Norsk permakulturforening

Hvordan bli LAND-senter eller LAND-lærling

 1. Sjekk kriteriene for å bli LAND-senter eller -lærling og vurder om du er klar til å søke. Ta kontakt om det er uklarheter omrking dette.
 2. Last ned søknadsskjemaet her: .docx | .pdf
 3. Søknadsskjemaet fylles ut og returneres på e-post og også en papirkopi til:
  Norsk Permakulturforening
  Maridalsveien 120
  0461 Oslo.
 4. Vi avtaler en dato hvor en av rådgiverne kan komme på besøk for å vurdere stedet.
 5. Rådgiverne vurderer stedet med utgangspunkt i et felles sett med spørsmål for alle som vurderes.
 6. Rådgiveren som har vært og besøkt stedet kontakter rådgivingsgruppa med sin vurdering, og de andre rådgiverne kan komme med innspill
 7. LAND-søkeren vil enten bli godkjent som LAND-senter, eller få statur som LAND-lærling, så sant kriteriene for lærling er oppfylt.
 8. LAND-senteret eller -lærlingen får overrekkelse av bevis på LAND-status, og en materiellpakke for nye sentre.

Har du fortsatt noen spørsmål? Ta kontakt via land@permakultur.no