Permakultur grunnkurs (PDC) 2018-2019

Tid: 3. mai 2018 – 30. september 2019

Sted: Syd Koster, Oslo og Nesodden

Foreløpig informasjon om nytt grunnkurs Syd Koster, Bygdøy i Oslo og Nesodden

P E R M AK UL T UR G R UN N K UR S 2018 – 2019

4 helgekurs

Et kurs for mennesker som vil gjøre et bærekraftig prosjekt i eget nærmiljø, for å bygge opp sunne og frodige omgivelser og en dypere forståelse for økologiske prosesser og livskvalitet.

H v a e r p e r m a k u l t u r?

Permakultur er definert som den bevisste bruken av økologiske prinsipper for å skape bærekraftige og produktive livsmiljøer. Permakultur er en planleggings/design metode som brukes over hele verden. De grunnleggende prinsippene er de samme, men resultatene er forskjellige avhengig av mennesker og sted. Målet er alltid best mulig bruk av stedets lokale ressurser, å skape muligheter for dyrking og tilfredsstille menneskers grunnleggende behov på en sanselig og naturnær måte.

Kurset vil gi en grundig gjennomgang av permakulturprinsippene, og tilby en innføring i blant annet følgende temaer;

  • –  permakulturens etikk og filosofi
  • –  planleggingsmetoder som utnytter kretsløpene
  • –  formgivning og utviklingsprosesser
  • –  økologisk byggeri, kretsløpshus
  • –  økologisk jord- og hagebruk, dyrehold. Kretsløpslandbruk. Lokalmat.
  • –  naturbasert vann- og avløpsbehandling
  • –  arbeid i nærmiljø, økologisk økonomiDet vil bli vist eksempler fra by, landsby, gårdsbruk og eneboliger, inn- og utland.

4 h el ge ku r s

Permakultur grunnkurs tilbys vanligvis som et 14-dagers intensivt kurs. Vi tilbyr grunnkurset over en periode på 2 år, der hver deltaker arbeider med et prosjekt i eget nærmiljø. I løpet av de to årene samles vi 4 ganger – og tar for oss forskjellige temaer innen permakultur på hver samling. Alle deltagere skal velge en bok som de anmelder. Vi vil også bruke samlingene til å presentere og gi tilbakemelding på prosjektene som deltakerne holder på med.

Temakursene kan også tas enkeltvis, men vi prioriterer de som vil ta alle 4 kurs.

Hvem kan ta kurset?

Kurset er åpent for alle, og passer for deg som vil gjøre noe konkret i eget nærmiljø sammen med andre, og med veiledning fra erfarne kursledere.

Hva slags oppgaver?

Arbeidsoppgavene kan være alt fra eget hjem, nærmiljø eller arbeidsplass, til oppdrag for private eller det offentlige. På første samling vil vi bruke tid til å gjennomgå prosjektene og hjelpe deltakere som ikke har noe prosjekt i å finne et.

Kurs 1 og 2 er når ferdig. Du kan begynne rett på del 3.

Kurs 3

2.- 5. mai 2019, Sletta, Nesodden

Tema: Økologisk bygging, kretsløpshus byøkologi, økosamfunn
Materialbruk, kretsløp, fornybar energi, naturbaserte vann og avløpssystemer, fruktskog. Økosamfunn og byøkologiske prosjekter. Prosjektarbeid.

Kurs 4

5. – 8. september 2019, Kosters Tradgårder

Tema: Sosial permakultur
Matforedling, Slow Food i praksis. Økologisk økonomi, medvirkningsprosesser og nettverksbygging. Gjennomgang av prosjekter. Avslutningsfest.

K u rs l e d er n e

Kurslederne har bred faglig kompetanse og solid praktisk erfaring innen økologisk planlegging, arkitektur og bygging, jord- og hagebruk, prosessledelse med mer.

Helena von Bothmer
Är agronom, trädgårdsmästare och permakultur-designer. Hon har startat Kosters Trädgårdar och arbetar där heltid. Hon har erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete med fokus på hållbarhet och självförsörjning, og stor erfarenhet av kurs-verksamhet speciellt inom permakultur och odling. Helena är också certifierad inom fruktträds-beskärning (Grönt Kort) och är en erfaren syltkokerska. Hon har skrivit boken Kosters Trädgårdar – Historien – odlingen – maten.

Marianne Leisner
Er hage- og permakulturplanlegger og medlem av Gaia- gruppen. Hun er nå prosjektleder for Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Hun har lang erfaring med planlegging av utomhusområder, skolehager, gårdsbruk og hager. Hun har drevet Grønn omsorg for psykiatrien i Tjøme kommune. Hun har skrevet: ’Villrosene – økologi i hagen’ og ’Skolehagen’. E-post: marianne@gaiaarkitekter.no

Frederica Miller
Er sivilarkitekt, permakulturdesigner og medlem av Gaia-gruppen. Hun har lang erfaring fra økologisk bygging og planlegging i Norge, og arbeider blant annet med bærekraftige boligområder, byøkologi, skoler og gårdsbruk. Hun har skrevet ’Levende hus, om miljø- og ressursvennlig bygging’ samt 10 økosamfunn på 10 år.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kursene er temarettet og en kan delta på en enkelt kurshelg. Prisen er da Nkr. 2500,- + kost og losji. Ved påmelding til hele grunnkurset er prisen for 4 samlinger Nkr 9500,- + kost og losji. Vi prioriterer de som ønsker å delta på alle kursene.
For å få sertifikat for Permakultur grunnkurs må alle 4 kurs være gjennomført. Kosten er en viktig del av kursene og vil være i størst mulig grad kortreist og økologisk, pris per kurs kr. 1500.-. Overnatting tilbys rimeligst mulig. Pris på losji varierer avhengig av sted.

Er du interessert send en email til Frederica, så blir du satt opp på liste. Endelig kursbrosjyre sendes ut i November 2017 med informasjon om påmelding. Norge: Frederica Miller, frederica@gaiaarkitekter.no