Forfatter: Jennifer

Informasjonssekretær
Nå kan du gi permakultur i julegave!

Nå kan du gi permakultur i julegave!

Nå kan du gi permakultur i julegave, samtidig som du støtter Norsk Permakulturforeningen sitt arbeid!

 

 1. Velg «Gavemedlemskap» i innmeldingsskjema.
 2. Skriv «Gave fra <ditt navn>  i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet.
 3. Last ned gavemedlemskap PDF og printe den ut for å gi bort i gave!

Tusen takk for at du sprer permakultur budskapet og støtter vårt arbeid!

 

 

 

 

 

 

 

Permakultur treff om Øko-sorg!

Permakultur treff om Øko-sorg!

Velkommen til et spennende online treff med tema:

«Øko-Sorg & Permakultur»
torsdag 19. november kl19.00-20.30

For å delta, klikk her for å registrere deg. Da får du din egen link til møtet.

«Økologisk sorg» brukes for å beskrive de negative følelsene knyttet til ødeleggelse av natur og klima. Det kan beskrives som en type hjemmelengsel. Det å oppleve sorg, frustrasjon, sinne, engstelse, frykt og pessimisme over artsutryddelse, tap av naturen og en trussel mot økosystemene, er naturlig. Hvordan kan vi møte disse følelsene og dyrke mot og styrke i disse tidene?

 

 

 

 

 

 

Gjester: Martin Reinholtz og Mari Bremnes Ese 

Martin Reinholtz er fasilitator for «The Work That Reconnects» nettverket. Han har bakgrunn i organisasjonsledelse, psykologi, innovasjon, etikk og vært aktivist med Greenpeace, Ende Gelaende og Climate Justice Action i Europa. Han var med på å bygge opp Extinction Rebellion Norge, hvor han er nasjonal koordinator for Regenerativ Kultur. Gjennom aktivismen har han kjent på mentale og fysiske utfordringer, det å være ikke-voldelig i ekstreme situasjoner og klima og miljøsorgen som følger med det å se hva som skjer med vårt felles hjem. «The Work That Reconnects» har vært en stor hjelp med å igjen finne og vedlikeholde inspirasjonen, handlekraft, livsglede og kreativitet.

Mari Bremnes Ese har vært aktiv i miljøbevegelsen i ti år, blant annet som kursholder for barn og voksne. Hun jobber nå med å utvikle et mikrobruk som skal være en plattform for matproduksjon, fellesskap og formidling.

 

-Det inviteres til et rom for diskusjon, øvelser og inspirasjon. Vi håper å se deg!

 

Hilsen fra ny styreleder Helene Bøhler!

Hilsen fra ny styreleder Helene Bøhler!

Det våres i permakulturforeningen!  Vi har nettopp hatt et vellykket online årsmøte, og et nytt styre er på plass for vår videre utfoldelse. Jeg gleder meg til å være organisasjons-koordinator sammen med en flott, mangfoldig og ressurssterk gjeng i styret og arbeidsgruppene.

Med en fantastisk innsats fra det forrige styret har vi jobbet målrettet for å få på plass verktøy som vil spare energi, gi oss inspirasjon og gjøre det lettere å nå ut. På den måten styrkes vår evne til å nå våre mål for 2020; så veien videre ser lys ut!
Våre mål for 2020:
-Synliggjøre det som er unikt med permakultur, gjennom formidling, kurs, lokallag og LAND-sentre.
-Bygge en regenerativ organisasjon som bidrar til en verden i balanse.

Vi står i en unik tid, hvor vår avhengighet av jordens ressurser blir tydeliggjort. Det er en tid for å reflektere over hva vi virkelig verdsetter, og for å se hvordan vi kan komme styrket videre i dette for å være regenererende medskapninger i livet i denne verden.

Den eksplosjonen av kreativitet, varme, omsorg, humor og fellesskap som har gitt seg uttrykk i den siste tiden, har vist frem vår menneskelighet på en måte vi sjelden opplever, enten det er i medier, ‘på gata’ eller med familie og venner.

Jorden fornyer seg og viser tydelig sin ustoppelige livskraft, når den får en hvilepause. Det vises politisk vilje til å ta drastiske tiltak fordi det føles viktig nok. Disse tingene gir en samlet erfaring som så vidt jeg kan se også kan styrke en dreining mot et nytt paradigme.

Vi må fortsette å la denne tiden inspirere oss til videre direkte handling. Det finnes ingen normal å gå tilbake til, vi er alltid på vei videre. Permakultur bidrar med et enkelt budskap om våre verdier og veier vi kan bevege oss videre;

Omsorg for Jorden, Omsorg for mennesker og Omsorg for fremtiden

Jeg vet jeg har mange med meg i å kjenne at tiden er høyst moden for å nå ut til flere i Norge med kunnskap om permakultur; LAND-nettverket, lokallag, temaer som matsikkerhet, lokal tilpasning m.m. vil være med på å formidle budskapet.

Jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret i en livskraftig og relevant forening!

Med hjertelig hilsen!
Helene C. Bøhler
Organisasjonskoordinator
epost: helene@permakultur.no

Oppdaterte kurskalender!

