Norsk permakulturforening

Detaljer:

Permakultur grunnkurs (PDC) Tromsø, våren/sommeren 2017

Tid: 19. mai 2017 – 2. juli 2017

Sted: Tromsø

I vår/sommer 2017 gjennomfører vi et Permakultur Design Kurs (PDC) i Tromsø. Kurset leder til et internasjonalt anerkjent sertifikat som gjelder over hele verden. Kurset er en god innføring i permakultur og vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil. Det er et supplement til annen relevant utdannelse og er relevant også for arbeid innen internasjonale nettverk som Global Ecovillage Network, WWOOF, CAMPHILL eller WORKAWAY.

PDC organiseres av Stiftelsen Holt 4H læringstun ved NIBIO i Tromsø. Målsettingen med kurset er å bygge et kompetansenettverk for permakultur design i nord med utgangspunkt i de klimatiske forholdene i Nord-Norge.

Kurset holdes over 2 uker.

Første uke: fredag 19. til torsdag 25. mai
Andre uke: lørdag 25. til torsdag 30. juni

Lærer: Jan Bang, Jnbng49@gmail.com, 481 29 653, www.permakulturisten.com
Kostnad: maks NOK 7000
Deltakere: maks 18-20 deltakere

Interessert? Send en første henvendelse til: ute.vogel@laeringstunet.no