Oppdatering fra LAND i Norge

Oppdatering fra LAND i Norge

LAND i Norge

LAND (Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon) er en av foreningens store satsninger, og har mål om å opprette et nasjonalt nettverk av lokale sentre som demonstrerer permakultur i praksis. LAND vil identifisere og opprette drift av besøks-steder og stimulere til omvisninger, kurs og praktiske aktiviteter.

LAND i Norge er en videreføring av et britisk prosjekt, som har hatt stor suksess med over 32 000 besøkende på de ca.100 sentrene som er knyttet til prosjektet der. Norsk Permakulturforening tok initiativ til å starte LAND i Norge i 2015, etter inspirasjon fra Danmark som har 10 LAND-sentre.

Erasmus+ mobiliteter
Takket være midler fra Erasmus+, har LAND-i Norge fått muligheten til å gjennomføre opplæring og hospitering med LAND i England og Danmark. Prosjektet er nå avsluttet og kan vise til meget gode resultater. Selv om midlene i seg selv kun ble gitt for kostander knyttet til opplæringen, har aktiviseringen og kunnskapen gitt merkbare ringvirkninger og virkelig støttet det faktum at vi i dag har et godt forankret LAND-prosjekt i Norge!

I løpet av prosjekt-perioden har vi blant annet:

  • Fått god støtte til å opprette LAND, ved opplæring av koordinatoren, rådgiverne og LAND-kandidater (13 deltagere), og påfølgende aktivisering av LAND-nettverket i Norge.
  • Gjennomført offisiell lansering av LAND i Norge.
  • Opprettet Norges første LAND-senter; Alvastien Telste i Hardanger.
  • Søknader fra 3 LAND-kandidater er p/t i prosess med vurdering av LAND-senter eller LAND-lærling status.
  • Over 20 steder er identifisert som potensielle steder i LAND-nettverket.
  • Økt kjennskap til LAND, og flere utenfor foreningens vanlige nettverk, har hørt om LAND og tar kontakt med spørsmål og interesse.
  • Opprettet egen fane på foreningens nettside med informasjon om LAND og søknadsprosessen osv.
  • Økt utadrettet aktivitet i permakulturforeningen.
  • Samarbeid med andre organisasjoner har styrket vårt nettverk som organisasjon
  • Nordisk samarbeid er styrket, og LAND i Sverige er i oppstart.

Planer videre inkluderer Nordisk samarbeid for å utvikle felles materiell som informasjons-filmer, og start-pakke for nye LAND-sentre.
Vi vil også utvikle nettsiden slik at vi har et kart over LAND-sentre med profiler av stedene.

Sluttrapporten vil bli lagt ut på nettsiden så snart den er blitt godkjent fra søkerorganisasjonen: Senter for Internasjonal Utdanning (SIU).

Vil du være med i LAND?

Har du et lite eller stort permakultur prosjekt -eller er du i begynnelsen av et design, så er LAND midt i blinken for å ha et felleskap med andre som driver med lignende prosjekter.

Kommentarfeltet er stengt.