Kategori: Info

Informasjon

Godt nyttår 2021!

Godt nyttår 2021!

Vi ønsker deg et godt nyttår og håper at du blir med oss videre som medlem i 2021!
Fakturaene for medlemskontingent har blitt sendt ut på epost fra “Zubarus”. Dette er navnet på vårt nytt medlemssystem. Les nyhetsbrevet for en videohilsen fra organisajonskoordinatoren, spennende nyheter og permakulturprinsipp inspirasjon for året!
 Vi gleder oss til å treffe deg i 2021! 

LES NYHETSBREVET 

 

Nå kan du gi permakultur i julegave!

Nå kan du gi permakultur i julegave!

Nå kan du gi permakultur i julegave, samtidig som du støtter Norsk Permakulturforeningen sitt arbeid!

 

  1. Velg “Gavemedlemskap” i innmeldingsskjema.
  2. Skriv “Gave fra <ditt navn>  i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet.
  3. Last ned gavemedlemskap PDF og printe den ut for å gi bort i gave!

Tusen takk for at du sprer permakultur budskapet og støtter vårt arbeid!

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra ny styreleder Helene Bøhler!

Hilsen fra ny styreleder Helene Bøhler!

Det våres i permakulturforeningen!  Vi har nettopp hatt et vellykket online årsmøte, og et nytt styre er på plass for vår videre utfoldelse. Jeg gleder meg til å være organisasjons-koordinator sammen med en flott, mangfoldig og ressurssterk gjeng i styret og arbeidsgruppene.

Med en fantastisk innsats fra det forrige styret har vi jobbet målrettet for å få på plass verktøy som vil spare energi, gi oss inspirasjon og gjøre det lettere å nå ut. På den måten styrkes vår evne til å nå våre mål for 2020; så veien videre ser lys ut!
Våre mål for 2020:
-Synliggjøre det som er unikt med permakultur, gjennom formidling, kurs, lokallag og LAND-sentre.
-Bygge en regenerativ organisasjon som bidrar til en verden i balanse.

Vi står i en unik tid, hvor vår avhengighet av jordens ressurser blir tydeliggjort. Det er en tid for å reflektere over hva vi virkelig verdsetter, og for å se hvordan vi kan komme styrket videre i dette for å være regenererende medskapninger i livet i denne verden.

Den eksplosjonen av kreativitet, varme, omsorg, humor og fellesskap som har gitt seg uttrykk i den siste tiden, har vist frem vår menneskelighet på en måte vi sjelden opplever, enten det er i medier, ‘på gata’ eller med familie og venner.

Jorden fornyer seg og viser tydelig sin ustoppelige livskraft, når den får en hvilepause. Det vises politisk vilje til å ta drastiske tiltak fordi det føles viktig nok. Disse tingene gir en samlet erfaring som så vidt jeg kan se også kan styrke en dreining mot et nytt paradigme.

Vi må fortsette å la denne tiden inspirere oss til videre direkte handling. Det finnes ingen normal å gå tilbake til, vi er alltid på vei videre. Permakultur bidrar med et enkelt budskap om våre verdier og veier vi kan bevege oss videre;

Omsorg for Jorden, Omsorg for mennesker og Omsorg for fremtiden

Jeg vet jeg har mange med meg i å kjenne at tiden er høyst moden for å nå ut til flere i Norge med kunnskap om permakultur; LAND-nettverket, lokallag, temaer som matsikkerhet, lokal tilpasning m.m. vil være med på å formidle budskapet.

Jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret i en livskraftig og relevant forening!

Med hjertelig hilsen!
Helene C. Bøhler
Organisasjonskoordinator
epost: helene@permakultur.no

Vær med som aktiv medlem

Vær med som aktiv medlem

Som medlem i foreningen, støtter du spredningen av permakultur og det norske nettverket. 2016 vil bli preget av vår satsing på LAND prosjektet (se nedenfor), og mer utadrettet fokus for å synliggjøre permakulturprosjekter og felleskap. Om du ønsker å involvere deg aktivt i foreningens arbeid og formidling av permakultur tar vi gjerne imot flere aktive støttespillere, enten i styret eller i andre aktiviteter vi er involvert i.

Om du har et prosjekt, kurs eller et tema å fortelle om er vi glad for å kunne formidle dette gjennom vår nettside, Facebook, nyhetsbrev og magasinet. Skriv til: info@permakultur.no

Visste du at kursholdere som er medlemmer kan få økonomisk støtte gjennom permakulturforeningen ved å søke støtte til Studieforbundet Solidaritet? Ta kontakt med kurs@permakultur.no.

Nyhetsbrev 2016 utgivelser og frister

Utgave Nummer og Måned Utgis Frist for artikler/ innlegg
52 juni uke 24 13 juni
53 september uke 35 29 august
54 november uke 45 7 november

Medlemskap 2016

Som medlem er du med i et felleskap til gjensidig støtte for fordypning og spredning av permakultur. Alle medlemmer får tilsendt tidsskriftet Permakultur to ganger i året, elektronisk nyhetsbrev minst fire ganger i året og hyppige invitasjoner til kurs og seminarer. Dessuten har dere muligheter for å delta på samlinger lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Foreningen bidrar gjerne med å spre din informasjon, artikler og lignende, og du kan søke midler gjennom oss til støtte for kurs og andre samlinger.

