Norsk permakulturforening

Hvorfor bli LAND-senter

  • Det er en offentlig anerkjennelse for at ditt prosjekt er et forbilde og en demonstrajon av hva god permakulturdesign er i praksis.
  • Det betyr at du kan bruke LAND-senterets logo og materiale, plakater og branding.
  • Det viser seg at LAND-sentrene i England har fått mange besøkende, frivillige, kursdeltagere og langtidsfrivillige (for eksempel WWOOFere).
  • Du vil være synliggjort på et kart som ligger på Norsk permakulturforening sin webside.
  • Du kan bruke Norsk permakulturforenings hjemmeside og nyhetsbrev, for å markedsføre relevante kurs/ aktiviteter.
  • Hvis du har gruppebesøk, kan gruppens transportutgifter støttes og du kan få betaling gjennom LAND-prosjektet for å gjennomføre omvisninger.
  • Etter hvert som LAND-nettverket vokser i antall og diversitet, vil det bli flere erfaringer, ferdigheter og kunnskap og ressurser å dele – til inspirasjon og glede for alle i nettverket og omstillingen.