Introduktion till permakulturdesign

Tid: 24. juni 2018 – 25. juni 2018

Sted: Kosters Trädgårdar Sydkoster, Sweden

Lär dig grunderna i denna ekologiska designmetod. Teori och praktik varvas. Lärare: Helena von Bothmer. Mer info: www.kosterstradgardar.se