Medlemskap for 2016 koster

  • Enkel medlem: 300,- (nyhetsbrev og annen info via epost)
  • Enkel medlem: 350,- (nyhetsbrev og annen info via vanlig post)
  • Ekstra husstandsmedlem: 50,-
  • Forening/Organisasjon: 600,-

Permakulturforeningens epostadresse er post@permakultur.no

Presentasjon av LAND prosjektet, av Helene Bøhler

Presentasjon av LAND prosjektet, av Helene Bøhler

På Permakulturforeningens årsmøte 5-6. Mars 2016 på Jevnaker gav Helene Bøhler en presentasjon om LAND prosjektet. Helene er leder i Norsk permakulturforening og koordinator for LAND prosjektet i Norge.

LAND prosjektet ønsker å kartlegge eksempler på hva praktisk permakultur er, styrke nettverk og skape
arenaer for aktiv deltagelse, kurs. Kort fortalt en oversikt over steder hvor du kan bli kjent med Permakultur.

Tilsvarende prosjekt er opprettet i Storbritannia, hvor de nå har over 100 LAND sentre, steder hvor man kan se permakultur i praksis og få informasjon, demonstrasjoner og kurs om hva det går ut på. Danmark nå opprettet 10 sentre på 3 år og i Norge er dette nå igang!

Slides: LAND presentasjon

Temakvelder om permakultur

Temakvelder om permakultur

Nina Bergitte Bentzen arrangerer fem temakvelder om permakultur på Geitmyra skolehage med ulike foredragsholdere. Les om kveldene her:

25. februar: Andelsbruk i en permakulturkontekst

10. mars: Leire som byggematerialer til norsk bærekraftig arkitektur

31. mars: LAND et permakulturprosjekt

14. april: Plantearven i en permakulturkontekst

28. april: Jord og kompost i permakulturen

Lenke til arrangementenes Facebook-event:

https://www.facebook.com/events/1150148845018836/

Temakveldene foregår fra kl. 18 til 20, og vil gi innblikk i hvordan vi praktiserer og integrerer permakulturdesign prinsipper og metoder i vår hverdag. Kaja og Nina BB lager vegetarsuppe med brød, som er klar til kl.18.00 eller til kl.18.45 når temainnlegget er ferdig.

GRATIS adgang og donasjoner mottas med takk! Kr.50 for suppe.

Maks 20 personer per kveld. På grunn av lokalets størrelse og mengde suppe vi skal lage setter vi pris på at du sender en påmelding til Nina Bergitte Bentzen: nina@levendelandskap.com Merk påmeldingen med hvilken dag/dager du ønsker å delta på og om du vil spise med oss.

Temakveldene holdes i Norges største skolehage; Geitmyra skolehager. Lokalet er i Rødstua! Adr. og inngang Kierschowsgt. 17, 0462 Oslo
Buss nr.:20,34,54,37 Gå av på holdeplass ved Sagene kirke. Inngang ved trehus like etter rundkjøringen.
Kontakt Nina tilf.nr:477 02 789

Kjøkkenhager på asylmottak – søk midler!

Kjøkkenhager på asylmottak – søk midler!

Kjøkkenhager på asylmottak

Refugee Greenspace Initiative er en frivillig organisasjon som med dette ønsker å oppmuntre plante-entusiaster til å søke om midler fra UDI til å etablere kjøkkenhager på asylmottak i deres respektive kommuner/fylker.

Du kan lese mer om vårt arbeid på våre hjemmesider www.refugeegreenspace.org. Siden er helt ny, og vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere den. Det er et stort potensiale ved mange norske asylmottak til å etablere kjøkkenhager. UDI har nylig gjort tilgjengelig 60 millioner kroner for aktiviteter for barn i asylmottak, og vi ønsker å oppmuntre privatpersoner og organisasjoner til å søke her: https://www.udi.no/aktuelt/udi-deler-ut-60-millioner-kroner-i-tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-i-asylmottak/

Dersom du kunne tenke deg å kopiere den vedlagte rapporten – ikke nøl med å søke innen 1. mars. Det er en rapport fra Svein Elias Gautefall som har etablert kjøkkenhager ved åtte asylmottak i Oslo/Akershus. Det er bare å bruke hans rapport som utgangspunkt for en søknad: https://www.folkehjelp.no/layout/set/print/Vaart-arbeid/Flyktning-og-inkludering/Asylmottak/Dikemark/Flott-kjoekkenhage-paa-plass-paa-Torshov-Transittmottak

Vi ønsker også å holde kontakten med deg og håper du vil ta et par minutter til å registrere din interesse for å bli med i Refugee Greenspace Initiativet sitt nettverk: http://www.refugeegreenspace.org/make-a-difference.html

For å kontakte asylmottak for interesse, sjekk ut ditt nærmeste asylmottak her: https://www.udi.no/asylmottak/adresser-til-asylmottakene/

LAND Norge – en av foreningens store satsninger

LAND Norge – en av foreningens store satsninger

Teksten under er hentet fra nyhetsbrevet som Norsk permakulturforening sendte ut 5. februar 2016. Som medlem i foreningen får du nyhetsbrevet på e-post ca. fire ganger i året. Her kan du lese mer og melde deg inn.

LAND Norge

LAND (Læring, Aktivitet og Nettverk- Demonstrasjonsprosjekt) er en av foreningens store satsninger, og har mål om å opprette et nasjonalt nettverk av lokale sentre som demonstrerer permakultur i praksis. LAND vil identifisere og opprette drift av besøkssteder og stimulere til omvisninger, kurs og praktiske aktiviteter.

LAND i Norge er en videreføring av et britisk prosjekt, som har hatt stor suksess med over 32 000 besøkende på de ca. 100 sentrene som er knyttet til prosjektet der. Vi er i en prosess hvor vi søker diverse midler, og har så langt fått innvilget Erasmus+ mobiliteter, og skal være med på ’Utdanning i bærekraftig utvikling’ som er et prosjekt støttet av Nordisk ministerråd, og hvor flere prosjekter i Norden møtes og lærer av hverandre. LAND Danmark og Island blir også med, så dette er flott for vårt nordiske samarbeid og videre fremdrift for LAND!

