Norsk permakulturforening

Detaljer

Permakultur introduksjonshelg med Jan Bang

Tid: 20. oktober 2017 – 22. oktober 2017

Sted: Hardanger Akademiet, Jondal

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen.
I Permakultur snakker vi om tredelt etikk: omsorg for jorda, omsorg for mennesket og fordeling av overskuddstid, penger og materielle ting i forhold til dette.

Vil du vite mer?
Denne helgen vil være en introduksjon til det 72 timers lange kurset som vil finne sted på Hardangerakademiet våren 2018.

Kurset egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning, for de som vil planlegge sine hus, hager eller småbruk, for de som vil skape en mer miljøvennlig livsstil, og også for de som vil delta i et økosamfunnsprosjekt.

Velkommen!

Interessert?
Ta kontakt med : Hege eller Eirik
Epost : alvastien@gmail.com
Telefon : 97655391 / 90368935