Nasjonal Lansering av LAND!

Nasjonal Lansering av LAND!

Velkommen til lansering av LAND og til feiring av opprettelsen av LAND-nettverket!

LAND står for “Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon” og har som mål å kartlegge permakultur besøkssentre i Norge, og gjøre stedene og forståelsen av permakultur i praksis lettere tilgjengelig for allmenheten.

Se mer på Facebook.

Kommentarfeltet er stengt.