LAND-opplæring i England

I januar var vi en gruppe på 6 stykker som ved hjelp av Erasmus+ mobiliteter fikk opplæring i LAND-prosjektet fra de som har drevet det lengst der. Louise Cartwright gav oss to dager undervisning, og vi besøkte to LAND-sentre i løpet av de 3 dagene opplæringen varte. Koordinator, Helene Bøhler, hadde også to dager med ’Jobshadowing’ i etterkant for innblikk i drift og organisasjon. Studiereisen vår har gitt luft under vingene til prosjektet i Norge og vi er nå en gruppe som jobber aktivt sammen for å bringe prosjektet videre i Norge. Mer om både reisen og LAND i neste utgave av tidsskriftet.

Vil du være med i LAND?

Som en konsekvens av LAND-opplæringen og prosjektets fremdrift, vil vi i løpet av våren ha flere samlinger (se kalenderen) for å invitere inn dere som er nysgjerrige på å finne ut mer om LAND; om hva det er, om du vil bli med og involvere deg, og på hvilke måter folk kan være med på veksten til dette nettverket. Har du et lite eller stort permakultur prosjekt – eller er du i begynnelsen av et design – så er LAND midt i blinken for å ha et felleskap med andre som driver med lignende prosjekter.

LAND-eventer:

Årsmøte: 5. og 6. mars på Jevnaker stasjon, inkl LAND-presentasjon, med introduksjon av LAND og gruppearbeid

Temakveld på Geitmyra skolehage i Oslo, Torsdag 31.03.2016 kl.18.00-20.00 Tema: «LAND et permakulturprosjekt»

Ny vår i byen MAJOBO vårslepp 2016, 3. April kl 12.00. Vøyenvolden park. LAND- presentasjon og stand. Eventen ligger på facebook.

LAND introduksjonskurs og event vestlandet. 8 – 10 April: I Bergen og på Alvastien Telste, Hardanger. Med Catherine Dolleris (Dk) og Helene Bøhler (No).

For mer informasjon om LAND-prosjektet og eventer ta kontakt på: post@permakultur.no

Årsmøte 2016 for Norsk permakulturforening

Årsmøte 2016 for Norsk permakulturforening

Kjære medlemmer! Dere er invitert til Norsk permakulturforenings årsmøte 2016, på Jevnaker stasjon, Glassverksveien 2, 3520 Jevnaker i Oppland Fylke. Vi ønsker velkommen til en samling for gamle og nye medlemmer, for å dele inspirasjoner og å styrke vårt felleskap; med årsmøte, omvisning på lokale prosjekter og annet faglig og sosialt påfyll.

 

Lørdag 5. – søndag 6. mars

Program:

Lørdag 5. mars

10 00              Ankomst og velkomst.

10.30              Presentasjon av Permakulturprosjektet ”Jevnaker Hage” med Trude Skåre Johansen.

11.00  Presentasjon av Refugee Greenspace Initiative v Andrew McMillion

12.00              Lunsj

13.00              Årsmøte

14.00              Besøk hos Kristin og Johan Swärd lørdagen kl. 15 00 til 17 00. Vi får omvisning og “foredrag/undervisning/samtale” om frø, rettigheter, arvesorter og biodynamisk dyrkning. De selger også mel og korn.

17.00              Felles forberedelse til festmiddag / fri tid.

19.00              Fesmiddag, felles samvær og open space.

Vi inviterer alle å ta med instrumenter, sang, dikt, musikk, dans, lek, eller annet du kunne tenke deg å dele i felleskapet.

 

Søndag 6. Mars

10.00              Presentasjon av LAND-prosjektet + arbeid i grupper.

12.00              Avslutningssirkel

 

Deltagelse er gratis og vegetarmat inkludert. Gratis overnatting mulig, men begrenset med overnattingsplasser, så meld deg på nå! Og meld fra om du har noen allergier eller andre hensyn vi bør ta mht din helse.

Vi oppfordrer til ressursvennlig reising, og bildeling der det er mulig.

 

Påmelding til medlem@permakultur.no

Spørsmål til: post@permakultur.no

 

Velkommen til årets viktigste happening i foreningen!

 

Liste over etablerte og planlagte økosamfunn i Norge

Liste over etablerte og planlagte økosamfunn i Norge

Norske økosamfunn høsten 2015

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge

Denne listen er satt sammen av Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge. Den første gang vi gjorde dette var I 2013, den ble oppdatert høsten 2014 og blir nå oppdatert igjen. Vi har som mål å oppdatere listen hvert år.

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge har over 300 medlemmer på vår mailing liste og 300 til på Facebook. Vi sender ut mellom 4 og 6 nyhetsbrev per år, og har en rekke åpne møter i Oslo hver vår og høst. Der kommer det mellom 10 og 30 deltagere, og mange forskjellige økosamfunn prosjekter blir presentert. Vi arrangerer også seminarer, studiesirkler og kurs.

For mer informasjon om foreningen, se www.okosamfunn.no eller skriv direkte til leder@okosamfunn.no

 

Norske økosamfunn høsten 2015

Listen er i tre områder. Den første er Etablerte Økosamfunn, den andre er Planlagte Økosamfunn, og den tredje Partner Virksomheter som vi samarbeider med for å skape en bærekraftig fremtid. Vi inkluderer dem fordi vi ser dem som verdifulle medarbeidere, selv om de selv ikke er Økosamfunn.

