Permakultur grunnkurs (PDC), våren 2018

Tid: 19. april 2018 – 24. juni 2018

Sted: Alvastien Telste, Klyvevegen 181, 5612 Steinstø, Hordaland

Dette kurset er det internasjonale anerkjente Permaculture Design Course (PDC), og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden. Dette sertifikatet vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil.Kurset holdes over 3 langhelger i 2018:

Første treff: torsdag 19. til søndag 22. april

Andre treff: torsdag 24. til søndag 27. mai

Tredje treff: torsdag 21. til søndag 24. juni

Kurset organiseres av Alvastien Permakultur Senter i samarbeid med Permakultur Designer Jan Bang. Målsettingen med kurset er å forsterke et kompetansenettverk for permakultur design i Hardanger med utgangspunkt i de kunnskapene og nettverk som allerede finnes der.

Permakultur – Hva er det?

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Dette betyr å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Et stabilt og vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur generelt, altså ett mye videre spekter av den menneskelige aktiviteten. Hovedmålet med Permakultur er å skape stabile produktive økosystemer, som fungerer og som er i pakt med naturen. For å oppnå dette har Permakultur en del retningslinjer og planleggingssystemer.

Permakultur inneholder også en grunnleggende livs-etikk som tilkjennegir den indre verdien i hver en levende ting. Et tre er noe av verdi i seg selv, selv om det ikke har økonomisk verdi for oss. At det lever og fungerer er det som er av betydning. Det ivaretar sin oppgave i naturen med å resirkulere biomasse, produsere oksygen, beskytte små dyr, bygge opp jorden osv.

Permakultur etikk er en moralsk overbevisning i forhold til det å overleve på planeten vår. I Permakultur snakker vi om tredelt etikk: omsorg for jorda, omsorg for mennesket og fordeling av overskuddstid, penger og materielle ting i forhold til dette.

Global Ecovillage Network, som er inspirator til Norske Økosamfunns Forening, ble stiftet i 1995 av en gruppe Permakulturlærere og designere. De fleste ecovillages eller økolandsbyer bruker Permakulturdesign som verktøy når de planlegger sine økosamfunn.

Norsk Permakulturforening er del av et internasjonalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis.

Permakultur ble som begrep skapt i Australia, av Bill Mollison. Han hadde en visjon om skoger av mat, og bruker begrepet om en metode for planlegging og drift av menneskeskapte økosystemer hvor vi kan høste av et naturlig overskudd.

Kurset egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning, for de som vil planlegge sine hus, hager eller småbruk, for de som vil skape en mer miljøvennlig livsstil, og også for de som vil delta i et økosamfunnsprosjekt.

Første Helg: 19. til 22. april 2018 Torsdag 19. april

Introduksjon til Permakultur, definisjon, etikk
Design øvelse, Permakultur prinsipper, Design verktøy Økosystemer, hvordan fungerer de og hvordan bruker vi dem
Kart og hvordan lese landskapet, Tanke kart, Geologi, flora og fauna

Fredag 20. april

Design prosesser, GREDEV, Flere design verktøy Observasjonstur og øvelse i nærmiljøet
Design oppgaver og vilkår, Visjonsverksted

Lørdag 21. april

Jord, struktur og innhold, Kompost, prosess, systemer, jorddekke Praktisk arbeid med jord og kompost, hugelbed bygging?
Planter, deler, livssyklus, Fotosyntese, Samplanting og vekselsdyrking Praktisk arbeid, fortsettelse, mulig planting av planter, innhøsting

Søndag 22. april

Hage design og årshjulet, Holistic management, The Savory Institute Bio Dynamisk, økologisk, kjemisk industriell jordbruk, Andelslandsbruk

Andre Helg: 24. til 27. mai 2018 Torsdag 24. mai

Vann i landskapet, Lagring og bruk av vann
Vannrensing, biologiske systemer, Living Machines, Flow Forms Energi kilder, Alternativ teknologi, vannkraft, vind, sol, bioenergi

Fredag 25. mai

Hus design, byggeteknikker, Tomt, vindskjerm, dammer og bekker Byggematerialer, Halm og leire, tømmer og stein
Vann, energi, oppvarming, sosiale og andre aspekter
Praktisk arbeid i nærmiljøet

Lørdag 26. mai

Økonomi, kapital og pengesystemer Bærekraftig økonomisk velferd, indikatorer Alternativ økonomi, lokal valuta
Praktisk, vi skaper en lokal valuta

Søndag 27. mai

Sosial organisering, måter å bestemme på Lederskap, koordinerende leder
Konflikt løsning, ikke voldelig kommunikasjon

Tredje Helg: 21. til 24. juni 2017 Torsdag 21. juni

Økolandsbyer, Global Ecovillage Network Transition towns, omstillingsbevegelsen Planter, preservering, tørking, fermentering

Fredag 22. juni

Bioregionen og transport Fotavtrykk analyse

Lørdag 23. juni

Presentasjon av design prosjekter Avsluttende fest og feiring

Søndag 24. juni

PK i verden, grunnkurs, diplom, Nordisk Institutt, Treff og Festival Peak Oil, klima forandring, utryddelser
Hva kan jeg gjøre?
Visjoner og forpliktelser

Hver helg vil begynne på torsdag formiddag kl. 09.00 med en sjekk-inn runde, oppsummering av hva som skjedde siste helg og oppdatering om fremdrift av individuelle designoppgaver. Undervisning og praktisk arbeid foregår hele torsdagen, fredagen, lørdagen og søndag formiddag. Det forventes omtrent 28 timer undervisning/arbeid hver langhelg. (3 x 28 timer = 84 timer) Avreise blir etter lunsjen på søndag.

Vi ber deltagere ta med seg skrivesaker, notisblokk og gode klær og støvler.

Kurset koster mellom 7500,- og 9500,- per person – du avgjør selv hvor mye du har råd til å betale.

Dette inkluderer kursavgift og vegetarisk mat, men ikke overnatting. Medlemsskap i Norsk Permakulturforening for 2018 er inkludert i kursavgiften. Vær vennlig å gi beskjed om eventuelle allergier på forhånd.

500,- avslag i kursprisen til de som betaler inn hele kursbeløpet før 1 februar 2018!

Av overnatting finnes flere muligheter :

Alvastien organiserer et begrenset antall flersengsrom privat i bygda (gangavstand fra kurslokalet) for 150,- per person per natt. (Da får du seng og tilgang til toalett og dusj – du må ha med egen sovepose/sengetøy)

Ta kontakt på epost : alvastien@gmail.com eller tel : 97655391/90368935 for disse mulighetene.

Det finnes utleiehytter i nærheten med eget kjøkken og høy standard – her er det plass til mange, så det er mulig å gå sammen flere om å leige et hus/hytte (Det er nødvendig med bil for å komme til kurslokalet fra disse overnattingene) :
sjøtunet.no
naustferie.no
vetlemyrane.no

Er du interessert?
Meld deg på til alvastien@gmail.com eller på telefon
97655391/90368935

Alvastien – Hege og Eirik Wiken – www.alvastien.no Norges første LAND senter.

Kursleder :

Jan Bang www.permakulturisten.com

Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Permakulturforening

www.permakultur.no