Norsk permakulturforening

Bli et LAND-senter eller LAND-lærling

LAND-prosjektet i Norge drives av Norsk permakulturforening
Koordinator er Helene Bøhler og hun har overordnet ansvar for driften av prosjektet.

Rådgivernes ansvar er å være de som besøker, intervjuer og vurderer LAND-søkere. Kvalifiseringen skjer i fellesskap i rådgivingsgruppa. Rådgivingsgruppa består av fem personer med lang erfaring i permakultur, blant annet også diplomholdere. For å lettere nå ut til flere har vi en rådgivningsgruppe med geografisk spredning i Norge. Østlandet; Jan Bang, Julio Perez og Nina Bentzen. Vestlandet; Hege Iren Svendsen, Nord-Norge; Tor Mikalsen.

Alle LAND-sentre er ansvarlig for sine egne prosjekter og aktiviteter, selv om LAND-nettverket også vil fungere som et støttende fellesskap og kanskje med tiden vil kunne bistå økonomisk.

Enn så lenge driftes LAND-prosjektet av frivillighet.