I 2014 hadde vi 8 Etablerte Økosamfunn, 17 Planlagte Økosamfunn og 5 Partner Virksomheter. I 2015 sendte vi ut forespørsler til 10 Etablerte Økosamfunn, 24 Planlagte Økosamfunn og 9 Partner Virksomheter. Selv om bare 9 Etablerte Økosamfunn, 18 Planlagte Økosamfunn og 8 Partner Virksomheter står på listen, er det klart at økosamfunn fenomenet her i Norge vokser.

Listene er i alfabetisk rekkefølge. 

 

Etablerte Økosamfunn

 

Gaiasenteret

Gaiasenteret har funnet sitt drømmested i naturskjønne Alvdal, og skapt et senter for livskvalitet, helse og miljø på gården Follheim med nærhet til både Tronfjell, Savalen og Rondane. Eiendommen var opprinnelig på 22 mål og inneholdt et bolighus på 200 kvm og et stort næringsbygg på 1000 kvm. Vi har inngått intensjonsavtaler om å kjøpe alle de omkringliggende tomtene slik at vi er godt rigget for framtidig vekst.

Gaia Holding AS består av en gjeng med ildsjeler og vi har et stadig økende antall medeiere – eller Gaianere som vi kaller oss på spøk. Status i 2015 er at vi er 25 medeiere som alle har aksjer i morselskapet Gaia Holding AS. Og hele vår grunnide er at alle skal være med og eie alt i alle datterselskapene også. Vi har veldig mange gode venner som stadig er med og hjelper til på dugnader og nå også med driften av senteret, og mange har planer om å bli medeiere på sikt.

Vi er alle opptatt av livskvalitet og grønn helse, og håper å kunne bidra til å inspirere andre også til en sunnere, grønnere livsstil og en optimal livskvalitet. Vi er en herlig gjeng som bor på ulike steder Norge og USA(!) og alle har ulik og spennende kompetanse med seg inn i dette prosjektet. Planen er at vi alle på sikt skal bosette oss i hvert vårt runde hus, være mest mulig selvforsynte når det gjelder mat og vi skal skape/ta med oss våre egne arbeidsplasser inn i Gaia. Vi er opptatt av økologi og miljøbevissthet og vi ønsker å være innovative og i forkant når det gjelder å teste ut ny teknologi og nye grønne løsninger i Gaiagrenda.

Gaia Homes AS har fått agenturet for å selge de vakre, miljøvennlige og helt unike runde husene til Mandala Homes fra Canada til kunder i hele Norden. Og planen er at vi skal starte egen produksjon av runde hus i Alvdal på lisens fra Mandala Homes, allerede i 2016. Og i tillegg ønsker vi å utvikle andre runde hus blant annet runde geodetiske veksthus.

Gaia Travel AS er et reiseselskap (tidligere Total Helse) som har spesialisert seg på reiser til spennende energisteder over hele verden, også i Norge. Strategien vår er at vi på sikt skal ta med oss flere gjester til spennende energisteder i Norge – enn ut av Norge…

Gaiagrenda startet arbeidet med reguleringsplanen i februar 2014, og vi har lært oss at prosesser tar mye mer tid enn man tror og at for å forstå byråkratiet så vil man få en bratt læringskurve. Og rett før vi trodde at alt var i boks, så bremset Statens vegvesen oss når de på overtid kom med en uventet innsigelse til reguleringsplanen. Men med svært god hjelp og støtte fra både politikere, ordfører og rådmann i Alvdal kommune, så trakk de innsigelsen og vi kunne fortsette arbeidet. Så nå venter vi vi kun på at planen skal bli banket igjennom på kommunestyremøtet i desember. Og så snart snøen har smeltet i 2016 starter vi byggingen av de første runde husene i Gaiagrenda – til stor glede for både oss selv og alle andre som lenge har ventet på det aller første runde visningshuset til Mandala Homes i Europa. Vi har planer om å bygge 48 runde hus i Gaiagrenda.

Gaiasenteret AS har et topp moderne storkjøkken, egen kokk og til sammen har vi masse kompetanse når det gjelder helse og livskvalitet. Og vi inviterer ofte andre kurs- og foredragsholdere til oss for å holde kurs i mange ulike, spennende temaer innenfor de områdene vi alle er opptatt av. På årets Sommerfestival fikk vi bevist at senteret fint takler og har oppnådd en kapasitet til å ta imot 70 gjester til overnatting/servering.

Gaiasenteret kan kontaktes v/ Nina Østgaard på telefon: 62 80 91 00 eller 91902150

www.gaiasenter.no eller på Facebook: https://www.facebook.com/Gaiahelse/ eller https://www.facebook.com/gaiahomes/

 

Hogganvik – en Camphill Landsby

Hogganvik Landsby ligger i et typisk Vestlandslandskap ved Vindafjorden i Ryfylke og har utsikt mot fjorder og fjell. Våre familiehus, gården, gartneriet, ysteriet, skogsdriften og et lite snekkerverksted gir arbeid til de fleste. 35-40 mennesker bor i Hogganvik Landsby.

Henvendelse:

5583 Vikedal

Tlf: (man-fre 9-12) +47 52 76 01 11

Faks: +47 52 76 04 08,

E-post: hogganvik@camphill.no

www.camphill.no/Hogganvik/

 

Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA

Området er regulert for 150 boliger og de første økotun er bygget og flere familier har allerede flyttet inn. Et forhenværende skolebygg er kjøpt av landsbyen og er tatt i bruk til verksteder, konferansesenter og senter for bærekraftig utvikling.

