Intro til permakultur

Tid: 28. mars 2019 18:00 – 4. april 2019 20:00

Sted: Rødstua, Geitmyraskolehager, Oslo

Permakultur er den bevisste bruken av økologiske prinsipper i utformingen og utviklingen av bærekraftige, menneskelige livsmiljøer.’ David Holmgren 

Permakultur handler om en bevisst omsorg for mennesket og alt liv på jorden, med fokus på en rettferdig fordeling av ressurser. Ordet permakultur kommer av «permanent agrikultur» eller «permanent kultur». I permakulturdesign snakker vi om permanente «dynamiske» kulturer slik naturen selv stabiliserer alle kretsløp på jorden, fra mikro- til makronivå. Permakultur metoder og verktøy brukes gjennom hele design prosessen fra planlegging til etablering, videre utvikling og omforming, hvor alt en gang skal tilbake til avfall og omdanning. »Fra vugge til vugge»

 Et viktig prinsipp er at alt vi skaper og påvirker ikke skal bli til søppel, men til avfall som naturen kan transformere og akkumulere i de kretsløpene våre produkter hører hjemme.

Introduksjonskveldene vil gi innblikk i hvordan vi praktiserer og integrerer permakulturdesign prinsipper og metoder i vår hverdag.

Den beste måten å forstå permakultur på er gjennom praksis!

Torsdag 07.03.2019 Intro til permakulturens etikk og prinsipper del 1

PRINSIPP 1: OBSERVERE & SAMHANDLE

Ordtaket «Skjønnhet ligger i øyets øye» minner oss om at den faktiske observasjonsprosessen påvirker virkeligheten, og at vi alltid må være forsiktige med absolutte sannheter og verdier.

PRINSIPP 2: FANGE, LAGRE OG BRUK AV ENERGI 

«Smi mens jernet er varmt»

Ordtaket «Smi mens jernet er varmt» minner oss om at vi har begrenset tid til å fange og lagre energi før en sesongmessig eller tidsbegrenset overflod er endret.

Hva er energi? Hvordan oppstår energi? Hvordan lagre energi? Hvordan bruke energi?

Torsdag 14.03.2019 Intro til permakulturens etikk og prinsipper del 2

PRINSIPP 3: DYRK UTBYTTET

«Du kan ikke arbeide på fastende mage»

PRINSIPP 4: Bruk selvregulering og godta gjenvinning/ aksepter respons

«Straffen for fedres gjeld påvirker barna til tredje og fjerde ledd»

Hvordan kroppen og naturen regulerer seg og transformerer seg gjennom evige kretsløp!

Torsdag 28.03.2019 Intro til permakulturens etikk og prinsipper del 3

PRINSIPP 5: BRUK OG VERDSETT FORNYBARE RESSURSER OG TJENESTER 

»La humla suse» 

Stikkord:  bruk fornybare ressurser/ materialer fra elementer, planter, dyr og jord, fornybar og bærekraftig ressursbruk, bruk og verdsetter alles bidrag til samfunnet.

PRINSIPP 6: PRODUSER AVFALL IKKE SØPPEL

«Den som sparer han har» «Bedre å falle i bekken enn i elven» 

«Kretsløpsbevissthet»

Produserer ikke søppel, men avfall som i naturen. Avfall er overskudd fra naturlige prosesser, som går inn i andre nedbrytende og omdannende kretsløp.

Hovedverktøyet for å veve sammen bevisste sammenhengende dynamiske mønstre/strukturer til en bærekraftig design er observasjoner, analyser og synteser, og resultatet er anvendt forskningsdesign for bærekraftig liv.

Torsdag 04.04.2019 Intro til permakulturens etikk og prinsipper del 4

PRINSIPP 7: DESIGN FRA HELHET TIL DETALJ

«Kan ikke se skogen for bare trær»

Hovedtrekkene ved å bruke permakultur som innfallsvinkel og planleggingsmetode til ulike utfordringer i samfunn på jorda er:

• Det er en syntese av tradisjoners kunnskap og moderne vitenskap som kan anvendes både i urbane områder og rurale områder. (dvs. i alle former for landskap)

• Det handler om å arbeide med naturens egne strukturer og lover, som forbilder, modeller og grunnlag, med mål om å designe bærekraftige omgivelser for menneskers grunnleggende behov, og etablere sosiale- og økonomiske infrastrukturer som forsørger dem.

• Det oppmuntrer oss, og gir oss evner og anledning til å være en bevisst part av løsningene til de mange utfordringene vi møter lokalt og globalt

Introkveldene er fra kl.18.00-20.00 

Maks 20 personer pr.kveld. 

Kr.250 

På grunn av lokalets størrelse setter vi pris på at du sender en påmelding til Nina Bergitte Bentzen: nina@levendelandskap.com  merk påmeldingen med hvilken dag/dager du ønsker å delta på.

Kursholder:

 Nina Bergitte Bentzen er landskapsarkitekt mnla og permakulturforsker i Norge. Har erfaring med ulike typer prosjekter fra private hager, parsellhager, borettslag, barnehager, skolegårder, boligområder og småbruk til overordnet planlegging. Basert på et organisk verdensbilde forsker hun på bærekraftigdesign for å finne fremtidens løsninger.           Driver eget firma, Levende Landskap www.levendelandskap.com     Mail: nina@levendelandskap.com       Mobil tlf.nr.: +47 477 02 789  

 Temakveldene holdes i Norges største skolehage; Geitmyra skolehager. Lokalet er i Rødstua!

adr. og inngang Kierschowsgt. 17, 0462 Oslo

Buss nr.:20,34,54,37

 Gå av på holdeplass ved Sagene kirke.

Inngang ved trehus like etter rundkjøringen.

Kontakt Nina tilf.nr:477 02 789

Links til mer om permakultur:  

http://www.permakultur.no/