Norsk permakulturforening

Permakultur introduksjonshelg

Tid: 20. oktober 2017 – 22. oktober 2017

Sted: Hardanger Akademiet, Jondal

SEMINAR: Permakultur Introduksjon
Hardanger Akademiet Fredag 20 – søndag 22 oktober 2017

Permakultur
Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Kort sagt betyr det å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Slik skapes et stabilt og vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

Seminaret egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning, for de som vil planlegge sine hus, hager eller småbruk, for de som vil skape en mer miljøvennlig livsstil, og også for de som vil delta i et økosamfunnsprosjekt.

Programmet vil inneholde foredrag, samtaler, gruppearbeid, praktiske oppgaver og film. Det kreves ingen forhåndskunnskap. Målene er:
– At deltagerne lærer om hvordan Permakultur tenkningen kan bidra til gode løsninger.
– At de får innsikt i Permakultur som verktøy.
– At de lærer om ulike elementer som må til for å skape en god, helhetlig plan.
– Nettverksbygging med Permakultur miljøet i Norge og norden.

Kurset er i regi av: Norsk permakulturforening, Hordaland permakultur lokallag,

http://www.permakultur.no

Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø
Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor etableres nå et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

Se hjemmeside: http://hardangerakademiet.com

Alvastien er et permakultur småbruk i Fyksesund, Hardanger.
En familie på 5 som har drevet bærekraftig livsstil siden 2004. Vi er Norges første LAND senter, og har utdannelse i forskjellige ulike permakultursjangre. Livet i skogen og hagen er drivkraften, der håndverk, produksjon og mennesket står i sentrum av helheten og kjærligheten.

Program

Fredag 20. oktober 2017
17:00 – 18:00 Registrering
18:00 Introduksjon, kurs kultur, program og logistikk, HA presentasjon. 19:00 – 20:00 Aftensmat
20:00 – 21:00 Introduksjon til Permakulturforeningen, Alvastien, Bergen økologiske Landsby og Benedicte Bruns skoghageprosjekt

Lørdag 21. oktober
08:00 Frokost
09:00 Introduksjoner
10:00 Eventyret om de to hønene 11:00 Pause – kaffe, te
11.30 Permakultur prinsippene 13:00 Lunsj
14:00 Vandring, observasjon. 14:30 Skoghage
15:30 Pause – kaffe, te
16:00 Film
18:00 Middag

Søndag 22. oktober
08:00 Frokost
09:00 Design
13:00 Lunsj
14:30 Evaluering, veien videre. 15:30 Hjemreise

Påmelding på eget skjema her :
http://jonatunet.publishpath.com/pmelding

Har du spørsmål, ta kontakt med Alvastien på : alvastien@gmail.com

Kursholdere :

Hege Iren Aasdal Wiken
Hege Iren Aasdal Wiken er født i Haugesund i 1980, og vokst opp på Hurum, har studert Folkekunst på Høgskulen i Telemark, Matkultur på Vestnorsk Kulturakademi.

I 2002 var hun praktikant i Naturlig jordbruk hos Eilif Aas, og kjøpte deretter småbruk i Fyksesund i 2003.

Hun har tatt flere kurs i forskjellige emner innen permakultur. PDC med Frederica Miller, Marianne Leisner og Helena Von Bothmer (2007), Permaculture Educators Course med Andy Goldring (2012) og People and Permaculture Facilitators Training med Looby Mcnamara og Peter Cow (2013), og LAND course i Leeds (2016).

Hun har holdt mange kurs og stemner på garden, samt fasilitert kurs og festivaler. Blant annet sjølbergarstemne, skoghagekurs, kurs i villmat, kurs i pilfletting, PDC med Jan Bang (2014), Hardangerperennialen (siden 2015) m.m.
Har fasilitert kunstfestivaler på Fykse – Rørsle (2010) og Grep (2011) samt vert med på Vestlandsutstillingen i 2011.

Siden 2014 har Hege vært lærling som Kurvmaker. Hun står ofte på markeder og messer og selger kurvene sine, og annet som produseres på garden – tegnekull, te, frukt m.m. Hun har vært med på Husflidstevlinga på Dyrskun og fått Norsk Husflidslag sitt diplom for godt håndverk for en av kurvene sine (2017).

Hun har vært aktiv i Norsk Permakulturforening siden 2013, og er nå leder.

Gartner Eirik Lillebøe Wiken
Begynte sin permakulturreise med fukuokainspirert Naturlig jordbrukspraktikant hos Eilif Aas 2002.
Der han og sin frøy kaupte gammal frugtgard i Hardanger, og begynte sitt liv som alternativ landbruker.

Tok grunnkurs permakultur 2007, med Frederica Miller, Marianne Leisner og Helena Von Bothmer.
Aktiv med i Permakulturforeningen siden.
Miljøuken Fyresdal 2007, kurs i humusfæren med Herwig Pommereche. Sustainable land use course, Ragmans Lanes farm 2010 med Patric Whitefield.
Permaculture educators course 2012, Andy Goldring, Catrine Dolleris. Round timber framing course 2013, Ben Law, i skoghagen + agroforestry siten til Matrin Crawford.
LAND kurs.

Kursvert og fasillitator for: Tipi kurs 2013, Mihail Kossev, Blomsteressenskurs 2014, PDC 72 timer 2014
Lokal Kunstfestivale på Fykse. Har vært utstilt på Vestlandsutstillingen. (www.vestlandsutstillingen.no/2011).
Assistent for kunstner Guido Van Der Verve på extreme triatlon 2012 Lærer, introduksjonskurs til permakultur, røst air 2013
Medstifte Hordaland Permakultur lokallag 2011
Aktiv med wwooffing og permakultur praktikanter.
Hatt egne skoghagekurs, fordragsholder for change the world 2013. Har jobbet aktivt med permakulturdiplom siden 2007. Baldrons summerweek spiritual ecology efterklang.

Ferdig utdannet på Statens Gartnarskule, Hjeltnes 2015-2017 Naturbruk Gartnernæring.

Er i gang med fruktproduksjon hjemme på garden alvastien.
Er for tiden aktiv medarbeider i Hardangerakademiet for fred utvikling og miljø, KVANN, kunnskap og vern av nytteplanter i Norge.

Kristian Flo
Kristian Flo er folkehøyskolelærer, har drevet restauranten Den Grønne Kafe i Bergen, og er sentral i etableringen av Bergen Økologiske Landsby. Han er aktiv i driften av Hardangerakademiet. Vært med på etablering av permakulturlokallag hordaland.

Benedicte Brun
Benedicte Brun har de siste to årene jobbet mye med skoghageprosjekter i og utenfor Bergen. Praktisk skoghagelandbruk har hun lært fra småkurs, besøk til ulike skoghager i Europa, utprøving og teoretisk selvlæring. Ellers besitter hun en bachelorgrad i Miljø og naturressurser fra NMBU og har tatt grunnkurs i permakultur med Jan Bang. Jobber frivillig på Hardangerakademiet i programkomiteen og på kjøkkenet, fremmer plantebasert kosthold, mangfoldig landbruk, matkooperativer, andelslandbruk, direkte demokrati og verdien av andre enn mennesker, samt mennesker.