Norsk permakulturforening

Kursing i permakultur

Vi oppdaterer nettsiden. Her kommer snart informasjon om hvordan utdannelsessystemet innen permakultur fungerer.