Melding fra årstreffet

Melding fra årstreffet

Helgen 25-26 Mars ble Norsk Permakultursforenings årlige treff holdt, plass for samlingen var vakre Sletta Permakultura på Nesodden utenfor Oslo. I to dager møttes nye og gamle medlemmer for å nyte hverandres samvær og planlegge foreningens videre arbeid. Mest aktuelt på agenden vær diskusjoner om hvordan vi kan nå ut til flere mennesker og lyfte Permakulturenforeningsns rolle i Norge.

På lørdag formiddag ble årsmøte holdt (se separat artikkel for referat), og etterpå en serie øvelser for innovativt gruppearbeid og brainstorm. På kvelden holdt Jan Bang forelesning på tema «Permakultur og Økolandsbyer som fredsarbeid i Middeløsten», og siden ble det samvær og latter til langt inn på natten.

Søndagen begynte med omvisning på Sletta med  Julio og Frederica. Treffets besøker fikk ta del av alt fra hønse-traktor og leirbygge til natursti og skogs-have. Alt i strålende sol! Etter lunsj fortsatte arbeid med brainstorm – og dagen avsluttede med gruppearbeid for å ta frem praktiske handlingsplaner. Noen tilbakevendende tema i medlemmers ønskinger om hva forening skall være er flere aktiviteter, mer involvering i media, innovativt bruk av sosiale medier og at jobbe for integrering av permakultur i statlig utdanning. Nå har vi en fantastisk vei utlagt til å fortsette vandre, foreningens medlemmer og styre i samarbeid.

Vi takker kjøkkengruppen for fantastisk mat gjennom hele helgen, Frederica og Julio for fantastisk gjestfrihet og alle våres medlemmer for deres engasjement og arbeid!

 

Frederica og Julio forteller om Sletta
Hønse-traktor!
Julio forteller om teknikker i leirbygg
Gruppearbeid i kansjke Norges flotteste klasserom
Jan forteller om Permakulturforeningens kursvirksomhet
Engasjerte diskusjoner

Fler bilder finner du på vår Facebookside: Norsk Permakulturforenings årstreff 2017

 

Comments are closed.