Norsk permakulturforening

Seminar om frødyrking og frøavl

Tid: 29. oktober 2017 – 30. oktober 2017

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Nettverk for Plantemangfold og KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge/ Norwegian Seed Savers) arrangerer seminar om frødyrking og frøavl på Litteraturhuset 29-30 Oktober.

Søndag blir det kurs i frødyrking for alle som vil komme i gang med å dyrke sine egne frø. Det kommer to representanter fra Sesam i Sverige som skal holde kurs.

Etter kurset, klokken 17.00, viser vi filmen Seed: The Untold Story  http://www.seedthemovie.com og snakker om bevaring av plantemangfold i Norge.

På dagtid mandag 30. Oktober blir det seminar i regi av Nettverk for plantemangfold. Det blir foredrag, workshops og utveksling av erfaringer.

Mer info om arrangementene kommer!