Norsk permakulturforening

Naturlige byggeteknikker: LEIREGULV over sementpuss, eksisterende keramikkgulv og adobe (ubrent murstein)

Tid: 22. September 2017 – 23. September 2017

Sted: Sletta permakultur senter, Jaerveien 65, 1450 Nesoddtangen, Norge

Arkitektnettverket GAIA har i mange år utviklet arkitektur som tar i bruk naturlige materialer som tre, halm, stein, leire ol.

Leire er et materiale som ikke forbindes med norsk byggeskikk, men ser man litt tilbake i historien, finner man mange eksempler på en jordbyggetradisjon. Stampet jord og ubrent leirestein er eksempler på teknikker som har vært i bruk i Norge. På 20-30- tallet hadde man Sem videregående skole som underviste i bruk av leire som byggemateriale. Men etterhvert som industrialiseringen av byggenæringen skjøt fart i etterkrigstiden, måtte denne tradisjonen vike og kunnskapen gikk tapt. I 1956 bygget man det foreløpig siste huset med leirestein på Eidsvoll.
Bruk av ubehandlede jordmaterialer som byggemateriale har den store fordelen at de ikke slipper ut klimagasser, og når man blander dem med naturlige fibre som halm, spon, tre og papir, som binder CO2, får man en konstruksjon som lagrer karbon. Bruk av leire har også andre fordeler. Det er et hygroskopisk materiale, dvs. at det regulerer fukt i konstruksjonen. Leire har også en god varmelagringsevne som muliggjør døgnlagring av energi og passiv solenergi. En annen fordel er at den mikroskopiske strukturen til leire ikke gir grobunn for bakterier og materialet er dermed antiseptisk.
For å få til bærekraftig byggeri må vi ta i bruk lokale materialer uten klimagassutslipp i produksjonsprosessen. Leire er et materiale som finnes i store mengder mange steder i Norge og er dermed et utmerket materiale for en klimanøytral arkitektur. Men naturlige byggeteknikker er også lette og morsomme å gjøre.
Leire er et fantastisk materiale som har vært brukt til bygging så langt vi kan følge historien og i alle verdensdeler. Leire finnes i forskjellige farger, med forskjellige egenskaper og brukes i en lang rekke forskjellige byggeteknikker.
Kurset vil gi en innføring i bruk av leire i vårt kalde klima, med tilhørende detaljer. Fordeler og utfordringer med ulike naturlige materialer, samt detaljering med en-til-en veiledning og praktisk erfaring.

VERKSTEDENE VIL HA FØLGENDE KURSHOLDERE:
JULIO E. PEREZ er arkitekt og medlem fra GAIA ARKITEKTER NETTVERK fikk Permakultur diplom i 2014 innenfor «research». Temaet var «LEIRE SOM BYGGEMATERIALER». Han er utdannet arkitekt fra Chile og en av pionerne innen miljøvennlig bygging og hagebruk i Latin-Amerika. Julio startet et chilensk senter for permakultur, og har holdt kurs og foredrag i Norge gjennom de siste 15 år.
FREDERICA MILLER er arkitekt og medlem fra GAIA ARKITEKTER NETTVERK med lang erfaring med økologisk bygging og tegning av kretsløpshus.

TEKNIKKER & UTFØRELSE
DAG 1: Fredag 22 september 2017 15.00-19.00
Innledning til naturlig byggeri, leire som byggemateriale, leire og andre grunnleggende materialer
Praksis: oppskrifter og behandling materialer

DAG 2: Lørdag 23 September 2017 9.30- 16.30
Praksis 1: Leirepussgulv over forskjellig underlag: adobegulv, sementgulv og eksisterende keramikkgulv
Praksis 2: Behandling av gulv med olje+leire. Praksis 3 : Behandling av gulv med olje. Praksis 4: Behandling av gulv med voks. Sertifikat og avslutning.

KURSAVGIFT er kr. 1750.- Inklusiv Te/kaffe/lunsj 1 dag Kursavgift betales inn på konto nummer: 1254 05 88358.
PÅMELDING:
Til Julio Perez: julio@gaiaarkitekter.no Frist for påmelding: 20 Sept 2017
Innbetaling av kursavgift regnes som påmelding.
Det er forskjellige overnattings muligheter i nærmiljø, telting er gratis, og det finnes lokal B&B til kr. 350.- per natt.
Vi har noen få overnattingsplasser på Sletta.
HVEM:
Kurset er åpent for alle.
STED:
Sletta permakultursenter – Jaerveien 65, 1459 Nesoddtangen. Båt fra Oslo korresponderer med buss 560 fra Nesoddtangen til
Rudsborg, derfra er det 5 minutter å gå.
Mer info: www.gaiaarkitekter.no/hjem-oslo
Ta med arbeidsklær, arbeidhansker, et pussebrett (stål).