppleve det i praksis.

LAND står for ’Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- og Demonstrasjonsprosjekt’ og målet er å formidle praktisk bærekraftige liv. Dette skjer ved å kartlegge og aktivisere permakultursteder i Norge. Vi vil synliggjøre nåværende steder og inspirere oppstart av nye besøkssentre med muligheter for aktiv deltagelse og direkte erfaring med hva permakultur er. I tillegg vil LAND-sentre seg imellom kunne støttes av fellesskapet i nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

LAND er en tilpasning av et britisk prosjekt, som har hatt stor suksess med over 32.000 besøkende på de over 100 sentrene som er tilknyttet. Oppstart i Norge ble inspirert av at Danmark startet opp som første nordiske LAND-prosjekt. I Danmark har de nå allerede ni LAND-sentre.

LAND-sentrene kan typisk være lokale dyrkingsprosjekter, småbruk, andelslandbruk eller skolehager og liknende. Men også mindre enheter som private permakulturhager/husholdninger vil oppfordres til å være med, for å demonstrere diversitet og gjennomførbarheten av permakultur i praksis. Intensjonen er at LAND-sentrene skal være tilgjengelige for offentligheten blant annet gjennom omvisninger, erfaringsutveksling, kurs og muligheter for å delta i frivillige aktiviteter på stedene.

De stedene som er på vei til å bli et LAND-senter kalles LAND-lærlinger.
LAND-nettverket vil fungere som et støttende fagnettverk innen permakultur og øke tilgjengeligheten til aktuelle kurssteder med muligheter for praktisk erfaring.

For spørsmål angående LAND, ta kontakt via land@permakultur.no.

Andre LAND-prosjekt