Norsk permakulturforening

Hva er permakultur?

Vi oppdaterer nettsiden. Her kommer snart informasjon om permakultur.