Hurdal Økosamfunn startet i 2002 med en liten gruppe som ville etablere et samvirke. De kjøpte en eldre prestegård med nesten 7 000 mål.

Hurdal ligger litt under en times kjøring nord for Oslo.

Kontakt: Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA

Landsbyvegen 3

2090 Hurdal

www.hurdalecovillage.no

post@hurdalecovillage.no

 

Jøssåsen – en Camphill Landsby

Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Her bor det rundt 50 mennesker, i tillegg kommer 10 – 12 stk på dagtid som tar del i arbeidet. Foruten gårdsdriften har landsbyen kulturhus, veveri, bokverksted, keramikkverksted, snekkerverksted og vedgruppe.

Henvendelse:

7550 Hommelvik

Tlf: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22. Faks: +47 73 97 11 40

E-post: office@jossasen.no  (kontoret)

application@jossasen.no (medarbeidersøknad)

Hjemmeside: www.jossasen.no

Facebook: Camphill Jøssåsen Landsby

 

Rotvoll
Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i Trondheim kommune og består av Kristoffertunet levefellesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar imot mennesker med spesielle behov i levefellesskapet og gir også  dagtilbud for folk som ikke bor på stedet.

Henvendelse:

Rotvoll Allé 1

7053 Ranheim

Tlf: +47 73 82 68 50

Faks: +47 73 82 68 51

E-post: kristoffertunet@camphill-rotvoll.no
applications@camphill-rotvoll.no (søknad)

Hjemmeside: http://rotvoll.camphill.no/hjem/

 

Solborg

Solborg ligger i Buskerud mellom Hønefoss og Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell vestover og grensende mot Nordmarka østover. Med smått og stort bor det omtrent 55 mennesker her. Landsbyen har gård, gartneri, urteverksted, veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Henvendelse:

Camphill Solborg, Solborgveien 21, 3520 Jevnaker

Telefontider: (man-tors 09:30-13:30)

Tlf Kontor: +47 32 13 24 80 / 32 14 27 22

Tlf mobil: +47 94 23 23 11

E-post: solborg@camphill.no

Hjemmeside: http://solborg.camphill.no/hjem/

 

Stiftelsen Solliakollektivet  

Solliakollektivet på Trevatn i Søndre Land kommune har tilbudt heldøgns rusbehandling for frivillige søkere over 18 år siden 1970. Solliakollektivet er en ideell stiftelse som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige.

Behandlinga starter på avdeling Sollia eller Trogstad som begge driver økologiske gårdsbruk med dyr og grønnsaksproduksjon. Hverdagene preges av gårdsarbeid, husholdning, læring, demokrati, terapi og levefellesskap. Søkere får tilbud om forvern før oppholdet, og oppfølging etter avslutta døgnbehandling. Trinn 2 gjennomføres i 3 boenheter på Raufoss og vektlegger skole, utdanning, arbeid og aktiv fritid. Totalt omfatter virksomheten 23 elever/pasienter og 26 ansatte, hvorav 19 ansatte er medlevere som bor på kollektivene med sine familier.

Stiftelsen Solliakollektivet er Norges eldste bo og arbeidsfellesskap med formål å behandle rusmiddelavhengige, og er en av Norges eldste økosamfunn.

Se http://sollia.no/ for mer informasjon.

 

Foreningen Storbuan Økosamfunn.

Storbuan ligger sørvendt og naturskjønt til ved Buvatnet på Løkken Verk, i Meldal Kommune, Sør – Trøndelag. Løkken Verk er et gammelt gruvesamfunn, noe naturen og stedet bærer preg av. Thams kjøpte gården Storbuan for en billig penge, og familien bodde her til de flyttet, og brukte siden gården til feriehjem.

Statskog kjøpte gården av Thams på 70 tallet, og i 1983 ble det leid ut til Stiftelsen Storbuan, som da startet opp med ruskollektiv her. De restaurerte husene og drev økologisk gårdsdrift her i 15 år. Etter det leide Stiftelsen ut gården til Bufetat, som drev ungdomshjem her, i 15 år. Dette ble avsluttet i fjor høst, og da ble det ansatt en prosjektleder for å få til ny aktivitet her på gården. Det har vært en del møter med idemyldring og valget falt på økolandsby/ samfunn. I påsken i år var det møte for interesserte, som ønsket å etablere et økosamfunn her. Mange har vært her og en del har falt fra.

Per dags dato er vi 3 fastboende her på gården og flere sitter på gjerdet og venter. Vi 3 flyttet hit 11. juli, og har hatt mange interesserte på besøk i sommer og høst.

Stiftelsen Storbuan kan få kjøpt gården av Statskog for 1 mill. I skrivende stund er det bare å skrive en kjøpekontrakt, få lån i boks og søke om konsesjon.

Kontaktinformasjon.

Storbuan Økosamfunn

v/ Reidun Johanne Dørdal

Mobil +47 971 74 535

E – post: re-doerd@online.no eller

E – post: oko-by@online.no

Hjemmeside: www.storbuan.ecosamfunn.com

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1390386934619888/

Facebookside: https://www.facebook.com/Storbuan/

 

Vallersund Gård og Framskolen

Vallersund Gård ligger på Fosenhalvøya. Vi tilbyr et bo- og arbeidsmiljø for voksne mennesker med utviklingshemming. I alt bor her 35 – 40 mennesker på stedet og det drives gårdsbruk, bakeri, veveri, gartneri, urteverksted og butikk.

FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et toårig, folkehøyskolelignende lærested for unge voksne med utviklingshemming mellom videregående skole og et aktivt yrkesliv.

