Grunnkurs, PDC

Grunnkurs, PDC

av Poul Erik Pedersen, Danmark

Grunnkurs, Permaculture Design Course (PDC)

Certifikatet fra grunnkurs tildeles efter succesfuld gennemførelse af et kursus af minimum 72 timers varighed, hvor 70% af kursets pensum er fastlagt efter internationale aftaler, og således obligatorisk uanset om man tager sit certifikatkursus i Norge, Sverige, Danmark, England eller Slovenien.

Certifikatkurset afsluttes altid med, at kursisterne udarbejder et fiktivt designprojekt i gruppe-samarbejde, hvor kursisterne kan demonstrere, at de har forstået permakulturens grundlæggende principper og teknikker. Resultatet fremlægges for underviserne og de øvrige kursister, som afslutning på kurset.

På certifikatkurserne undervises der i følgende emner:

* Begrebsafklaring: økologi, bæredygtighed, permakultur

* De 5 katastrofer, Permakultur Etik

* Permakulturprincipper. Zoner, sektorer, m.m.

* At læse et landskab, Keylines, m.m.

* Træers energi udvekslinger

* Bæredygtige systemer

* Formgivning, Naturens Mønstre

* Klima og Energi, Luft- og Energistrømme, Mikroklima

* Vedvarende og fornyelige energikilder, energibesparende teknikker

* Jord, Mulddannelse

* Næringsstofkredsløb

* Kompostering & komposttoiletter

* Planter

* Etablering af mikroklimaer til plantedyrkning

* Plantedyrkning og -systemer

* Vand, Vand i landskabet, Det levende vand, Vandkredsløbet

* Spildevandsrensning

* Vandplantesystemer og aquakultur

* Affald og Affaldshåndtering, Genbrug

* Kredsløbshuset

* Indeklima, vedvarende energi

* Materialer, Byggeri, Bystrukturer

* Byøkologi

* Organisation: Permakulturens 5te Element

* Basisdemokratiske beslutningsprocesser, Lokal beboerorganisering

* Økonomi og grønne penge, LETS

* Bioregioner, Fødevarer og land-by netværk

* Permakultur, nationalt og internationalt

* Kriterier for diplom

* Designopgave

De 30% af pensum, som ikke er fastlagt efter internationale aftaler, relaterer sig til de konkrete bygge- og dyrkningsteknikker, m.m., som selvfølgelig må veksle efter de konkrete forhold i forskellige lande og regioner.

Når man har modtaget certifikatet, er man frit stillet til at lave sine egne PK-projekter og betegne dem som værende ‘permakultur’. Desuden kan man undervise på PK-kurser og repræsentere permakulturen i øvrigt, under forudsætning af at disse aktiviteter er superviseret og godkendt af en diplomholder.