Norsk permakulturforening

Besøke LAND-senter

I løpet av sommeren og høsten 2016 håper vi å ha opprettet de første LAND-sentrene i Norge! Våren 2016 er vi i gang med å identifisere og validere flere steder. Forhåpentligvis vil det være flere sentre som blir kvalifisert til en offisiell lansering under ØKOUKA i Oslo 2016. Se kalenderen  for mer informasjon om LAND-nettverkets aktiviteter og presentasjoner.

Vi vil opprette et kart slik at du på nettsiden vil kunne se hvor i Norge vi har LAND-sentre, lærlinger og andre prosjekter involvert i LAND. Kartet vil oppdateres fortløpende slik at nye steder blir synlige så snart de er med i LAND-nettverket. Mer detaljert informasjon om hvert sted og lenker blir også tilgjengelig, slik at du kan henvende deg til de du ønsker å besøke.