LAND i Norge Status desember 2017

LAND i Norge Status desember 2017

Deltaker på LAND-seminar i november 2017

LAND-nettverket i Norge vokser!

Dagens status har økt fra ett LAND- senter i oktober til nåværende:

LAND-senter;

 • Alvastien Telste i Hardanger
 • Seversgarden på Byrknesøy

LAND-lærling:

 • Parkens Grøde I Oslo
 • Porsgrunn Andelsgård I Porsgrunn

LAND-spire:

 • Spiralen i Sarpsborg

Helgen 27- 29. Okt holdt vi Norges første LAND-Nettverksmøte, på Eidanger Prestegård! Rådgiverne, arbeidsgruppen og styret i Norsk permakulturforening var invitert. I tillegg sørget Erasmus+ midler, for at LAND-koordinator i Danmark; Cathrine Dolleris, og Maja Kristensen, var med fra Danmark for å bidra med deres erfaringer derfra. Av de som ble med på møtet var også 2 LAND-kandidater. Målet for helgen var; å oppdatere kriteriene; å vurdere Eidanger Prestegård sin LAND-søknad; og å jobbe med felles Nordiske søknader om midler for LAND-nettverkets utvikling; å styrke nettverket ved sosialt samvær. Alt dette ble oppnådd!

Vi har nå et revidert sett med kriterier og vi har opprettet en ekstra status for LAND-kandidater, slik at vi har tre nivåer; LAND-senter, LAND-lærling og LAND-spire. Dette gjør det enklere både for søkere og rådgivere, og vi har kunnet gå videre i ventende søknader.

Vi har også kommet godt i gang med å identifisere relevante søknader for midler til prosjektet, og arbeidsgrupper for disse, I tillegg til planer for å utvikle felles Nordisk materiell som informasjons-filmer, og start-pakke for nye LAND-sentre. Vi er et godt steg videre!

Ta kontakt om du er interessert i å bli en del av dette nettverket av permakultur besøkssentre! Mer informasjon vil finnes på vår nettside.

LAND og Erasmus+ mobiliteter
Takket være midler fra Erasmus+, fikk LAND i Norge muligheten til å gjennomføre opplæring og hospitering med LAND i England og Danmark. Prosjektet er nå avsluttet og kan vise til meget gode resultater. Aktiviseringen og kunnskapen har gitt merkbare ringvirkninger og virkelig støttet det faktum at vi i dag har et godt forankret LAND-prosjekt i Norge!

I løpet av prosjekt-perioden har vi blant annet:

 • Fått god støtte til å opprette LAND, ved opplæring av koordinatoren, rådgiverne og LAND-kandidater (13 deltagere), og påfølgende aktivisering av LAND-nettverket i Norge.
 • Gjennomført offisiell lansering av LAND i Norge.
 • Opprettet Norges første LAND-senter; Alvastien Telste i Hardanger.
 • Over 20 steder er identifisert som potensielle steder i LAND-nettverket.
 • Økt kjennskap til LAND, og flere utenfor foreningens vanlige nettverk, har hørt om LAND og tar kontakt med spørsmål og interesse.
 • Opprettet egen fane på foreningens nettside med informasjon om LAND og søknadsprosessen osv.
 • Økt utadrettet aktivitet i permakulturforeningen.
 • Samarbeid med andre organisasjoner har styrket vårt nettverk som organisasjon
 • Nordisk samarbeid er styrket, og LAND i Sverige er i oppstart.
Kommentarfeltet er stengt.