Norsk permakulturforening

Permakultur grunnkurs (PDC), sommer 2018

Tid: 19. april 2018 – 24. juni 2018

Sted: Hardanger Akademiet, Jondal

Kurset leder til et internasjonalt anerkjent sertifikat som gjelder over hele verden. Kurset er en god innføring i permakultur og vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil. Det er et supplement til annen relevant utdannelse og er relevant også for arbeid innen internasjonale nettverk som Global Ecovillage Network, WWOOF, CAMPHILL eller WORKAWAY.

PDC organiseres av Permakultur Designer Jan Bang. Målsettingen med kurset er å bygge et kompetansenettverk for permakultur design i Hardanger med utgangspunkt i de kunnskapene og nettverk som allerede finnes der.

Kurset holdes over 3 langhelger i 2018:

Første treff: torsdag 19. til søndag 22. april

Andre treff: torsdag 24. til søndag 27. mai

Tredje treff: torsdag 21. til søndag 24. juni

Jan Bang www.permakulturisten.com

Interessert? Ta kontakt:

Jan Bang Miljøråd

Tel: 48 12 96 53

Jnbng49@gmail.com

www.permakulturisten.com