Henvendelse:

Vallersund Gård, 7167 Vallersund

Tel: (man-fredag 9-14.30) +47 72 52 70 80

Faks: +47 72 52 70 99

E-post: vallersund-gaard@camphill.no  

Hjemmeside: http://vallersund.camphill.no/hjem/

http://www.framskolen.no

 

Vidaråsen

Vidaråsen, med omkring 140 mennesker, ligger i Andebu i Vestfold. Det drives gård, gartneri, skogbruk, meieri, toveverksted, snekkerverksted, sykkelverksted, veveri, urteverksted, malerverksted, bakeri og en butikk. Vi holder konserter, teaterforestillinger, seminarer, foredrag og allmøter, og har også et omsorgs hus for mennesker som trenger ekstra pleie og et gjestehus med 20 sengeplasser.

Henvendelse:

3158 Andebu

Tel: (man-fredag 9-15) +47 33 44 41 00

Faks: +47 33 44 40 01

E-post: office@vidaraasen.no

Hjemmeside: www.vidaraasen.no

 

Planlagte Økosamfunn

 

Alvastien Telste

Et inspirasjons- og undervisningssenter for natur, økologi og bærekraft.

www.alvastien.no

alvastien@gmail.com

Hege og Eirik Wiken

Klyvevegen 181

5612 Steinstø

Tel: 97655391/90368935

 

Asgård Økoverk i Rogaland

En gruppe I oppbygging, ikke langt fra Stavanger

Kontakt:

Jean Paul Maire

Sandskjellveien 34

4310 Hommersåk

jmaire666@gmail.com

Tel: 0047 98185269

 

Baldron

Bygger opp et seminar- og besøkssenter i byggbiologi og naturlig birøkt og relaterte fag litt sør for Oslo.

Marianne Kleimann-Sevåg & Raphael Kleimann

post@baldron.com

 

Bergen Økologiske Landsby

En økologisk og permakultur-inspirert landsby med 39 boenheter og

omkring 80-100 beboere. Ideen oppstod i 2004, og BØL planlegger byggestart i mai 2016. Stedet er Bruvik på Osterøy, like utenfor Bergen.

Kontakt: http://www.bergenokologiskelandsby.no/

epost: info@bergenokologiskelandsby.no

mail to: info@bergenokologiskelandsby.no>

facebook: https://nb-no.facebook.com/bergenokolandsby

Kontaktpersoner: Kjetil (98 49 17 92) og Randi (55 59 08 10)

Post adresse: Pinnelien 9, 5053 Bergen

 

Eide Økogrend:

Eide økogrend er et initiativ til å skape ny aktivitet og en ny fremtid for bygden Eide i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Målsettingen er å skape nytt næringsgrunnlag og ny busetting innenfor rammer og prinsipp av en økogrend/økolandsby. Gjennom etableringen av ulike aktiviteter vil en skape tilstrekkelig livsgrunnlag og mulighet for ny bosetting.

Planlegging har pågått i mer enn 10 år og det er nå utarbeidet en strategi- og tiltaksplan for prosjektet. Det har vært tett samarbeid med kommunen i utvikling av planene. Reguleringsplanen forventes behandlet første halvdel av 2016

Planer omfatter et nedlagt gårdsbruk sentralt plassert i bygden med tilgang til sjø og vann og flott natur. Det forventes å legge til rette for rundt 15 nye boenheter i første omgang.

Beliggenhet er på Vestlandet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Ca. 3 timer fra Bergen og 1 time og 20 min fra Førde.

Kontakt:  Magnar Eide   Tel. 918 47 605

www.eideeco.no   www.facebook.com/eideeco

 

Grønn Grend Hurum

GGH ble stiftet som en forening av en liten gruppe ildsjeler på nyåret 2015, med det formål å etablere Hurums første økogrend. Vi er et styre på 6 medlemmer.

GGH er i startfasen og vi  jobber med å få en oversikt over mulige tomteområder på Hurum. Vi har hatt et informasjonsmøte med kommunen og fikk der gode tips til aktuelle områder. Vi er nå i kontakt med et par grunneiere i Holmsbu-området, men foreløpig kun på dialogstadiet. Det er et ønske at vi har en nærmere avklaring om aktualiteten på disse områdene rundt årsskiftet.

Kontaktperson er Charlotte Wrist Kirk
tel. 91321727. Epost: cwkirk@broadpark.no

 

Hadeland Folkehøyskole

Folkehøyskolen tilbyr kurs i yoga, helse, kampsport, Zen, Aikido og mindfulness trening. Folkehøyskolen er veletablert, og har i de siste år oppgradert kosten til å inkludere helkost og økologisk dyrket lokalgrønnsaker.

Kontakt: http://www.hafos.no/

Hjemmeside: www.hadelandfhs.no

 

Hegli Gårdsfellesskap

Potensial økosamfunn i planlegging. I skrivende stund en besøksgård tilknyttet en lokal skole, litt nord for Oslo.

Kontakt: Sidsel Sandberg sidserk@online.no

 

Herligheten

En gruppe basert på en gård omtrent en times kjøring sør for Oslo.

Kontakt: institute@craniosacral.no

 

Jenstad Gård

Gård og møtested litt utenfor Oslo.

Kontakt: Terje Fjellstad terjefjellstad01@gmail.com 

 

Kolonihage på landet

Miljøvennlig “Bolig nr. 2”  med økoparseller for selvdyrking av grønnsaker.

Prosjektet hadde oppstart i 2006, og håper at salget starter i 2016.

Mellom 5 og 10 personer er nå aktive.