Oppdaterte kurskalender!

Mange kurs ble utsatt på grunn av korona-krisen, men nå kan vi glede oss til kurs på kalenderen igjen! Hurra!

Ta en titt på kalenderen for å melde deg på Permakultur Design Kurs, permakultur fordypningshelg eller dagsseminar i praktisk permakultur og biodynamisk! Flere kurs blir publisert snart så følg med! Vi gleder oss til å se deg.

Har du lyst å holde kurs, enten digitalt eller tilstede? Ta kontakt!

post@permakultur.no

Digitalt årsmøte 2020 lørdag 2. mai

Digitalt årsmøte 2020 lørdag 2. mai

Årsmøte og samlingen 2020, som skulle avholdes på ByKuben 14-15 mars, ble avlyst på grunn av korona-viruset og nå blir gjennomført digitalt lørdag 2. mai kl13.00.

Sakspapirene sendes medlemmene på epost med informasjon angående hvordan man deltar og sender inn endringsforslag.

Velkommen!

Årssamling og årsmøte 2020: ByKuben, Oslo 14.-15. mars

Årssamling og årsmøte 2020: ByKuben, Oslo 14.-15. mars

Takk for året som er gått! Nå er tiden snart inne for årsmøte og vi ønsker alle hjertelig velkommen!

lørdag 14. mars – søndag 15. mars: ByKuben, Oslo.

Samlingen er gratis for medlemmer i Norsk Permakulturforeningen og blir en fantastisk anledning til å lære mer om permakultur, bli kjent med likesinnede og ikke minst påvirke framtiden for foreningen i Norge! Vi satser stort i 2020 med en skikkelig revitalisering av Norsk Permakulturforening og ønsker oss stor medlemsvekst, flere LAND sentre, mer inspirasjon til alle medlemmer via kurstilbud og aktiviteter. Permakultur er VIKTIG.

LES PROGRAMMET HER!

ENDELIG DETALJERTE PROGRAM HER!

MELD DEG PÅ ÅRSSAMLINGEN HER!

Vil du delta aktivt, er du invitert til å være med i en arbeidsgruppe eller stille i styret. Se mer info her for hva det innebærer. Kontakt valgkomite: Eirik Wiken: alvastien@gmail.com

Husk å betale årets medlemskontigent før årssamlingen! Medlemmer får gratis deltagelse og har tale-, forslag- og stemmerett på det formelle årsmøtet. Ikke medlem enda? Bli medlem i dag her!

OBS!: Trenger du økonomisk reisestøtte? Send en epost til post@permakultur.no

Meld deg gjerne på i facebook eventen og del med kjente, kjære og ukjente permakulturister og spirer!

Vel møtt!

———————————————————————————————————-

 

Nordisk permakultur- festival i Norge 2018

Nordisk permakultur- festival i Norge 2018

 1. En liten hilsen fra arbeidsgrupppa, som nå er igang med planlegging av den neste Nordiske Permakultur Festivalen!
  Festivalen skal være på Hardangerakademiet 12 – 15 juli!

Vi har myldret og satt opp ideer og ønsker – men er fortsatt åpne for innspill!! Er det noen som kjenner seg engasjert, og har lyst til å være med å hjelpe å arrangere, enten i forkant eller på selve festivalen – hjertelig velkomne!!

Ta gjerne kontakt med alvastien@gmail.com

Tilbud til kursholdere fra Permaculture Magazine

Tilbud til kursholdere fra Permaculture Magazine

Permaculture Magazine vil dele disse flotte tilbud med medlemmer i Norsk Permakulturforening:
We offer free course listings for PDCs and Introduction to Permaculture Courses (you can make a voluntary donation of £10 per issue for people listing these courses but no hard feelings if you cannot afford this, it is just that it does help us) . Special Courses cost just £20 + VAT = £24.00 each. Send all courses over in our standard format to tony@permaculture.co.uk and make sure you send them in plenty of time. View format here: https://www.permaculture.co.uk/courses
We offer a free recent back issue to everyone atending your courses (all we ask is that you cover the postage) – just let me know how many to send, with the full name, address and telephone number.
We offer a 30% discount on group bookings of our books for your students (we pay the postage for these block bookings) to one postal address, here are our titles: http://permanentpublications.co.uk/port/ we can also offer a 10% discount on our titles featured on our Permaculture Magazine’s Green Shopping online store: http://www.green-shopping.co.uk
If you don’t subscribe please do (and encourage your students, friends and contacts, it makes a huge difference in supporting permaculture worldwide): https://www.permaculture.co.uk/subscribe
LAND i Norge Status desember 2017

LAND i Norge Status desember 2017

Deltaker på LAND-seminar i november 2017

LAND-nettverket i Norge vokser!

