Norsk permakulturforening

Nasjonal Lansering av LAND!

Velkommen til lansering av LAND og til feiring av opprettelsen av LAND-nettverket! LAND står for «Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon» og har som mål å kartlegge permakultur besøkssentre i Norge, og gjøre stedene og forståelsen av permakultur i praksis lettere…