Stedet ligger mellom Lillehammer og Hamar på 2360 Rudshøgda.

Se www.kolonihagepålandet.no

Kontakt: Fridthjof Tokstad Platou fridthjof@tokstad.net

 

Natursamfunn

Dette er en portal for deg som søker et nytt levesett i harmoni med naturen. Nettstedet er ment å gi en grunnleggende innføring i hva et Natursamfunn er, inspirere og motivere andre til å leve annerledes, formidle informasjon og praktisk kunnskap, og skape et nettverk av mennesker som samarbeider mot et felles mål.

Vår oversikt over økolandsbyer, økotun, økogrender o.l. som allerede er under etablering og oppbygging her til lands:

http://www.natursamfunn.no/andre-okosamfunn/norske-okosamfunn/

 

Vanaheim Natursamfunn


Vanaheim søker å bli et helhetlig økosamfunn med fokus på selvforsyning, selvutvikling, barn, bærekraft, dypøkologi og helse, alt i harmoni med naturen og med hverandre. Vi ønsker å skape en modell som skal inspirere andre til positive forandringer ved å fungere som et eksempel, og formidle kunnskap og forskning. Vanaheim Natursamfunn er inspirert av eventyr og nordisk historie, kombinert med et sterkt grønt fokus.

Vanaheim Natursamfunn er det første natursamfunn- pionèrprosjektet i Norge. Vi leter etter en egnet lokasjon i Møre og Romsdal, blant fjell og fjorder, og er for tiden en kjernegruppe på rundt 6 personer. Vår struktur baserer seg først og fremst på klustere av større familiehager forankret i permakultur, og økologisk husbygging som føyer seg harmonisk inn i landskapet. Vi ønsker også å bygge opp et fellesområde med verksteder, forsamlingssted, gjesteboliger og dyrkingsområder.

Kontakt: hjemmeside: www.natursamfunn.no Epost: kontakt@natursamfunn.no

 

Natursamvirke på Eidsfoss

En gruppe økoaktivister flyttet til dette området, sørvest for Oslo i 2013 og utvikler en ny form for økogrend, med spredt bebyggelse.

Kontakt: audun@gulliksen.org

 

Nesjar Økolandsby

Nesja Gård er et bygningsregulert området, omringet av flott natur, med utsikt over Slidre fjord og Jotunheimen. Gården er i overgang til økologisk bruk. Beboere vil ha sine egne parsellhager og kan delta i dyrking av bær, grønnsaker og kjøtt, i tillegg har de adgang til vedskog og fjell. Gården vil ha hester, sau og ku. Stedet ligger nær skole, barnehage, butikk, og offentlig transport.

Nesja er en gammel gård med flere eldre bygninger, i en tradisjonell gårdsområde, hvor det er adgang til god, ren mat. Selve boligområdet er regulert til 140 hektar, med 90 hektar næringsområde i tillegg. Selve gården har 1 300 hektar dyrket mark, 400 hektar beite og 8 000 hektar skog. Det er også en seter og store fjellbeiteområder.

Stedet ligger omtrent 200 kilometer nord for Oslo.

Kontakt: Øyvind Nesja, Tyinvegen 1999, N-2966,  Slidre, Norway.

Tel: 952 05 130

Epost:  nesja@nesja.no

Epost: birkebeiner@nesja.no

 

Sørum Økogrend

Sørum Økogrend planlegger 20 til 25 økovennlige leiligheter med en sosial kontekst. Det er muligheter til å dyrke grønnsaker. Prosjektet ble først etablert i 2011, og det er mellom 4 og 5 aktive engasjert. Stedet ligger litt øst for Oslo.

Kontakt: roelhout@online.no

www.okogrend.no


SOFIEville, desember 2015

SOFIEville, visdomslandsbyen er et norsk initiativ.

Vi er en gruppe personer som ønsker å bygge opp et internasjonalt økosamfunn i Norge, der visdom og fellesskap står i fokus. Med visdom, tenker vi på alt fra eldgammel hellig visdom fra Egypt og kunnskap og erfaring fra urbefolkningen kombinert med den nyeste forskning innen vitenskapen.

VISJONEN for SOFIEville er LIVSGLEDE for alt og alle, slik at vi som mennesker kan leve i et harmonisk samarbeid med naturen og universet. Det vil si at mennesker, dyr og planter spiller på lag med hverandre. SOFIEville ønsker å tilstrebe en bærekraftig livsstil der sjølberging og gjenbruk vil stå i fokus.

Vi ønsker oss et fellesskap der vi utfyller hverandre, framfor å konkurrere med hverandre. Der vi som personer kan utvikle oss til den beste utgaven av oss selv fysisk, mentalt og åndelig. Vi tror at når mennesker lever i pakt med sin sanne natur, vil hver og en av oss være friskere og leve lengre (noe også forskning viser). Ved å bruke humor og kreativitet tror vi det er mulig å overvinne de fleste utfordringer. If it`s not fun, it`s not sustainable!

SOFIEville tilhører intet politisk parti eller noen spesiell religion. Vi ønsker derfor beboere fra Norge og andre land med ulik kunnskap og erfaring, slik at vi kan utvikle et sted der vi lever og arbeider i fredelig sameksistens, og der det frodige mangfoldet er en berikelse i alt fra matlaging til musikk og annen type kultur. Med gjensidig respekt for hverandre, kan vi velge å se hverandre som de unike individene vi er, slik at LIVSGLEDEN kan gjennomsyre hverdagen.

Vi tenker oss lokalisering av SOFIEville i Østfold fylke, nær grensen mot Sverige, og med et antall på 50 personer med stort og smått i utgangspunktet.

