Grunnkurs PDC

Grunnkurs PDC

av Poul Erik Pedersen, Danmark

Grunnkurs, Permaculture Design Course (PDC)

Certifikatet fra grunnkurs tildeles efter succesfuld gennemførelse af et kursus af minimum 72 timers varighed, hvor 70% af kursets pensum er fastlagt efter internationale aftaler, og således obligatorisk uanset om man tager sit certifikatkursus i Norge, Sverige, Danmark, England eller Slovenien.

Certifikatkurset afsluttes altid med, at kursisterne udarbejder et fiktivt designprojekt i gruppe-samarbejde, hvor kursisterne kan demonstrere, at de har forstået permakulturens grundlæggende principper og teknikker. Resultatet fremlægges for underviserne og de øvrige kursister, som afslutning på kurset.

På certifikatkurserne undervises der i følgende emner:

 •  Begrebsafklaring: økologi, bæredygtighed, permakultur
 • De 5 katastrofer, Permakultur Etik
 • Permakulturprincipper. Zoner, sektorer, m.m.
 • At læse et landskab, Keylines, m.m.
 • Træers energi udvekslinger
 • Bæredygtige systemer
 • Formgivning, Naturens Mønstre
 • Klima og Energi, Luft- og Energistrømme, Mikroklima
 • Vedvarende og fornyelige energikilder, energibesparende teknikker
 • Jord, Mulddannelse
 • Næringsstofkredsløb
 •  Kompostering & komposttoiletter
 • Planter
 • Etablering af mikroklimaer til plantedyrkning
 • Plantedyrkning og -systemer
 • Vand, Vand i landskabet, Det levende vand, Vandkredsløbet
 • Spildevandsrensning
 • Vandplantesystemer og aquakultur
 • Affald og Affaldshåndtering, Genbrug
 • Kredsløbshuset
 • Indeklima, vedvarende energi
 • Materialer, Byggeri, Bystrukturer
 • Byøkologi
 • Organisation: Permakulturens 5te Element
 • Basisdemokratiske beslutningsprocesser, Lokal beboerorganisering
 • Økonomi og grønne penge, LETS
 • Bioregioner, Fødevarer og land-by netværk
 • Permakultur, nationalt og internationalt
 • Kriterier for diplom
 • Designopgave

De 30% af pensum, som ikke er fastlagt efter internationale aftaler, relaterer sig til de konkrete bygge- og dyrkningsteknikker, m.m., som selvfølgelig må veksle efter de konkrete forhold i forskellige lande og regioner.

Når man har modtaget certifikatet, er man frit stillet til at lave sine egne PK-projekter og betegne dem som værende ‘permakultur’. Desuden kan man undervise på PK-kurser og repræsentere permakulturen i øvrigt, under forudsætning af at disse aktiviteter er superviseret og godkendt af en diplomholder.