Dagens status har økt fra ett LAND- senter i oktober til nåværende:

LAND-senter;

 • Alvastien Telste i Hardanger
 • Seversgarden på Byrknesøy

LAND-lærling:

 • Parkens Grøde I Oslo
 • Porsgrunn Andelsgård I Porsgrunn

LAND-spire:

 • Spiralen i Sarpsborg

Helgen 27- 29. Okt holdt vi Norges første LAND-Nettverksmøte, på Eidanger Prestegård! Rådgiverne, arbeidsgruppen og styret i Norsk permakulturforening var invitert. I tillegg sørget Erasmus+ midler, for at LAND-koordinator i Danmark; Cathrine Dolleris, og Maja Kristensen, var med fra Danmark for å bidra med deres erfaringer derfra. Av de som ble med på møtet var også 2 LAND-kandidater. Målet for helgen var; å oppdatere kriteriene; å vurdere Eidanger Prestegård sin LAND-søknad; og å jobbe med felles Nordiske søknader om midler for LAND-nettverkets utvikling; å styrke nettverket ved sosialt samvær. Alt dette ble oppnådd!

Vi har nå et revidert sett med kriterier og vi har opprettet en ekstra status for LAND-kandidater, slik at vi har tre nivåer; LAND-senter, LAND-lærling og LAND-spire. Dette gjør det enklere både for søkere og rådgivere, og vi har kunnet gå videre i ventende søknader.

Vi har også kommet godt i gang med å identifisere relevante søknader for midler til prosjektet, og arbeidsgrupper for disse, I tillegg til planer for å utvikle felles Nordisk materiell som informasjons-filmer, og start-pakke for nye LAND-sentre. Vi er et godt steg videre!

Ta kontakt om du er interessert i å bli en del av dette nettverket av permakultur besøkssentre! Mer informasjon vil finnes på vår nettside.

LAND og Erasmus+ mobiliteter
Takket være midler fra Erasmus+, fikk LAND i Norge muligheten til å gjennomføre opplæring og hospitering med LAND i England og Danmark. Prosjektet er nå avsluttet og kan vise til meget gode resultater. Aktiviseringen og kunnskapen har gitt merkbare ringvirkninger og virkelig støttet det faktum at vi i dag har et godt forankret LAND-prosjekt i Norge!

I løpet av prosjekt-perioden har vi blant annet:

 • Fått god støtte til å opprette LAND, ved opplæring av koordinatoren, rådgiverne og LAND-kandidater (13 deltagere), og påfølgende aktivisering av LAND-nettverket i Norge.
 • Gjennomført offisiell lansering av LAND i Norge.
 • Opprettet Norges første LAND-senter; Alvastien Telste i Hardanger.
 • Over 20 steder er identifisert som potensielle steder i LAND-nettverket.
 • Økt kjennskap til LAND, og flere utenfor foreningens vanlige nettverk, har hørt om LAND og tar kontakt med spørsmål og interesse.
 • Opprettet egen fane på foreningens nettside med informasjon om LAND og søknadsprosessen osv.
 • Økt utadrettet aktivitet i permakulturforeningen.
 • Samarbeid med andre organisasjoner har styrket vårt nettverk som organisasjon
 • Nordisk samarbeid er styrket, og LAND i Sverige er i oppstart.
Året som gått på Sletta Permakultursenter

Året som gått på Sletta Permakultursenter

Sletta Permakultursenter på Nesodden utenfor Oslo fortsetter å gjøre fremskritt i gjennomføringen av permakulturmasterplanen designet for nesten 6 år siden. Denne masterplanen ble utarbeidet på et avansert permaculture kurs som ble gjort med Frederica , Julio , Marianne og Helena , i tillegg til studenter som hadde fullført PDC. Denne innledende designe er tilpasset terrenget og har senere blitt endret.

For tiden har vi bygget og utvidet fruktplantasjen, med et gjerde som ble bygget for å beskytte mot dyrene. Hele vannsystemet ble designet og bygget under permakulture design visjonen, og hele systemet for gjenvinning av gråvann er nå sendt til et anlegg bygd med 450 piletrær som absorberer det vannet og binder CO2, det betyr CO2 pluss. En dam ble bygd som er forsynt med vann som samles fra takene i klasserommet.

På det kombinere drivhus og hønsehus veggene ble lagt på et nytt lag av leirepuss og på utvendige vegger blir det eksperimentert med en leireoppskrift som holder seg godt med det kalde været i Norge. Det eksisterende drivhuset var innvendig utformet med en ny bed for avlingen der du kan jobbe sittende. Kjøkkenhage i sone 1 i år var veldig produktivt og neste år håper vi å fullføre bygningen. På kontoret er en ny oppskrift blitt utviklet for å lage gulv av ubrent leire . I dag er overste lag med marmorert leire.

I løpet av året har vi hatt mange besøk fra Norge og forskjellige land på planeten. Også i år ble det gitt en PDC-kurs med Frederica , Marianne og Helena . Samt et kurs om Naturlige Leiregulv med ubrent leire med Julio E. Perez.

For neste år 2018 planlegger en Permakultur Design Kurs med Julio , Helene Bohler og Håkon Mella for 3 ganger, og også fortsette løpet av Naturlig Byggeri kurs om Leire som byggematerialer og tema er: Leiregulv, leirevegger av adobe og stampejord, Leirepuss, Leiremaling og skulpturer i vegger. Vi sender snart ut mer informasjon.

Skrevet av: Julio E. Perez