Norsk permakulturforening

ØKOLOGISK ØKONOMI - Fra vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi

Tid: 19. januar 2018 – 21. januar 2018

Sted: Hardanger Akademiet, Jondal

Velkommen til seminar 19. – 21. januar 2018:

ØKOLOGISK ØKONOMI – Fra vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi

ved forskere og pedagoger fra Senter for økologisk økonomi og etikk på Handelshøgskolen ved Nord Universitet. (Tidligere Handelshøgskolen i Bodø)

Dagens økonomi, der vekst er målet, skaper ubalanse i samfunn og natur. I dag er uroen i verden høy med krigssituasjoner og militær opprustning. Mennesker i stort antall ser seg nødt til å flykte fra sine hjem, fordi samfunnsforhold eller forringede naturresurser ikke lenger kan gi dem nødvendige livsvilkår. Jordens ressurser er begrensede og tåler ikke den menneskelige rovdrift de har vært utsatt for. Miljøforurensingen er akselererende, den globale oppvarmingen høy. Og verden har berg av skadelig avfall å hanskes med. Den økonomiske modellen som i høy grad har forårsaket denne utviklingen har ingen hjelp å gi i denne situasjonen, tvert imot. De uheldige konsekvensene av vekstøkonomien blir mer og mer tydelige.

I denne situasjonen har det vært viktig å finne andre økonomiske modeller som kan gi ny tro på fremtiden i den krisesituasjonen som verden befinner seg i på mange plan. I Norden har professor Ove Jakobsen og hans kolleger ved «Senter for økologisk økonomi og etikk» i Bodø, gjennom sin forskning og et intenst og utholdende opplysningsarbeid bidratt til at våre blikk er rettet mot kretsløpsmodellen og økologisk økonomi. I denne modellen ligger et ideal om å tjene hverandre. Dette er svært forskjellig fra dagens vekstøkonomi der målet er å tjene PÅ hverandre. Innenfor økologisk økonomi griper kretsløpstanken inn i alle ledd. Vi trenger et skifte fra økonomi preget av konkurranse til økonomi basert på samhandlende fellesskap:

Fra:
Vekst
Lineære verdikjeder
Sentralisering
Konkurranse
Globalisering
Likhet

Til:
B
ærekraftig utvikling
Sirkulære verdikjeder
Desentralisering
Samarbeid
Lokalisering
Rettferdighet

Forskerne/pedagogene fra Senter for økologisk økonomi og etikk med emnene for sine innlegg:

Ove Jakobsen: 1. Økologisk økonomi, ideologi og utopi. 2. Borgerlønn.
Amsale Temesgen: Velferds – og livskvalitetssamfunn.
Are Ingulfsvann: Hva er nok, og hvorfor burde nok være bedre enn mer?
Vivi Storsletten: Menneskesyn i økonomien.
Øystein Nystad: Nærings – og organisasjonsliv med vekt på miljø – og samfunnsansvar.

Ved siden av foredrag vil vi også ha andre tilnærminger til emnet, som kafeborddialog og plenumssamtale. Seminaret begynner kl 18:30 fredag med et enkelt varmt måltid og slutter kl 14:00 søndag etter lunch og oppsummering. Dagsorden tilsendes ved påmelding.

Seminaret holdes i regi av Hardangerakademiet, Nordisk senter for fred, utvikling og miljø. Akademiet holder til i en stor, vakker bygning, opprinnelig bygget som tuberkulosesanatorium i 1934 i Jondal, en liten bygd i Hardangerfjorden. Jonatunet, som huset blir kalt, kan gi losji til mange overnattingsgjester og har plass til 60 gjester i sine spisesaler og sin konferansesal.

For nærmere informasjon, gå inn på hardangerakademiet.no og fanen «program»
Du finner påmeldingsskjema under fanen «Påmelding» Har du spørsmål, ring koordinator for programkomiteen, Johanne Margrethe Hartwig, tlf 55591305 eller mobil 46937878.

Påmelding innen 5. januar.
Velkommen til et viktig seminar i vakre Hardanger!