Årsmøte 2018 for Norsk permakulturforening

Tid: 10. mars 2018 – 11. mars 2018

Sted: Goat's garden, Knustadveien 69, Horten

Kjære medlem i Norsk permakulturforening

Velkommen til foreningens årsmøte som skal holdes i Horten 10.- 11. mars 2018.
(Mer informasjon kommer etter hvert, men kryss av datoen på kalenderen din!)

I tillegg til årsmøte, har vi en samling med diskusjoner og sosialt samvær som inviterer til aktiv deltagelse. Fokus i år er koblingen til andre organisasjoner. Hvem hadde det vært fruktbart å samarbeide med, i en eller annen form, på hvilken måte og i hvilke saker? Diplomprosessen er en annen årsmøtesak.

Helgens samling vil være åpen og egnet uansett tidligere erfaring med permakultur og foreningens arbeid.

Sted: Goats garden hos Kathy, Knudstadveien 69, Skoppum

Lørdag kveld vil programmet være ferdig kl 18.00, for så å ha felles middag og en sosial samling utover kvelden. Veldig hyggelig om DU har noe å bidra med (musikk, fortelling, presentasjon osv.) til kveldens sosialt samvær. Meld deg på til medlem@permakultur.no

Vi minner om at 09.02 er frist for å melde inn saker til dagsorden. 2. innkalling med sakspapirer vil bli sendt ut før møtet, i tillegg til mer detaljert program for helgen. Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett og de som har vært medlemmer i minst seks måneder har stemmerett i valg.

Det vil bli servert vegetarisk mat. Meld fra om du har noen allergier e.l. Deltagelse for medlemmer er gratis og inkluderer mat (lunsj og middag lørdag, lunsj søndag, i tillegg til te og snacks til pausene.

Overnatting: Man kan kontakte vertskapet for overnatting (kr 150,- pr natt)

Ta kontakt med Spiselig by:  electriclane@gmail.com tlf. 41732975

Påmelding sendes til: medlem@permakultur.no

Årstreffet er en fin arena for å møte andre permakulturentusiaster, for å knytte nye kontakter og gi næring til gamle og nye vennskap. Velkommen alle medlemmer!

Vel møtt!

På vegne av styret, vennlig hilsen
Hege