Norsk permakulturforening

PDC oppfølging helg med Jan Bang, tema Camphill økolandsby

Tid: 9. September 2017 – 10. September 2017

Sted: Jevnaker i Oppland og Solborg, Buskerud

PDC oppfølging
Vi har holdt flere Permakultur Design Kurs og treff her på Jevnaker i de siste årene, og i tillegg PDC kurs andre steder i Norge. Vi inviterer nå alle deltagerne til en samling i etterkant for å treffes igjen og for å se på hvordan veien går videre med Permakultur. Vi hadde Permakultur Foreningens årsmøte her på Jevnaker i 2016 og vi tror at de som står sentralt i Permakultur i Norge vil ha utbytte av dette besøket. Derfor inviterer vi også alle i Permakultur Forenings styre til denne helgen.

Helgen blir en anledning til å fordype seg i Permakultur og oppleve en Camphill økolandsby i nærheten. Vi vil ha omvisning og anledning til å høre mer om biodynamisk jordbruk og urtedyrking fra de som driver dette på stedet.

Solborg Camphill Landsby
Solborg ligger i Buskerud mellom Hønefoss og Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell vestover og grensende mot Nordmarka østover. Med smått og stort bor det omtrent 55 mennesker her. Landsbyen har gård, gartneri, urteverksted, veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Gjennom 50 år har Camphill Stiftelsen utviklet felleskaps-støttet jordbruk der gård og gartneri produktene er fordelt direkte til konsumentgruppene i stedet for å gå gjennom de enorme supermarkedenes distribusjonsnettverk. En Camphill-landsby er en spesiell utgave av økolandsby-konseptet og har vært det lenge før selve økolandsby-konseptet kom på banen.

Treffet vil gi oss et innblikk i biodynamisk jordbruk og biodynamisk urte dyrkning. Det vil bli et møte mellom Permakultur og biodynamiske aktiviteter med anledning for gjensidig læring. Hele lørdag ettermiddag vil tilbringes i urtehagen og verkstedet, hvor vi vil delta i å lage te blandinger eller tinkturer. Denne delen av besøket ledes av Annlaug Mørkve, som har mange års erfaring og utdannelse i biodynamisk urte produksjon.

Jevnaker Hage
På søndagen skal vi også besøke Jevnaker Hage, en etablert samfunnshage på Jevnaker, basert på Permakultur prinsipper. En av initiativtagerne er rådgiver for LAND prosjektet i Norge, en annen sitter i LAND arbeidsgruppen.

I de siste årene har PDC grupper bygget urtespiral, hügelbed, plantet trær og sådd frø. Vi har brukt hagen som utgangspunkt for design oppgaver og til observasjon.

Vi vil få anledning til å se prosjektet, og høre mere om hvordan et prosjekt kan bli et sted hvor Permakultur kan oppleves på en god måte.

Målsettingen for seminaret
Nettverksbygging blant de som har tatt PDC
Utveksle erfaringer gjort etter fullført PDC
Lære mer om biodynamisk jordbruk
Oppleve en veletablert antroposofisk økolandsby
Fordype seg i dyrking og bearbeidelse av urter

Les mer om Jevnaker Hage:
http://www.jevnakerhage.com

Les mer om Solborg:
http://solborg.camphill.no/hjem/

Program

Lørdag 9. september
10 00   Ankomst
11 00   Introduksjonsrunde – Program og logistikk – Vi reiser til Solborg (4 kilometer) og får omvisning.
13 00   Lunsjpause i Olavsalen (grendehuset) på Solborg, med noen av Solborg folkene.
14 00   Besøk i urtehagen og urteverkstedet. Vi får anledning til å lære gjennom å lage tinkturer eller blande te.
18 00   Kveldsmat
20 00   Samtale om dagens opplevelser.

Søndag 10. september
08 00   Frokost.
09 00   Sjekk inn runde – Presentasjon av LAND prosjektet – Besøk i Jevnaker Hage
13 00   Lunsj i Jevnaker Hage
14 00   Diplom og videregående Permakultur fordypning
15 00   Veien videre, evaluering.
16 00   Avreise.

Opplysninger
Kurset vil koste mellom 900,- kr. og 1 500,- kr. per person. Dere velger selv hvor mye dere har råd til å betale. Dette gir de som har en stram økonomi anledning til å delta, ved å velge å betale mindre. Vi gjør dette for å vise bror og søsterskap i økonomien. Dette er ”hard-core” Permakultur og vi tror det er helt i tråd med Permakultur etikken at vi tar vare på verden, på hverandre og deler det vi har til overs. God mat og drikke skal vi også ha, og dere er alle veldig velkomne til å ta med egne bidrag, hvis dere har noe spesielt dere vil vise oss / dele eller fortelle om.

Kursavgiften inkluderer mat, men ikke overnatting, her er flere allerede kjent med de muligheter som fantes på kursene. Ta direkte kontakt med Trude om dette, eller dere kan arrangere privat overnatting. Vi ber dere betale så snart som mulig, med senest frist 15. august. Vi trenger en minimum av 10 påmeldinger for å få økonomien til å gå rundt. Viser det seg at det er for få, avlyser vi samlingen og betaler hele summen tilbake til de som har betalt. Vi har ikke anledning til å ha flere enn 20 deltagere, så her gjelder det ”førstemann til mølla”!
Vennligst betal inn på konto 1254 05 48577 Jan Bang Miljøråd.
Merk betalingen: ”PK Fordypningstreff 2017, ditt navn og epost”.

Flere spørsmål? Bare ta kontakt via epost eller ring 48 12 96 53

Så snart vi ser innbetaling i banken sender vi bekreftelse.
Hilsen fra Trude trude@makezense.no og Jan jnbng49@gmail.com