Permakultur grunnkurs

Tid: 2. mai 2019 09:00 – 8. september 2019 17:00

Sted: Sletta permakultusenter Nesodden, Koster tradgårder Sverige

Syd Koster, Bygdøy i Oslo og Nesodden
P E R M A K U L T U R G R U N N K U R S

Obs: dette kurset startet i mai 2018, men det går fint å bli med på del 3 og 4 i mai og august 2019.

 

2018 – 2019
4 helgekurs
Et kurs for mennesker som vil gjøre et bærekraftig
prosjekt i eget nærmiljø, for å bygge opp sunne og
frodige omgivelser og en dypere forståelse for
økologiske prosesser og livskvalitet.

H v a e r p e r m a k u l t u r?
Permakultur er definert som den bevisste bruken av økologiske prinsipper for å skape bærekraftige og produktive livsmiljøer. Permakultur er en
planleggings/design metode som brukes over hele verden. De grunnleggende prinsippene er de samme, men resultatene er forskjellige
avhengig av mennesker og sted. Målet er alltid best mulig bruk av stedets lokale ressurser, å skape muligheter for dyrking og tilfredsstille menneskers grunnleggende behov på en sanselig og naturnær måte.

Kurset vil gi en grundig gjennomgang av permakulturprinsippene, og tilby en innføring i blant annet følgende temaer;
permakulturens etikk og filosofi
planleggingsmetoder som utnytter kretsløpene
formgivning og utviklingsprosesser
økologisk byggeri, kretsløpshus
økologisk jord- og hagebruk, dyrehold. Kretsløpslandbruk. Lokalmat.
naturbasert vann- og avløpsbehandling
arbeid i nærmiljø, økologisk økonomi
Det vil bli vist eksempler fra by, landsby, gårdsbruk og eneboliger, inn- og utland.

4 h e l g e k u r s
Permakultur grunnkurs tilbys vanligvis som et 14-dagers intensivt kurs. Vi tilbyr grunnkurset over en periode på 2 år, der hver deltaker arbeider med et prosjekt i eget nærmiljø. I løpet av de to årene samles vi 4 ganger
– og tar for oss forskjellige temaer innen permakultur på hver samling. Alle deltagere skal velge en bok som de anmelder. Vi vil også bruke samlingene til å presentere og gi tilbakemelding på prosjektene som deltakerne holder på med. Temakursene kan også tas enkeltvis.

Hvem kan ta kurset?
Kurset er åpent for alle, og passer for deg som vil gjøre noe konkret i eget nærmiljø sammen med andre, og med veiledning fra erfarne kursledere.

Hva slags oppgaver?
Arbeidsoppgavene kan være alt fra eget hjem, nærmiljø eller
arbeidsplass, til oppdrag for private eller det offentlige. På første samling vil vi bruke tid til å gjennomgå prosjektene og hjelpe deltakere som ikke har noe prosjekt i å finne et.

Kurs 1
3. – 6. mai 2018, Kosters Tradgårder, Syd-Koster
Tema: Introduksjon til permakultur
Gjennomgang av permakulturens grunnleggende
prinsipper og planleggingsmetoder. Eksempler på
permakulturprosjekter fra by og land. Koblinger, observasjon, kartlegging, designøvelse mm.

Kurs 2
6 – 9 september 2018, Gartneriet,
Bygdø Kongsgård, Oslo
Tema: Jord, planter, hagedesign
Klima, randsoner, matjord, matproduksjon,
hagedesign, kretsløpslandbruk, husdyrhold.
Prosjektarbeid.

Kurs 3
2-5 mai 2019, Sletta, Nesodden
Tema: Økologisk bygging, kretsløpshus
byøkologi, økosamfunn
Materialbruk, kretsløp, fornybar energi, naturbaserte
vann og avløpssystemer, fruktskog. Økosamfunn og
byøkologiske prosjekter. Prosjektarbeid.

Kurs 4
5-8 september 2019, Kosters Tradgårder
Tema: Sosial permakultur
Matforedling, Slow Food i praksis. Økologisk økonomi, medvirkningsprosesser og nettverksbygging. Gjennomgang av prosjekter. Avslutningsfest.

K u r s l e d e r n e
Kurslederne har bred faglig kompetanse og solid praktisk erfaring innen økologisk planlegging, arkitektur og bygging, jord- og hagebruk, prosessledelse med mer.

Helena von Bothmer
Är agronom, trädgårdsmästare och permakultur-designer. Hon har startat Kosters Trädgårdar och arbetar där heltid. Hon har erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete med
fokus på hållbarhet och självförsörjning, og stor erfarenhet av kurs-verksamhet speciellt inom permakultur och odling. Helena är också certifierad inom fruktträds-beskärning
(Grönt Kort) och är en erfaren syltkokerska. Hon har skrivit boken Kosters Trädgårdar –Historien – odlingen – maten.

Marianne Leisner
Er hage- og permakulturplanlegger og medlem av Gaiagruppen. Hun er nå prosjektleder for Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Hun har lang erfaring med planlegging av utomhusområder, skolehager, gårdsbruk og hager. Hun har drevet Grønn omsorg for psykiatrien i Tjøme kommune. Hun har skrevet: ’Villrosene – økologi i hagen’ og ’Skolehagen’. E-post: marianne@gaiaarkitekter.no

Frederica Miller
Er sivilarkitekt, permakulturdesigner og medlem av Gaia-gruppen. Hun har lang erfaring fra økologisk bygging og planlegging i Norge, og arbeider blant annet med bærekraftige boligområder, byøkologi, skoler og gårdsbruk. Hun har skrevet ’Levende hus, om miljø- og ressursvennlig bygging’ samt 10 økosamfunn på 10 år.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Kursene er temarettet og en kan delta på en enkelt kurshelg. Prisen er da Nkr. 2500,- + kost og losji. Ved påmelding til hele grunnkurset er prisen for 4 samlinger Nkr 9500,- + kost og losji. For å få sertifikat for Permakultur grunnkurs må alle 4 kurs være gjennomført. Kosten er en viktig del av kursene og vil være i størst mulig grad kortreist og økologisk, pris per kurs kr. 1500.-. Overnatting tilbys rimeligst mulig. Pris på losji varierer avhengig av sted. Påmelding skriftlig på email, samt betaling av kursavgift. Påmelding er bindende. Kursavgift refunderes ikke etter påmeldingsfrist. Kurset er ettertraktet, vi anbefaler å være tidlig ute for å sikre plass.
Rundt 25 deltakere
Påmeldingsfrist. 30 dager før første kurs
Kurskontonr.: permakulturkurs 1254 05 88358
For betaling fra Sverige: Swift/Bic adresse CULTNOK1 DNBANOKK og
IBAN NO4512540588358
Kontakt og påmelding til:
Sverige: Helena von Bothmer -+ 46 (0)70 256 23401 /
helena@kosterstradgardar.se
Norge: Frederica Miller, M: +47 91345677 frederica@gaiaarkitekter.no