Kontaktperson: Ann Ellsie Morger, epost: annellsie@morger.no

 

Økologisk gård i Finnmark

Økologisk forsøksgård i Finnmark.

Kontakt: hsaeveru@gmail.com


Østfold Økoprosjekt

Østfold Økoprosjekt er en forening som jobber for å etablere et boligprosjekt basert på økologiske og sosiale prinsipper i Østfold. Vi ønsker å bygge opp et lite, landlig økotun som likevel er sentralt plassert i forhold til en av Østfolds byer – et bosted som både kan inspirere og utfordre! Prosjektet håper å legge til rette for stor grad av selvforsynt het, lavteknologiske kretsløpsløsninger og gro etter permakulturprinsipper.

Vi har vært i kontakt med flere kommuner i Østfold og håper vi kan få til et samarbeid med en av disse, men enda er vi stadig på leting og fram til vi finner et egnet område, prøver vi å tilegne oss kunnskap og kompetanse. Foreningen jobber også for at fylket i sin helhet skal bli grønnere og vil ta initiativ og bidra til andre prosjekter av lignende art – for eksempel by-hager, parsellhager og andelslandbruk.

Vi er en liten forening som ble stiftet for et år siden, men vi har alle jobbet lenge for å skape et prosjekt som kan realiseres. Vi ønsker gjerne kontakt med grupper eller enkeltpersoner som deler visjonen om grønnere byer og bygder!

Ta kontakt på jordhjelpere@gmail.com, eller ring styreleder Lotte Mofoss: 93247801

 

Partnervirksomheter

 

Camphill Landsbystiftelse i Norge

Camphill Landsbystiftelse i Norge driver 6 landsbyer i Norge. Der bor og arbeider mennesker med spesielle behov sammen med medarbeidere. Landsbyene er inspirert av antroposofien, en åndsvitenskap utviklet av Rudolf Steiner. Kunst, håndverk og kultur er kombinert med en høy grad av miljøbevissthet. Den første landsbyen i Norge var etablert i 1966.

Kontakt:

Camphill Landsbystiftelse

Malvikvegen 1333

7550 Hommelvik

Tel: +47 73 97 84 60

sekretariat@camphill.no

www.camphill.no

 

Cultura Bank

Vi i Norsk Økosamfunnsforening bruker Cultura Bank som vår bank. Dette er den eneste banken i Norge som forteller deg hva pengene dine lånes ut til. Cultura Bank forplikter seg ovenfor innskyterne til at innskuddene skal lånes ut til prosjekter som er samfunnsnyttige, som respekterer menneskerettighetene og som ivaretar miljøhensyn. Banken har erfaring i arbeidet med økolandsbyer gjennom utlån til Hurdal Økolandsby og Camphill Landsbystiftelsen.

Kontakt: www.cultura.no / cultura@cultura.no / (+47) 22 99 51 99

 

Føderasjonen Damanhur, Ambassade i Norge

Den spirituelle økolandsbyen Damanhur i Nord-Italia har eksistert i 40 år, og er blant annet kjent for verdens største underjordiske templer. Ambassaden arrangerer reiser dit, holder introduksjonskvelder og formidler kurs i Norge, blant annet: “Hvordan skape et vellykket fellesskap”.

Kontakt: Poiana Issopo (Anne Gjeitanger), tlf. 93025977, scandinavia@damanhur.it

www.damanhur.org

https://www.facebook.com/DamanhurScandinavia/

 

Norsk permakulturforening

Permakultur og økolandsbyer er nært tilknyttet hverandre. Det er mye kontakt både med medlemmer som er i begge foreninger, og i styremedlemskap.

Contact: http://www.permakultur.no

 

Oslo Spirituelle Filmklubb

Oslo Spirituelle Filmklubb ble stiftet 6 okt 2004 og hadde sin første visning 4 desember i Filmens Hus samme år. Deretter har vi vist spirituelle filmer på månedlig basis i Soria Moria, Vika kino og nå i Kulturhuset Stabekk Kino. Filmklubben drives idealistisk og er tilknyttet norsk filmklubbforbund. Ordet spirituell rommer så mye, med spirituell film mener vi filmer som inspirerer og oppløfter den enkelte tilskuer. Vi er ikke tilknyttet noen trosretning. Månedens filmprogram offentligjøres senest 10 dager før visningen. Vi viser film på formiddagen siste lørdag eller søndag i måneden. For mere informasjon og for å registrere deg på nyhetsbrevet vårt kan du gå til

www.spirituellfilm.no

 

Stiftelsen Kilden Økosamfunn

Stiftelsen Kilden Økosamfunn er en ideell stiftelse som har til formål å bidra til å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn eller andre tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting. Stiftelsen skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden. Stiftelsen inspirerte etableringen av Norsk Økosamfunnsforening i 2009.

Kontakt informasjon. Styreleder Frederica Miller, frederica@gaiaarkitekter.no

 

Studieforbundet Solidaritet

Vi støtter kurs/studier og folkeopplysning over hele landet og vi deltar også i nordisk og internasjonalt solidaritets- og folkeopplysningsarbeid.

Studieforbundet Solidaritet holder også behovsbaserte kurs i organisasjonsutvikling og vedtektsverksted for utvikling av ideele foreninger og samvirke.

Kontakt: Marianne Westby: mariannewestbyso@gmail.com

 

WWOOF Norge

World Wide Opportunities on Organic Farms. Mange av de aktive og etablerte økosamfunn i Norge er WWOOF medlemmer, og setter stor pris på denne form for utveksling av kunnskap og hjelp.

Contact: http://www.wwoofnorway.org