Norsk permakulturforening

Økoskulens 100-årsjubileum

Tid: 21. September 2017 – 23. September 2017

Sted: Sogn Jord- og Hagebruksskule, Skulevegen 24, 5745 Aurland


Sogn Jord- og Hagebruksskule er landets einaste heiløkologiske landbruksskule. Skulen er ein aktiv og fagleg sterk aktør på ei rekkje område innan berekraftig matproduksjon og samfunnsutvikling. I 2017 er SJH 100 år. Det er tida for å samle vener og samarbeidspartnarar av skulen frå nært og fjernt. I heile tre dagar skal me feire, ved å heidre innsats i tida som har gått, markere opning av nye og renoverte skulebygningar og byggje bruer med andre for framtida. Fredag 22. september vert det festmiddag i stort lavvotelt på kvelden, med ureist mat, grøn prat og utsikter til å danse seg langflat. Påmeldingsfrist 20. august. Velkommen til ei uforglemmeleg feiring! All info finn du her: https://sjh.no/sjh-100-ar/

Program: Jubileumsprogram 21.-23. september