Norsk permakulturforening

Kriterier for LAND-senter og LAND-lærlinger

LAND-kriterier er hovedpunkter som skal sikre at besøkende får oppleve et sted som har innlemmet permakulturdesign på en forbilledlig og helhetlig måte.

LAND-lærlinger

LAND-lærlinger er prosjekter som er i en utviklingsprosess med mål om å bli demonstrasjons- og læringsarenaer for bruk av metoder og prinsipper fra permakulturdesign i hverdagen.

De er ledsaget av LAND-rådgivere for å sikre/ivareta LAND- sentrenes kriterier.

En LAND-læring..

 1. er i prosess med å bli et LAND-senter gjennom å utfylle/realisere kriteriene for disse.
 2. er medlem av Norsk permakulturforening.
 3. har avtale, eventuelt kontrakt, med en LAND-konsulent for å utvikle sitt/deres prosjekt.

LAND-sentrene skal

 1. ha et overordnet design som viser bruken av permakulturetikk,-metoder og -prinsipper.
 2. ha dokumentasjon på designprosessen som kan fremvises til besøkende.
 3. være dedikert til en prosjektutviklingsplan på kort og lang sikt.
 4. Minst ett av prosjektets sentrale medlemmer skal ha kurssertifikat fra PDC. Permaculture Design Course (lenke til kurs-meny?)
 5. være villig til å dele kunnskaper, erfaring og relevant informasjon med andre permakulturprosjekter, frivillige og besøkende via Norsk permakulturforenings webside.
 6. opprettholde kontinuerlig medlemskap i Norsk permakulturforening.
 7. være villig til å formidle til besøkende og frivillige hvordan permakulturdesign fungerer i praksis på området. Skal også kunne formidle og forklare gjennom personlig tilstedeværelse og skilting.
 8. ha mulighet til å samle besøkende og frivillige minimum 15 ganger i året (minimum antall besøkende og prising kan bestemmes av senteret selv).
 9. ha relevante forsikringer og HMS-ansvar i orden.
 10. vise medlemskap til LAND på sine websider (med link til LAND Norge), og markere LAND-medlemskap på det fysiske området.
 11. motta tilbakemeldinger og en toårig oppfølging.

Et LAND-senter må oppfylle alle disse kriteriene, men stedstilpassede løsninger og avtaler vil bli vurdert.

Fem ønskelige aktiviteter for LAND-sentre

 1. ha ressurser for utdanning og opplæring tilgjengelig for besøkende.
 2. ha et fortløpende program med kurs og aktiviteter.
 3. være villige til å delta på og holde regionale arrangementer for kunnskapsformidling, opplæring og erfaringsutveksling.
 4. ha et aktivt forskningsprogram. Dette kan innebære fortløpende journalføring av planter og avkastning; journalføring over input og output over for eksempel hva som påvirker fruktbarhet og energibruk/ energiskaping; systematisk fotografering av området; andre eksperimentelle aktiviteter.
 5. være villige til å bidra til LAND-prosjektets overvåkning og evaluering.