Mitt liv med Bill

Mitt liv med Bill

Første gang jeg traff Bill Mollison bodde jeg i Israel og arbeidet med miljøprosjekter for Kibbutz bevegelsen. Jeg hadde lest litt om Permakultur, og visste hvem han var, men hadde aldri tatt grunnkurset (PDC) eller satt meg ordentlig inn i…

Nasjonal Lansering av LAND!

Velkommen til lansering av LAND og til feiring av opprettelsen av LAND-nettverket! LAND står for «Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon» og har som mål å kartlegge permakultur besøkssentre i Norge, og gjøre stedene og forståelsen av permakultur i praksis lettere…

LAND- nyheter

Alvastien Telste (Hardanger) har blitt vurdert og godkjent som Norges første medlem i LAND nettverket, iom at de nå har LAND-lærling status! Vi gratulerer! I April fikk vi besøk på Vestlandet, fra Cathrine Dolleris som er Danmarks’ LAND-koordinator. Vi benyttet…