Norsk permakulturforening

Hilsning og Takk fra avgående styreleder

Takk!

Ved årsmøtet nylig ble det valgt nytt styre, blant annet også ny styreleder. Jeg avslutter dermed 2 ½ år som leder og deltagelsen i styret jeg har hatt siden 2013. Andre oppgaver i livet kaller, og det føltes riktig nå å gå videre, og gi rom til andre. Jeg vil fortsatt fokusere på min rolle som koordinator i LAND-prosjektet, og ser frem til videre utvikling der.
Det har vært en fin og lærerik tid som styreleder, og jeg synes vi har fått til mye! Det også godt å ha samarbeidet med et virkelig godt team i styret -og andre medlemmer- som har stilt opp her og der! Ved å jobbe sammen blir det både mer moro, og vi får utrettet mer! Takk for en berikende tid med økt kunnskap om permakultur, inspirasjon og moro i felleskap og personlige dype og lærerike erfaringer!

Internt i styret har vi opprettet tydeligere strukturer og retningslinjer, og på det viset lettet arbeidet slik at vi kan ha mer energi til å vende blikket mer utad. Generelt sett vil mye av arbeidet legge bedre grunnlag for lokal aktivitet, både gjennom LAND-nettverket, ved å ha utarbeidet tydeligere retningslinjer for å opprette lokallag, og mange andre aktiviteter. LAND-prosjektet hadde i år sin offisielle lansering i Økouka, og i den anledning feiring av Norges første LAND-senter på Alvastien i Hardanger! Med nylig avholdt årstreff er det også fint å få tilbakemeldinger som bekrefter intensjonen og arrangementene de siste årene: Å sørge for at årstreffene holdes på forskjellige steder i landet for å øke tilgjengeligheten til deltagelse.

De som går ut av styret (og vara-roller) fortjener en egen oppmerksomhet og takk!:

Åsa Backmann var nestleder i 2016 og var en god støttespiller som bl.a. stilte opp i stor stil med organisering av LAND-lanseringen vi hadde på Losæter i Økouka. Hun sprer sin permakulturinspirasjon, glede og varme videre gjennom å forflytte seg til Sør-Amerika.

Oliver Fields var en sterk ressurs som info-ansvarlig i det året han var med. Med solid IT-kunnskap har han tatt våre systemer et stort steg videre! Innad i styret gjorde han tekniske grep som sørger for mer flyt i tilværelsen. Hans initiativ sørget også for et nytt flott nyhetsbrev og forenklinger på nettsiden så det hele er mer brukervennlig. Husrenovering tar nå Oliver videre på sørlandet, hvor hans varme stråler videre.

Nina Bentzen går av etter i mange år i foreningen og engasjement på mange områder. Nina ble valgt inn som vara i 2008, og delte styreleder ansvar med Jan Bang  i 2010 og 2011. Hun ble valgt som styreleder i 2012 og 2013, og har siden 2014 vært med som vara.
I 2014 var Nina aktivt engasjert i å utarbeide nye vedtekter for foreningen som skulle åpne for lokallag. Hun har siden 2008 vært aktiv med å danne lokallag i Oslo. Hun har også bidratt til annen lokal aktivitet, nylig gjennom temamøter på Geitmyra skolehager, og i å arrangere fruktskog kurs. Hun har bl.a. etablert og viet foreningens facebookside mye oppmerksomhet og derved bidratt til en utvidet kjennskap til permakultur i Norge. Det er godt å vite at Ninas engasjement og kunnskap spres videre med aktivitet og fokus på lokallag i Oslo.

Håkon Mella er også en av de som har sittet i styret over lang tid, Han har til alles glede bidratt med sin kokke-kunnskap, ved utallige anledninger til å mette mange mager med fantastsk næringsfylt mat! Han var matansvarlig på Nordisk Treff i september 2009 på Verdens Ende, og ble aktivt engasjert som geriljagartner litt senere. Håkon valgt inn i styret i mai 2010, og satt som kasserer fra 2011 til 2014. Han har skapt engasjement gjennon lokale aktiviteter på mange vis, også i sin jobb som gartner, bl.a. på andelslandbruket på Ås. Håkon har skrevet boka ’Enkel kjøkkenhage på 1-2-3’ (link?), og på det viset bidratt til å gjøre permakultur lettere tilgjengelig for folk flest. Håkon er nylig blitt småbarnsfar, så bidrar direkte til neste generasjon permakulturister!

Spira Svendsen ble aktivt med i permakulutrbevegelsen i Norge gjennom Nordisk permakulturfestival i 2013, og ved initiativ og aktivitet lokalt i Bærum. Hun var informasjonsansvarlig i 2015, og bidro med hennes journalistiske bakgrunn til en økt bevissthet og kvalitet rundt hvordan vi formidler permakultur. Hun var også med på en hel del annen organisering. Hennes tid er nå viet til hennes jobb på Sogn Jord- og Hagebruksskule hvor hun sprer sin inspirasjon og kunnskap om permakultur videre.

Tusen takk til dere, for en formidabel innsats!

Forandringer tilfører jo alltid også noe nytt, så jeg vil ønske velkommen til de nye tilskuddene i styret som nå går videre. Det er flott å få med ny kunnskap, iver og nye innspill!
Det er selvsagt også viktig at det nye styret har en kontinuitet av folk som har kjennskap til foreningens forhenværende arbeid. Så det er godt at flere ønsker å fortsette videre og bidra med de perspektivene som deres erfaring gir. En kjøl er godt å ha så retningen blir lettere å holde!

Takk for at dere stiller opp alle sammen! Det er godt å gå av å etterlate et styre med folkene og erfaringene som trengs for den videre veien for permakulturens spredning i Norge!

Styret som nå går videre består av:
Styreleder: Hege Iren Svendsen
Nestleder: Rebecca Smith
Medlemssekretær: Paivi Sarkela
Kursansvarlig: Jan Bang
Kasserer: Margrethe Wikran
IT/informasjons-ansvarlig : Siri Kalla
Varaer: Elin Thyse (Distribusjonsansvarlig), Andrew Mcmillion (styrerepresentant nordiske sekretariatet), Didrik Føyen, Trude Skåre Johansen, Tor Mikalsen, Charlotte Wrist Kirk, Arild Ydersbond

Hjertelig takk
Helene Bøhler